hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Світова історія
статті


21. Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.5. Друга Міжнародна наукова конференція ”Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року”. – К.: Головне архівне управління України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1999. – С.102–108.

30. Айхгорн Герман // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.238.

31. Айзенгавер Дуайт Д. // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.233.

34. ”Антикомінтернівський пакт” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.545.

36. Що знали у Києві про загибель царської родини у 1918 році // Архівознавство. Археологія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.ІІІ. Джерелознавчі дисципліни. – К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. – С.99–101.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

72. Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси // Фінанси України. – 2004. – №11. – С.148–152.

85. Вервольф // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.253.

92. Габсбург Отто фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

93. Габсбург Франц-Фердинанд фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

94. Габсбург-Лотрінген Вільгельм фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату Павла Скоропадського 1918 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.251. – Львів, 2006. – С.303–322.

129. Шведська соціально-економічна модель: історичний аспект суспільно-господарського досвіду // Економічний часопис–ХХІ. – 2007. – №11–12. – С.14–16.

134. Ґольденвайзери // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.65–66.

135. Ґрузенберг Оскар Осипович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.96.

137. Денікін Антон Іванович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.393.

164.Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип.39. – С.67–77.

165. На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

174.Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

179. Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській Україні до питання самостійності УНР (1917-1918 рр.) / Співавтор М.Потапенко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє / Матеріали V Міжнародної наукової конференції, 15-16 листопада 2008 р. - Житомир, 2009. - С.50-68.

Зовнішня фінансова політика Директорії та уряду УНР: київський період (14 грудня 1918 р. – 5 лютого 1919 р.) // Україна дипломатична – 2008. Науковий щорічник. – Вип.ІХ. – К., 2008. – С.171–196.

189. Справа Deutsche Luft Reederei (або коли і на яких умовах урядові УНР переправлялися гроші з Німеччини) // Україна дипломатична. - К., 2009. - Вип.Х. - С.441-457.

190. Matter of "Deutsche Luft Reederei" // Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). - K., 2009. - Is.X. - P.424-438.

195. Слов'янські землі Центральної і Південної Європи в дипломатії Наполеона Бонапарта (1805-1811 рр.) / Співавтор О.М.Захарчук // Культурологічний альманах: Збірник наукових праць. - Вип.5. - К.: ІМВ НАУ, 2009. - С.222-235.

199. Ємельянов Іван Пантелеймонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.9. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2009. – С.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

Кам'янець-Подільський: подорож в історію України й Центрально-Східної Європи // Пам'ять століть. - 2010. - №3. - С.186-197.

Геополітичний вибір І.Мазепи 1708 р.: особиста інтрига гетьмана чи вимушений крок задля порятунку Батьківщини // Гілея. - 2010. - Вип.37. - липень. - C.17-27.

В очікуванні Третьої війни // Український тиждень. - 2010. - №36. - С.42-44.

eРецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.). - Х.: ХНАМГ, 2009. - 360 с. // Український історичний журнал. - 2010. - №5. - С.214-218.

Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. - С.421–461.

Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, “Супруніади” та встановлення дати загибелі Д.Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – 2010. – №4 (48). – С.325–348.

Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку // Гілея. – 2011. – Вип.43 (№1). – С.15–38.

Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні // Гілея. – 2011. – Вип.44 (№2). – С.5–24.

Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

Слов'янські землі Центральної і Південної Європи в дипломатії Наполеона Бонапарта (1805-1811) / Співавтор О.М.Захарчук // Соціологія, політологія, історія: збірник наукових праць. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2011. – №1. – Вип.1-2. – С.54–60.

Карпатская Украина в 1939 г. как одна из "разменных монет" Мюнхенского договора // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, документы. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2011. – С. 25–42.

Iсторія і національна безпека. Павло Гай-Нижник: «Досвід нашої державності початку ХХ століття вказує українцям на просту істину – не варто нікого звинувачувати у втраті державності, окрім себе» (інтерв’ю О.Купрієнка) // День. – 2011. – №174. – четвер. – 29 вересня. – С.4.

Бійтеся березневих ід! Круглий стіл у Києві, присвячений Лютневій революції 1917 року, як стратегія російської зовнішньополітичної лінії // День. – 2012. – №30. – 21 лютого. – С.4. /українська, русский/

Справа Deutsche Luft Reederei (або коли і на яких умовах урядові УНР переправлялися гроші з Німеччини) // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 18 квітня. – №16.

Князівни та княгині Руси-України (Х–ХIV ст.). Короткий нарис // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №25. – 20 червня (Частина 1); – 2012. – №26. – 27 червня (Частина 2); Князівни та княгині Руси-України // Новий погляд (Львів). – 2012. – 13 липня.

Місія в Берліні (як, коли й для чого український гетьман їздив до німецького кайзера) // День. – 2012. – №179–180. – 5–6 жовтня. – С.8.

Невидима війна (гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля) // Україна Incognita. – 2012. – 18 листопада.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

«К бою под Крутами студентам выдали ржавые старые ружья и рваные шинели» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 29 січня. – С.12.

Протистояння: гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №9. – 27 лютого. – С.60, 62.

Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С.107-115

П.П.Гай-Нижник: «Немцы оценили свои потери в бою под Прохоровкой в... пять единиц бронетехники» (інтерв’ю взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 19 июля. – №125 (3864). – С.27.

Перша світова війна (1914–1918 рр.): короткі історичні повідомлення та факти // Музеї України. – 2013. – 21 жовтня.

Павло Гай-Нижник: «Повстанню проти Скоропадського сприяли німці» // Історична правда. – 2013. – 14 листопада

«Німеччина розглядала більшовиків в якості своїх друзів» (інтерв’ю взяв А.Топчій) // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – 14 листопада. – № 46.

Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст. // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.155–157.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.

Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету / Співавтор Л.Чупрій // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.266–269.

Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П.Скоропадського // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.114. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.255–270.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип.84 (№5). – С.465–471. // Гілея. – 2014.

Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки // Гілея. – 2014. – Вип.86.

Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея. – 2014. – Вип.88 (№9). – С.5–14.

Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. – Вип.XV. – К., 2014. – С.605–615

Hetman Pavlo Skoropadskiy’s official visit to Germany in the context of Ukrainian political life in 1918 // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Issue XV. – Kyiv, 2014. – P.616.

Роль та місце Українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки // Українознавство. – 2015. – № 1.– С.53–61.

Фінансова агентура УНР в Берліні: саботаж і дискредитація європейських валютно-економічних і дипломатичних планів уряду Директорії (1919–1921 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVI. – К., 2015. – С.777–802.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.СХХ (120). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.212–228.

Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя» (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.97 (№6).– C.61–71.

«Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України» (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.95 (№4). – С.71–79.

«Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.96 (№5). – С.124–136.

Відновлення Української Держави Актом 30 червня 1941 р. / Павло Гай-Нижник // Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції , Івано-Франківськ, 26 –27 червня 2015 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.52 –67.

Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу) // Гілея. – 2015. – Вип.98 (№7). – С.49–65.

Игорь Кистяковский: российский кадет и государственный деятель Украины // Белоруссия и Украина: история и культура: Сборник статей. – Вып. 5. – М.: Институт славяноведения РАН, 2015. – С.139–160.

Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно-політичного поступу Гілея. – 2015. – Вип.102 (№11); – Вип.103 (№12).

Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). Нарис історико-герменевтичної інтерпретації. – К.: «МП Леся», 2015. – 278 с.

2016

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Павло Данилович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Людендорф Еріх-Фрідріх-Вільгельм // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально-економічній моделі ОУН(б) // Гілея. – 2016. – Вип.105 (№2). – С.45–53.

Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІ. – К., 2016.

Верховне керівництво і партійно-політична система УССД у державницькій моделі ОУН(б) 1940-х – 1960-х років // Український визвольний рух. – Львів, 2017. – Збірник 22. – C.57–84.

Історико-герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно-теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) // Гілея. – 2016. – Вип.106(№3). – С.9–17; – Вип.107(№4). – С.23–29.

eВыбор царских генералов: Как выбор генералов последнего русского царя повлиял на судьбы новых государств П.Гай-Нижник и Д.Шурхало в программе В.Портникова «Дороги к свободе» (19 марта 2016 г., Радио Свобода) ВІДЕО, АУДІО

Організація та повноваження місцевих органів урядування відновленої Української держави після проголошення Акту 30 червня 1941 року // Гілея. – 2016. – Вип.112 (№9). – С.51–60.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Олександр Палтов – державно-політичний діяч, заступник міністра закордонних справ Української Держави / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.58–69.

Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української Держави в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.95–124.

У Туреччині відбулася револьта, доля якої вирішиться в найближчі години // Сіверщина. – 2016. – 16 липня.

Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української Народної Республіки в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.125–146.

Русько-літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак // Гілея. – 2016. – Вип.108 (№5). – С.25–39 ; – Вип.109 (№6). – С.9–15.

Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою «Pabisco» у 1921–1922 рр.) // Українознавство. – 2016. – №2. – С.72–85.

Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово-політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр. // Гілея. – 2016. – Вип.110 (№7)). – С71–81.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Українські та польські депутати дійшли історичного порозуміння // Радіо «Свобода». Офіційний сайт. – 2016. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28067084.html

Прелюдія війни: українсько-російські військово-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1990–2010 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – С.133–167.

Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.312–322.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Гілея. – 2016. – Вип.114 (№11). – С.366–378.

Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Українознавство. – 2016. – № 4. – № 4. – С.103–121.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання. П.Гай-Нижник в програмі Д.Шурхала «Історична Свобода» (Радіо «Свобода», 15 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28124661.html

Чому на Олімпіаді у Москві суддями були радянські чекісти (телеканал ICTV, програма "Секретний фронт", 28 грудня 2016 р.) ВІДЕО

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.117 (№2). – С.77–90.

Війна на сході України: початок (Чи відбулося вторгнення російських Збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) // Війна на Донбасі. 2014–2016 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 20 квітня 2017 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2017. – С.73–78.

Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея. – 2017. – Вип.118 (№3). – С.110–125.

Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого // Суспільно політичні процеси. – К., 2016. – Вип. 3. – С.156–193.

Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Вип.6. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С.86–93.

Україна – Франція: встановлення міждержавних взаємин // Зовнішні справи. – 2017. – №4. – С. 28–31.

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея. – 2017. – Вип.119 (№4).

Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип.24. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. – Ч.1. – Серія "Історичні науки". – К., 2017. – С.82–91.

Протистояння СБ ОУН і радянських спецслужб. Ч.1 (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк) ВІДЕО

Протистояння СБ ОУН і радянських спецслужб. Ч.2 (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк) ВІДЕО

Тектонічний Муссоліні (7 червня 2017 р., Київ, Музей Шістьдесятництва) ВІДЕО

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Украина: Лабиринты истории. Противостояние символов: Георгиевская лента (телеканал UA TV, 2017) ВІДЕО

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений в УНР и Украинской Державе (1917–1918 годы) // Славяноведение. – 2018. – №5. – С.32–47.

Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея. – 2017. – Вип.123 (№8). – С.28–36.

Що нам відповісти полякам? Симетрично і по-братськи з огляду минулого й дивлячись у майбутнє...

Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого // Гілея. – 2017. – Вип.126 (№11). – С.448–456.

Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917–1918 рр.): становлення і розлад // Гілея. – 2017. – Вип.124 (№9). – С32–43.

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Украина: лабиринты истории. Павел Скоропадский: семь с половиной месяцев (TV UA, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Армия: от императорской к национальной (UA TV, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Рецензія на книгу: «За край і волю, за нації долю!»: дослідження, документи, свідчення. – К., 2017. – 324 с. // Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. – Вип. 3 (17). – К., 2017. – С. 143–145.

Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas / Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

Введення і поширення термінів «єдиносущність» та «подібносущність» в ранньохристиянський період та питання «аріанства» // Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-річчю відновлення Київської православної богословської академії (1992–2017). – К.: [Київська православна богословська академія], 2017. – Ч.1. – С.26–39.

О.Доній та П.Гай-Нижник про Жовтневий переворот 1917 р. («Ранкова Свобода»; Радіо Свобода, 7 листопада 2017 р.) ВІДЕО

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.130 (№3). – С.37–44.

Німці радо зустріли делегацію УНР, бо хотіли розвалити Росію – історик про Брестський мир // Радіо Свобода. Офіційний сайт. – 2018. – 10 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29031390.html

Запорожцы за Дунаем. Украина — лабиринты истории (UA TV, март 2018 г.)ВІДЕО

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations at the UPR and the Ukrainian State (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, історичні джерела. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірник наукових статей. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С.17–37.

Війна на сході України: перша фаза (1 березня – 24 серпня 2014 р.) // Війна на Донбасі. 2014 – 2017 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2018. – С.29–34.

Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p.

Під час гетьманського перевороту загинули троє вояків // Країна. – 2018. – №16 (419). – 26 квітня. – С.46–50.

Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна // Deutsche Welle. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dw.com/uk/павло-скоропадський-гетьман-під-крилом-берліна/a-43580597

Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.132 (№5).

Україна – Німеччина: фінансово-економічні взаємини (1918 р.) // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т.23. – Мюнхен, 2018.

Про 9 травня з Павлом Гай-Нижником / Програма "Тема Дня" з Т.Кулик (Центральний канал, 9 травня 2018 р.) ВІДЕО

Ukrainer in Wetzlar / «Українці у Вецлярі» (1 Українська Синя дивізія; табір військовополонених у Вецлярі; 1918 р.) ВІДЕО

Угорщина не може силою забрати Закарпаття, тому робить це покроково – історик // УНІАН. Інформаційне агенство – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/10212362-ugorshchina-ne-mozhe-siloyu-zabrati-zakarpattya-tomu-robit-ce-pokrokovo-istorik.html

Угорщина хоче анексувати Закарпаття: історик повідомив невтішний прогноз // Gazeta.ua. – 2018. – 4 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_ugorschina-hoche-aneksuvati-zakarpattya-istorik-povidomiv-nevtishnij-prognoz/851874#comments

Павел Гай-Нижник – во что может перерости конфликт с Венгрией и чего можно ожидать от европейских соседей (программа «Лицом у лицу», телеканал UA TV Russian; 7 августа 2018 г.) ВІДЕО

Українсько-російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.135 (№8). – C.334–347.

Українсько-російські міждержавні взаємини 2013–2014 років під час другого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.136 (№9). – С.270–283.

Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття // Факти. Телеканал ICTV. – 2018. – 27 вересня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180927-pasporty-ta-podvijne-gromadyanstvo-dlya-chogo-ugorshhyni-zakarpattya/

Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії // Гілея. – 2018. – Вип.138 (№11). – Ч.3. Політичні науки. – С.40–57.

Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938–1939 рр. як одна із «розмінних монет» Мюнхенського договору // Гілея. – 2018. – Вип.139 (№12). – Ч.1. Історичні науки. – С.48–56.

Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською Державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С.147–165.

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

Перша світова війна: державні витрати й фінансові наслідки для світової валютної системи // Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – С.410–425.

Месснер Євгеній Едуардович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Митрофан (Симашкевич) // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

2019

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Краєзнавство. – 2019. – №1. – С.22–41.

Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.1 (11). – К.: Політія, 2019. – C.259–296.

Українсько-німецькі фінансові та торговельно-економічні взаємини (1918 р.) // Гілея. – 2019. – Вип.141 (№2). – Ч.1. Історичні науки. – С.22–37.

Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця-орденоносця П.Нижника у Другій світовій війні) // Гілея. – 2019. – Вип.142 (№3). – Ч.1. Історичні науки. – С.33–36.

Прояви корупції у закордонних інституціях і представництвах УНР у 1919–1920 рр. як чинник загрози національній безпеці України // Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на варті національних інтересів: Збірник статей і матеріалів. – К.: ТОВ «Видавництво «Прометей», 2019. – Cерія «Світові традиції державного управління». – Вип.VIІІ. – 2019. – C.59–89.

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Трансформація української національної ідеї. – К.: Наш формат, 2019. – С.143–171.

Похід Володимира Великого на Волзьку Булгарію: таємниці війни й обрання віри // Matrix Divergent. – 2019. – 20 червня

Ким були біблійні філістимляни? // Matrix Divergent. – 2019. – 10 липня.

«Вервольф»: як будувалася й охоронялася ставка А.Гітлера

Убивство німецького генерал-фельдмаршала Г.Айхгорна у Києві

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

Мирові перемовини у Бересті 1918 р.: персональний вимір – Олександр Севрюк // Берестейський мир: 100 років: Сб. научн. трудов. – Минск: Изд. В.Хурсик, 2019. – С.25–44.

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. – листопад 1918 р.) // Українознавство. – 2019. – №3. – С.8–20.

Геополітична пастка: Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХ. – К., 2019. – С.25–52.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.3 (13). – С.30–68.

Дещо про Японію, сукню однієї особи та про "експертів" з кольорів й інтронізацій...

Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 284 с.

Русько-візантійська війна 1043 р. у контексті релігійно-міжнародної політики великого князя київського Ярослава І Володимировича // Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – С.180–194.

Дві папські енцикліки і духовні аспекти теорії нового суспільного солідаризму // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 9 грудня.

Шарль де Голль – перший з французів і перший у Франції // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 12 грудня.

Консервативна революція – «Третій шлях» і предтеча новітнього націонал-консерватизму // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 16 грудня

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – Ч.2. – К., 2019. – С.33–59.

Міцкевич Мечислав Казимирович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

ОУН(б) за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (1942 р. – початок 1950-х рр.) // Ozbrojeny protikomunisticky odpor v krajinach strednej a vychodnej Europy (1944–1953). – Banska Bystrica (Slovensko): Belianum – Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. – S.132–151.

2020

Чи зуміє Україна захистити свою гідросферу? // Matrix Divergent. – 2020. – 16 січня.

Глобальні виклики ХХІ ст.: чи готова Україна? // Matrix Divergent. – 2020. – 17 січня.

Національні цілі як елемент новітньої національної ідеї // Matrix Divergent. – 2020. – 20 січня.

Національна ідея: роздуми крізь призму нових викликів сучасності // Matrix Divergent. – 2020. – 24 січня.

Самовбивча руїна Європи: народжуваність і міграція як виклик // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 3 лютого.

Корупція державного чиновництва: визначення й міжнародний досвід // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 24 лютого.

Боротьба з мафією: законодавчий досвід Італії // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 2 березня.

Церковно-релігійна політика великого князя київського Ярослава Володимировича (1015–1018, 1019–1054 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.154 (№3). – С.34–48

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Гілея. – 2020. – Вип.155 (№4). – С.220–230.

Угорський вузол Закарпаття: ахілесова слабкість Києва і приховані мотиви Будапешта // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 7 червня.

Гай Юлій Цезар: батько сучасної політики (Гай-Нижник: про минуле і сучасне, 31 травня 2020 р.) ВІДЕО

Про безлади у США і загрозу пандемії нового расизму (Гай-Нижник: про минуле і сучасне, 6 червня 2020 р.) ВІДЕО

Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) // Українознавство. – 2020. – №2. – С.42–61; – №3. – С.62–81.

Білорусь – геоскладова національної безпеки України! Чи усвідомлює це офіційний Київ? // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2020. - 10 серпня

Україна – Туреччина: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.1. Історичні науки. – С.7–16.

Таємниці Че Гевари. Ким насправді був легендарний революціонер (Факти тижня, ICTV, 25 жовтня 2020 р.) ВІДЕО

Мумм фон Шва́рценштайн Альфонс-Філіпп // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муравйо́в Михайло Артемович // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муха́ммед-Алі́-Шах // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т фінансів УРСР // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Туреччина і Грузія як стратегічні партнери незалежної України у Чорноморському басейні та у південно-східному векторі української дипломатії (1917–1921 рр.) // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип.ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. – К.: Пріоритет, 2020. – С. 610–651.

Піночет: диктатор чи рятівник? (Факти тижня, ICTV, 22 листопада 2020 р.) ВІДЕО

Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХІ. – К., 2020. – С.21–44.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, 2020. – 432 с.: іл.

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Вип.26. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. – C.83–105.

Гай-Нижник П. П., Садовник І. Д., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 180 с.

Скарби на дні океану (Факти тижня, ICTV, 7 лютого 2021 р.) ВІДЕО

Кремлівські принци і принцеси: приховане життя радянських мажорів (ICTV, Факти тижня, 14 лютого 2021 р.) ВІДЕО

Скасування кріпацтва в Україні (ТРК Київ, 3 березня 2021 р.) ВІДЕО

Скасування кріпацтва: питання і відповіді (Павло Гай-Нижник, 3 березня 2021 р.) ВІДЕО

Корюківська трагедія 1943 р.: питання і відповіді (Павло Гай-Нижник, 7 березня 2021 р.) ВІДЕО

Військова розвідка і контррозвідка УНР та УД: створення, завдання, діяльність (1918 р.) // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. – К.: Прометей, 2021. – С.77–102.

Кастро: від Фіделя до Рауля і смерти. Життя убивць (ICTV, 25 квітня 2021 р.) ВІДЕО

Казанови вищого світу: секс-інтрижки світових лідерів (ICTV, «Факти тижня», 2 травня 2021 р.) ВІДЕО

Маєткові та міські володіння Скоропадських (До питання про нерухому власність сім’ї П.Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. – 2021. – №162.

Гай-Нижник П. Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.). – К.: Саміт-книга, 2021. – 808 с.: іл.

Вийшла друком нова монографія П.П.Гай-Нижника «Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.)» // Науково-дослідний інститут українознавства. – 2021. – 20 травня.

Ернесто Че Гевара: питання і відповіді (Павло Гай-Нижник & Олександр Візгін / ICTV) ВІДЕО

Маєткові та міські володіння Cкоропадських (до питання про нерухому власність сім’ї П.Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. – 2021. – Вип.162 (№5). – Ч.1. Історичні науки. – С.11–13.

Історичний візит папи Івана Павла ІІ в Україну («Факти тижня», ICTV; репортаж О.Візгіна /20.06.2021) ВІДЕО

Що відповісти на заїжджену маячню Путіна? // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2021. – 12 липня.

Українсько-російські воєнно-політичні взаємини за президентств Л.Кравчука та Л.Кучми в контексті системи національної безпеки (1991–2004 рр.) // Гілея. – 2021. – Вип.164 (№8–9). Філософські науки, Політичні науки. – С.52–68.

Битва за Панджшер 3-4 вересня 2021 р. (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Легендарні евакуації посольств США і РФ: Сайгон, Іран, Афганістан (Факти тижня, ICTV; 5 вересня 2021 р.) ВІДЕО

Державний переворот у Республіці Гвінея (Павло Гай-Нижник; 5 вересня 2021 р.) ВІДЕО

«Вервольф»: як будувалася й охоронялася ставка фюрера (П.Гай-Нижник) ВІДЕО

Ким були біблійні філістимляни (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту: від зазіхань на чужі терени до національних стратегій глибинної безпеки

Шведський соціалізм: соціально-економічна модель 1980-х – 1990-х рр. (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Пабло Ескобар – кокаїновий король («Небезпечні барони»; Факти тижня, ICTV) ВІДЕО

Вбивство Левка Симиренка: хто замовив видатного вченого? (Факти тижня, ICTV) ВІДЕО

Воєнний стан в ЗО УНР: причини і наслідки для УГА (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Меркурій: перші світлини з космічної місії до планети при Сонці (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Збій в ДНК сприяв народженню Людини Розумної? (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Польські революційні політичні партії в Наддніпрянщині 1917–1918 рр.: ставлення до питання державності України // Гілея. – 2021. – Вип.165 (№10). Історичні науки. – С.13–21.

Римські Помпеї: житло рабів і весільна колісниця знаті (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Коли вікінги відкрили Америку? (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Брюс Лі: таємниця смерті (Факти тижня; ICTV, 31 жовтня 2021 р.) ВІДЕО

Викрадення банкіра А.Доброго: авантюра урядовців УНР та її наслідки (1918 р.) /Павло Гай-Нижник/ ВІДЕО

Українська Держава: проєкт райхсляйтера А.Розенберга // Гілея. – 2021. – Вип.166 (№11). Історичні науки. – С.14–21.

1936 – Берлін – столиця Райху / Berlin – Reichshauptstadt (Кольорова хроніка / Farbchronik) ВІДЕО

Зовнішньополітичні аспекти національно-визвольної боротьби і геостратегічне місце Української держави в концепції ОУН(б) // Україна дипломатична. – Вип.ХХІІ. – К., 2021. – С.51–70.

Розпад СРСР: чи міг вижити Радянський Союз? (Факти тижня; ICTV; репортаж О.Мельникова; 5 грудня 2021 р.) ВІДЕО

Німецька інформаційна цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С.75–85.

Встановлення дипломатичних відносин України з Німеччиною: рік 1918-й // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С. 45–64.

Pawło Haj-Nyżnyk. Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej // Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – S. 61–77.

Переосмислення ролі С.Петлюри та значення військово-політичного союзу України з Польщею (1920) в сучасній українській історичній пам’яті // Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України. Монографія. – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – С.60–78.

Беларусь стала самай развітай дыктатурай свету («Шчыра кажучы» | Белсат News, 6 кастрычніка 2021 г.) ВІДЕО

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – 424 с.

Перетворення ФРН на квазіколонію та побічного неосателіта РФ стає загрозою для Європейського субконтиненту // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 22 січня

Таємниця смерті конструктора С.Корольова («Факти тижня», телеканал ICTV, 16 січня 2022 р.) ВІДЕО

Володимир Огризко. «Розпад Росії: загроза чи шанс» (презентація книги; Київ, ГДІП, 27 січня 2022 р.) ВІДЕО

Перший судовий процес над вояками УПА у Чехословаччині // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 2 лютого.

Лонгин Цегельський – патріот, націонал-демократ, соборник // Цегельський Л. Битва за Соборність: від легенди до правди. – К.: Видавець Олексій Бешуля, 2021. – С.7–42.

Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека // Гілея. – 2022. – Вип.169–170 (№2–4). – C.113–122.

Олімпіади війни: спорт як прикриття агресії СРСР та Росії («Факти тижня», ICTV, 6 лютого 2022 р.) ВІДЕО

Дату вторгнення Росії в Україну експерти назвали ще 6 лютого 2022 р. "Фактам тижня" (ICTV) ВІДЕО

Зазираючи у завтра… // Гай-Нижник Павло / Pavlo Hai-Nyzhnyk. – 2022. – 26 лютого

«Закрите небо»: чи варто літати у небесах в битві за власну землю? // Павло Гай-Нижник. – 2022. – 5 березня

Досить ілюзій – час зважати на дійсність / Про перемовні манівці в лабіринті примари миру з Путіним // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. – 2022. – 19/18 березня

Агент “Патріарх”: як церква і спецслужби Росії налаштовують власне населення на війну // (18 березня 2022 р.; ICTV) ВІДЕО

Як Шойгу став головним шаманом для Путіна і розвалив армію Росії? // («Факти», ICTV; 21 березня 2022 р.) ВІДЕО

Російсько-українська війна – Війна за життя (2014 – 2022 рр.): Періодизація // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 24 березня

Розпад Росії: Кубань та інші східні землі, етнічно та історично українські // (телеканал «Апостроф TV», 26 березня 2022 р.) ВІДЕО

Умови й засади повоєнного облаштування колишньої Російської Федерації // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. - 2022. - 27 березня

Чому Будапешт підтримує Москву? Урок 1956 р. для України від Угорщини... // (Факти; ICTV; 28 березня 2022 р.) ВІДЕО

Нейтралітет сірої зони убезпеченої Росії чи членство в НАТО і повалення Росії: чому влада й досі у полоні ілюзій? // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 2 квітня/

Геноцид украинцев: окажется ли Путин на скамье подсудимых? (Україна-24; FreeДом UA, 7 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Военные преступления России: фильтрационные лагеря и депортация украинцев? (Україна-24; FreeДом UA, 9 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Военные преступления: наказание неизбежно (Україна-24; FreeДом UA, 16 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Війну треба закінчити в Москві! Гай-Нижник: «Тільки знищення путінізму убезпечить існування України» /Politeka; 21 квітня 2022 р./ ВІДЕО

Репарації: чи заплатить Росія за злочини проти України? (Павло Гай-Нижник) / 25 квітня 2022 р.; Віталій Литвин | телеканал «Україна»/ ВІДЕО

Репарации: как Россия будет возмещать убытки? (FreeДомUA; Украина-24; 28 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Геноцид украинской нации: преступления России (Исторические факты; ICTV, 28 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Російсько-українська війна – Війна за Життя (2014–2022 рр.): періодизація // Українознавство. – 2022. – №1. – C.51–76.

Навіщо Росія краде українських людей: історичні паралелі (Факти тижня; ICTV, 1 травня 2022 р.) ВІДЕО

Зачем Путину украинские дети? (Украина-24; FreeДомUA, 1 мая 2022 г.) ВІДЕО

Симиренки: чем и кому не угодили учёные? (ICTV; FreeДомUA, 5 мая 2022 г.) ВІДЕО

У Украины будет свой день победы после капитуляции России — историк о войне в Украине и 8 мая // Факти ICTV. – 2022. – 8 мая

В України буде свій день перемоги після капітуляції Росії – історик про війну в Україні та 8 травня // Факти ICTV. – 2022. – 8 травня

Ukraine will have its own Victory Day after the capitulation of Russia – historian about the war in Ukraine and May 8 // ICTV Facts. – 2022. – May 8

Симиренки: чем и кому не угодили учёные? (ICTV; FreeДомUA, 5 мая 2022 г.) ВІДЕО

Острів Зміїний - епічна перлина й морський форпост України (Павло Гай-Нижник) /8 травня 2022 р.; Віталій Литвин | телеканал «Україна»/ ВІДЕО

Грабить, убивать, насиловать: принципы российской армии (Украина-24; FreeДомUA) ВІДЕО

Украденные земли Украины: как и зачем Кремль анексировал исконно украинские етно-исторические земли (ICTV для FreeДомUA) ВІДЕО

Россия после войны: сценарии (Украина-24; FreeДомUA) ВІДЕО

П.Гай-Нижник: Росія вчиняє геноцид в Україні | День пам'яті репресованих (Апостроф ТВ, 15 травня 2022 р.) ВІДЕО

Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека (Павло Гай-Нижник; ГДІП Медіацентр: Інна Хоменська) ВІДЕО

История "Просвіти": как товарищество формировало украинскую идентичность (телеканал ДОМ; FreeДомUA) ВІДЕО

Вкрадені землі України: як і навіщо Кремль анексував українські етно-історичні землі (Факти тижня; ICTV) ВІДЕО

Україна і Захід: послаблення підтримки? (П.Гай-Нижник для Громадського інтерактивного телебачення) ВІДЕО

La Russia di Putin si accontenterà dell’Ucraina o vorrà andare oltre? // Giudicarie. – 2022. – N6. – Anno 20. – Giugno. – P.13.

Відбулась онлайн-зустріч на тему війни з відомими українськими експертами, журналістами та політологами // Українська літературна газета. – 2022. – 10 червня.

The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 1421 p.

Однопартійна система // Енциклопедія сучасної України. – Т.24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2022. – С.

Жахи радянських таборів: у cтолиці готують книгу про історію нескорених українців // Вечірній Київ. – 2022. – 14 жовтня

Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту: від зазіхань на чужі терени до національних стратегій глибинної безпеки // Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя. – К.: Саміт-книга, 2022. – С.282–291

Округ // Енциклопедія сучасної України. – Т.24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2022. – С.

400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову // Факти ICTV. – 2022. – 9 листопада

Григорій Сковорода та його вплив на становлення ідей української “філософії серця”, кордоцентризму і гуманізму // Сковорода і Ми. – К.: Саміт-книга, 2022. – С.12–21.

Війна за життя // Україна дипломатична. – Вип. ХХІІІ. – К., 2022. – С.31–52.

Футбольні самураї: Гай-Нижник прокоментував успіхи Японії на Чемпіонаті світу з футболу // Знай.UA. – 2022. – 16 грудня.

Не проїдуть Золотим кільцем: як на санкції РФ реагують зірки Голлівуду і чого добивається Москва // FreеДом – UA TV. – 2022. – 18 листопада.

Час замислитися над стратегіями, а не розписувати сценарії // Павло Гай-Нижник: особистий сайт. – 2023. – 8 березня

«Український націонал-консерватизм: Гетьманський Рух» // Історична правда. – 2023. – 9 травня

Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – 372 с., іл.

Передмова // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.10–12.

Феномен міграції. Сутність, види, класифікація // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.21–39.

Транснаціональні і міграційні процеси: нова світова дійсність і сучасний виклик для Європи та України // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.111–155.
 
БУЛАВА Youtube Youtube