hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Державотворення 1917-1921 / УНР (Центральна Рада)
статті


5.Вогнище народної освіти на Поділлі // Освіта. – 1996. – №73–74. – середа. – 25 грудня. – С.4.

7.Марки-шаги - грошові знаки державної України 1917-1920 років // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.112–114.

9. Вихід України в 1917–1919 рр. з російської рубльової зони // Фінанси України. – 1997. – №10. – С.120–123.

13. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.3–17.

16. Фінансова політика Української Центральної Ради (1917–1918) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.356–400.

28. Податкове законодавство України в сфері культури та розваг на початку ХХ століття // Вісник податкової служби. – 2001. – листопад–грудень. – С.60–65.

38. ”Майже єдиним джерелом державних ”прибутків” було друкування грошей” (Податкова служба України у 1917–1919 роках) // Вісник податкової служби України. – 2002. – травень–червень. – С.52–57.

43. Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917–1921 рр. // Економічний часопис – ХХІ. – 2002. – №9. – С.49–52.

46. Український державний банк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С.70–71.

48. Михайло Кривецький – перший директор Українського державного банку та Української державної скарбниці // Вісник Національного банку України. – 2003. – №3. – С.65.

50. Українська морська піхота: історія створення // Морська Держава. – 2003. – №3.

51.Володимир Ігнатович – директор Українського державного банку // Вісник Національного банку України. – 2003. – №5. – С.69–70.

52. Грошові взаємини України та Росії на початку ХХ ст. і перспективи фінансового розвитку УНР після 1917 р. Завдання Генерального Секретаріату у баченні директора Українського Державного банку і Державної скарбниці УНР М.Кривецького) // Економічний часопис–ХХІ. – 2003. – №6. – С.46–48.

53. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2002. Науковий щорічник. – Випуск ІІІ. – К., 2003. – С.394–412.

55. Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Український театр. – 2003. – №5–6. – С.10–12.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

59. Лебідь-Юрчик – директор Державної скарбниці України в 1917-1919 роках // Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С.68.

60. Барановський Христофор Антонович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.2. – К.: Національна Академія наук України, 2003. – С.234.

61. Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2004. – С.168–184.

64. Створення митної кордонної служби України у 1918 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.234-244.

71. Інтелігент, політик, державний діяч УНР (М.Є.Кривецький – забутий патріот України) // Література та культура Полісся. - Вип.27. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. - Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - С.115-121.

78. Грошова система і фінансова політика урядів УНР та Української Держави в українській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.38–47.

79. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.IV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – С.394–404.

80. Вихід України з російської рубльової зони у 1918–1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) // Київська старовина. – 2005. – №2. – С.133–144.

81. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.152–155.

83. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина. – 2005. – №5. – С.146–158.

84. Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік // Україна дипломатична – 2005. Науковий щорічник. – Вип.VI. – К., 2005. – С.430–449.

86. Вільне козацтво // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.547.

89. Емісійна політика урядів України 1917–1918 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.100–125.

94. Габсбург-Лотрінген Вільгельм фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

95. Генеральний військовий комітет Український // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.455.

98. Створення митної служби України (1918 р.) // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.135–143.

99. Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х.Барановського на посаді генерального секретаря фінансів (15 червня – 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІІ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – С.301–318.

101. Валютна трансакція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р.: досвід неукладеної угоди та політичної несумісності // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць. – Вип.4. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2006. – С.173–180.

102. Українсько-французькі взаємини у 1917–1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.70–82.

103. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

104. Німецько-австрійський аванс для УНР: грошова позика, яка так і залишилась проектом // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип.15: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В.Віднянський. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.214–225.

105. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2006. Науковий щорічник. – Випуск VIІ. – К., 2006. – С.407–442.

106. Соломон Гольдельман (Нарис життєвого шляху політика-сіоніста, державного діяча УНР і дослідника українського єврейства) // Десятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2006. – С.419–423.

107. “Requisitio” Центральної Ради – політика революційної доцільності чи державотворчої безпорадності? // Пам’ять століть. – 2006. – №6. – С.78–86.

108.Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії створення Військово-Морських Сил України) // Військовий музей (науково-методичний збірник). – Вип.7. – К.: ЦМЗСУ,2006. – С.37–46.

111. Заснування Центральної ради та її перші заходи у фінансовій сфері (березень – червень 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – С.411–421.

112. День Українського Національного фонду – перший революційний добровільний податок Центральної Ради // Пам’ять століть. – 2007. – №1. – С.107-115.

113. Народження карбованця // Київська старовина. – 2007. – №1 (373). – С.59–80.

114.Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київська старовина. – 2007. – №2 (374). – С.109–129.

115. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917–1918 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – №2. – С.133–152.

117. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.). Документи і матеріали. – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

118. Очільники вищого фінансового відомства Центральної Ради та уряду УНР у 1917–1918 рр. // Гуржіївські історичні читання (Збірник наукових праць). – Черкаси, 2007. – С.247–252.

119. Вища економічна рада УНР – невтілений в життя проект уряду Центральної Ради // Література та культура Полісся. – Вип.36: Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2007. – С.151–157.

120. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XV. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.285–295.

121. Державні ощадні каси УНР: принципи роботи і невдала спроба реформи (1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІ. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.391–396.

123. Заснування і діяльність Українського Державного банку УНР за Центральної Ради (1917–1918) // Пам’ять століть. – 2007. – №4–5. – С.30–37.

124. Міжнародна фінансова політика Центральної Ради: надії та нереалізовані проекти (1917–1918 рр.) // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2007. – С.183–201.

125. Зародження митної справи в УНР (1917–1918 рр.): організація служби, основи діяльності, правові засади // Історія торгівлі, податків та мита. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – С.146–156.

127. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. – 2007. – №8. – C.147–155.

132. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім.Лесі Українки, 2007. - Т.2. – C.126–132.

139. Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень - квітень 1918 р.) // Український історичний журнал. - 2008. - №1. - С.59-74.

Фінансові аспекти Берестейського договору 1918 р. для УНР // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С.200–213.

Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. / Авт. колектив: В.Верстюк, П.Гай-Нижник, С.Коник та інш. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с.

Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: 07.00.01. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 32 с.

Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 років // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6 (146). – С.35–39.

Експедиція заготовок державних паперів і Х.М.Лебідь-Юрчик - установа і людина, що творили грошову систему України // Фінанси України. - 2008. - №4. - С. - 118-123.

Французкие деньги для УНР: поддержка молодой государственности или попытка удержать Восточный фронт Мировой войны? (К истории франко-украинских отношений в 1917-1918 гг.) // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальсько-Вашингтонской системы международных отношений): Материалы международной научной конференции, Витебск, 11-12 ноября 2008 г. - Витебск: УО "ВГУ им.П.М.Машерова", 2008. - С.164-168.

На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

Нариси історії державної служби в Україні. / Авт. колектив: О.Г.Гаркуша, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с.

Розділ 8. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.) / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.167-182;

Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Громада (Будапешт, Угорщина). – 2009. – №1 (99). – січень–лютий; – №2 (100). – березень–квітень.

Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917–1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип.43. – С.82–99.

Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській Україні до питання самостійності УНР (1917-1918 рр.) / Співавтор М.Потапенко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє / Матеріали V Міжнародної наукової конференції, 15-16 листопада 2008 р. - Житомир, 2009. - С.50-68.

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. - К.: Парламентське вид-во, 2009. - С.213-233.

Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К., Українське агенство інформаціїї та друку "Рада", 2009. - Вип.ХХІV. - С.229-270.

187. Налагодження державної служби в добу Української революції // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. текстів виступів на наук.-практ. конф. (Київ, 18 листопада 2008 р.) / Головне управління державної служби України. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - С.37-90.

Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень - квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. - Випуск 2. - С. 260- 280.

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - 544 с.

Розділ 11. Організація управління в УНР доби Центральної Ради / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - С.409-448.

Єщенко Володимир (Вадим) Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство ім.Шевченка, 2009. – С.480.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі // Фінанси України. - 2010. - №7. - С.118-125.

Без економіки в головах // Український тиждень. - 2010. - №33-34. - С.56-59.

Досить “гнати порожняк” // Український тиждень. – 2010. – №44. – 29 жовтня – 4 листопада. – С.30–33.

Зародження урядової та державної служби в Україні за Центральної Ради // Становлення і розвиток української державності. – Вип.4. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми”, м.Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. – К.: ДП Видавничий дім “Персонал”, 2010. – С.30–43.

Рецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.). - Х.: ХНАМГ, 2009. - 360 с. // Український історичний журнал. - 2010. - №5. - С.214-218.

Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень - квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. - №1. - С.169-179.

Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. - С.421–461.

Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - Вип.42. - грудень. - С.80-85.

Зілинський-Содоль Петро // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.585.

Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.132–164.

Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до державності (червень 1917 – січень 1918 рр.) // Київська старовина. – 2011. – №6 (402).– С.42–60.

95-річчя Української Центральної Ради. «Ваша Свобода» – дискусія в ефірі: Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Олександр Кучерук, історик, директор Музею УНР (Радіо Свобода) // Радіо "Свобода". Офіційний сайт. - 2012. - 9 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24510343.html

Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917–1918 роки) // Фінанси України. – 2012. – №10. – С.117–126.

З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – Вип.62 (№7). – С.25-31.

Як і коли загинув Дмитро Вітовський // Час і події (Чикаго, США). – 2012. – №19. – 9 травня.

Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Новий погляд (Львів). – 2012. – 20 липня; – 27 липня.

“Алкогольні” податки за часів УНР та Української Держави // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С.45–47.

Інститут місцевих комісарів та комендантів за Центральної Ради (1917–1918 рр.) // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. – Вип. CIV (104). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.244–256.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

«К бою под Крутами студентам выдали ржавые старые ружья и рваные шинели» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 29 січня. – С.12.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.448.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.297.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.545.

Кирпотенко Сергій Антонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.77.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Тютюн, махорка й сірники в податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 році / П.Гай-Нижник // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – №2 (10). – С.132–137.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки. – 2014. – Вип.СХХ (120). Серія педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. – С.212–228.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… Прошу Бога, чтобы он дал нам силу и прочность спасти Украину!» 70 лет назад ушел из жизни последний гетман Украины (интервью П.Гай-Нижника журналисту газеты «Факты и комментарии» А.Топчию) // Факты и комментарии. – 2015. – № 77. – 30 апреля. – С.24.

Куликівський Микола Йосипович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Кульжинський Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Купчинський Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Данило // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Кость // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Ігор Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української Народної Республіки в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.125–146.

Символ особливої ваги. «Витоки нашого прапора сягають часів Київської Русі, Козаччини, УНР…» (інтерв’ю взяв І.Капсамул) // День. – 2016. – 23 серпня. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/symvol-osoblyvoyi-vagy.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Мазепа Ісаак Прохорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

П.Гай-Нижник: «Грушевский и Винниченко противились созданию вооружённых сил для восстановления украинской государственности» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2017. – 22 марта. – № 40. – С.10.

Украинские спецслужбы периода Национальной революции 1917-1921 гг. (UA1, 2017, язык - русский, режисёр - В.Куртяк)

Українські спецслужби доби Національної революції 1917-1921 рр. (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк)

Україна – Франція: встановлення міждержавних взаємин // Зовнішні справи. – 2017. – №4. – С. 28–31.

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Украина: Лабиринты истории. Мятежный «Арсенал» (телеканал UA TV, 2017 p.) ВІДЕО

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Украина: Лабиринты истории. Хлебный мир (телеканал UA TV, 2017 p.) ВІДЕО

Другий Універсал та повстання полуботківців. Чи був у самостійників шанс влітку 1917-го? / П.Гай-Нижник та А.Руккас у програмі Д.Шурхала «Історична свобода» (Радіо «Свобода», 11 липня 2017 р.)

Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917–1918 рр.): становлення і розлад // Гілея. – 2017. – Вип.124 (№9). – С32–43.

Уроки истории: 5 главных просчётов Украины 100 лет назад («Cобытия недели»; ТРК «Україна», 20 серпня 2017 р.) ВІДЕО

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Гай-Нижник П. Чому не вщухають баталії навколо постаті П.Скоропадського (30 вересня 2017 р.) ВІДЕО, АУДІО

Украина: лабиринты истории. ТОП 3 событий украинской революции 1917-1921 гг. (UA TV, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Петро Болбочан, полковник армії УНР (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

«Захищаючи північно-східні кордони України, Болбочан став політичним заручником», – Гай-Нижник (програма «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» / телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Павел Скоропадский: семь с половиной месяцев (TV UA, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Армия: от императорской к национальной (UA TV, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

О.Доній та П.Гай-Нижник про Жовтневий переворот 1917 р. («Ранкова Свобода»; Радіо Свобода, 7 листопада 2017 р.) ВІДЕО

معاهدة بريست للسلام الغذائي

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

100 років української дипломатії («Український Клуб», Центральний канал, 20 грудня 2017 р.)

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності. – К., 2017. – С.84–96.

До увілею Революції: українські паперові гроші 100 років тому // Приазовский рабочий. – 2017. – №125. – 8 ноября. – С.4.

Павло Гай-Нижник: "Українська Центральна Рада і Гетьманат: проблеми державотворення" (Київ, 27 січня 2018 р.) ВІДЕО

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений в УНР и Украинской Державе (1917–1918 годы) // Славяноведение. – 2018. – №5. – С.32–47.

Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. – 2018. – Вип.128 (№1). – С.22–38.

Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.130 (№3). – С.37–44.

Німці радо зустріли делегацію УНР, бо хотіли розвалити Росію – історик про Брестський мир // Радіо Свобода. Офіційний сайт. – 2018. – 10 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29031390.html

В.Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал-консерватизму (1900–1920 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.129. – №2. – С.305–322.

Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.131 (№4). – С.21–29.

على أنقاض الإمبراطورية الروسية في عام 1917 ظهرت أوكرانيا ذات الحكم الذاتي بداية ، ومن ثم أوكرانيا الدولة المستقلة، برئاسة مجلس مركزي. وأنشأت في الوقت نفسه أجهزة الجمهورية الشعبية الأوكرانية السرية. تعرف في حلقة اليوم من "ملفات وحقائق" على الأجهزة السرية لهذه الجمهورية بجزئها الثاني.

Уроки революции. Украина: лабиринты истории (UA TV Russian, 2018)

Гай-Нижник П. Утвердження тризубу в офіційній символіці УНР та Української Держави (1917–1918 рр.) ВІДЕО

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations at the UPR and the Ukrainian State (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, історичні джерела. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірник наукових статей. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С.17–37.

Переворот // День. Офіційний сайт газети «День». – 2018. – 25 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/perevorot

Під час гетьманського перевороту загинули троє вояків // Країна. – 2018. – №16 (419). – 26 квітня. – С.46–50.

100-ліття гетьманського перевороту: як Скоропадський прийшов до влади // Радіо Свобода. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29196663.html

Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна // Deutsche Welle. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dw.com/uk/павло-скоропадський-гетьман-під-крилом-берліна/a-43580597

Україна – Німеччина: фінансово-економічні взаємини (1918 р.) // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т.23. – Мюнхен, 2018.

Павло Гай-Нижник про падіння Центральної Ради й встановлення Гетьманату (25 квітня 2018 р.) ВІДЕО

Авантюра державного рівня, або як урядовці УНР банкіра викрадали // Деловая столица. – 2018. – 19 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/avantyura-derzhavnogo-rivnya-abo-yak-ukrayinski-uryadovtsi-bankira-19052018180000

Український флот 1917–1921 рр. (Виставка) / Авт. кол.: В.Тиліщак, П.Гай-Нижник, Я.Файзулін, І.Канівець, І.Краснодемська, А.Іванець, Т.Швидченко, С.Губський, В.Бака, Ю.Курилюк, І.Кобєлєва. – Український інститут національної пам'яті; Науково-дослідний інститут українознавства, 2018. – 11 арк.

Жуковський О. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. / Упорядник: Павло Гай-Нижник. – К., 2018. – 274 c.

Павел Гай-Нижник о личности гетмана Украины Павла Скоропадского (UA TV, 3 мая 2018) ВІДЕО

Дискусійна платформа "Гетьманат – держава буржуазного націоналізму" (Трансформер, 14 травня 2018 р.) ВІДЕО

Диктатор (П.Скоропадський) / "Київські історії" (ТК "Київ", 15 травня 2018 р.) ВІДЕО

Вітальний виступ Павла Гай-Нижника на презентації видання спогадів генерала армії УНР Володимира Сікевича "1918. Донецький бліцкриг" (Трансформер, 26 травня 2018 р.) ВІДЕО

Ukrainer in Wetzlar / «Українці у Вецлярі» (1 Українська Синя дивізія; табір військовополонених у Вецлярі; 1918 р.) ВІДЕО

1918 хроніка: Синьожупанники (1 Українська Синя дивізія); Сердюки-Лубенці Армії Української Держави (Гетьманату); Січові стрільці Армії УНР / Ukrainian Army (1918) ВІДЕО ВІДЕО

Украина для украинцев! (М.Михновский) | Украина: Лабиринты истории (UA TV Russian, август 2018 г.) ВІДЕО

Павло Гай-Нижник: 5 закидів Павлові Скоропадському (Історичний полігон "Експертного корпусу", 8 вересня 2018 р. / м.Київ, Голосіївська криївка) ВІДЕО

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. // Київські історичні студії. – 2018. – №1 (6). – С.4–12.

Українська дипломатія (Центральна Рада; УНР) / «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» (Телеканал ZIK, 20 жовтня 2018 р.) ВІДЕО

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

Дата спотикання. Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня? // Україна молода. – 2018. – Вип.115. – 24 жовтня. – С.6.

2019

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

Українсько-німецькі фінансові та торговельно-економічні взаємини (1918 р.) // Гілея. – 2019. – Вип.141 (№2). – Ч.1. Історичні науки. – С.22–37.

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

Міністерство єврейських справ (Історична правда з В.Кіпіані, телеканал ZIK, 25 травня 2019 р.) ВІДЕО

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

Мирові перемовини у Бересті 1918 р.: персональний вимір – Олександр Севрюк // Берестейський мир: 100 років: Сб. научн. трудов. – Минск: Изд. В.Хурсик, 2919. – С.25–44.

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. – листопад 1918 р.) // Українознавство. – 2019. – №3. – С.8–20.

140 років тому у Лубнах на Полтавщині народився державний діяч УНР, економіст Микола Порш // Полтавщина. Інтернет-видання. – 2019. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://poltava.to/project/5680/

Гай-Нижник П. Українська Держава 1918 р. (Телецентр «Олівець», Veteran Hub, м.Київ, 16 листопада 2019 р.) ВІДЕО

Міхновський Микола Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – Ч.2. – К., 2019. – С.33–59.

Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – Ч.2. – К., 2019. – С.96–119.

Міцкевич Мечислав Казимирович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Мойсеєнко Варфоломій Явтухович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Монтрезор Адам // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Моралевич Яків Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

2020

Бій під Крутами (ТРК "Київ", 29, 31 січня 2020 р.) ВІДЕО

Нотатка про майбутнє погруддя Болбочану і визволення ним Криму // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 16 вересня.

Україна – Туреччина: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.1. Історичні науки. – С.7–16.

Мумм фон Шва́рценштайн Альфонс-Філіпп // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муравйо́в Михайло Артемович // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Туреччина і Грузія як стратегічні партнери незалежної України у Чорноморському басейні та у південно-східному векторі української дипломатії (1917–1921 рр.) // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип.ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. – К.: Пріоритет, 2020. – С. 610–651.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Українська морська піхота: історія створення і бойовий шлях (1918–1921 рр.) // Воєнно-історична робота в Військово-Морських Силах. Сучасний стан та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 листопада 2020 року. – Одеса: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 2020. – C.57–70.

2021

Гай-Нижник П. П., Садовник І. Д., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 180 с.

Державна канцелярія при Раді міністрів Української Держави 1918 р.: структура, завдання, діяльність // Гілея. – 2021. – Вип.160 (№1–2). – Ч.1. Історичні науки. – С.34–54.

Військова розвідка і контррозвідка УНР та УД: створення, завдання, діяльність (1918 р.) // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. – К.: Прометей, 2021. – С.77–102.

Вийшла друком нова монографія П.П.Гай-Нижника «Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.)» // Науково-дослідний інститут українознавства. – 2021. – 20 травня.

Гай-Нижник П. Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.). – К.: Саміт-книга, 2021. – 808 с.: іл.

Польські революційні політичні партії в Наддніпрянщині 1917–1918 рр.: ставлення до питання державності України // Гілея. – 2021. – Вип.165 (№10). Історичні науки. – С.13–21.

Викрадення банкіра А.Доброго: авантюра урядовців УНР та її наслідки (1918 р.) /Павло Гай-Нижник/ ВІДЕО

Встановлення дипломатичних відносин України з Німеччиною: рік 1918-й // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С. 45–64.

Національне державотворення доби Української Центральної Ради (веб-дискурс, 23 березня 2021 р.) ВІДЕО

2022

Лонгин Цегельський – патріот, націонал-демократ, соборник // Цегельський Л. Битва за Соборність: від легенди до правди. – К.: Видавець Олексій Бешуля, 2021. – С.7–42.

История "Просвіти": как товарищество формировало украинскую идентичность (телеканал ДОМ; FreeДомUA) ВІДЕО

Вкрадені землі України: як і навіщо Кремль анексував українські етно-історичні землі (Факти тижня; ICTV) ВІДЕО

Місця пам'яті української дипломатії: енциклопедичний довідник / упоряд. та заг. ред. Ірини Матяш. Київ: Горобець, 2022. 672 с.

Окремий корпус кордонної охорони (1918–1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2022. – №2. – С.61–78.

Синьо-жовтий прапор як символ української державності крізь віки // Армія Inform. – 2022. – 23 серпня

Петро Климович (1855–1920) – останній міністр фінансів уряду Центральної Ради УНР (1918) // Гілея. – 2022. – Вип.9 (176). – С.60–73.


 
БУЛАВА Youtube Youtube