hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

УСРР - УРСР
статті


8. Від імперіялізму царського до імперіялізму радянського. Українські радянські економісти про фінансову експлуатацію України СРСР у другій половині 20-х років // Розбудова держави. – 1997. – №5. – С.43–45.

18. Кукурудзяк Микола Григорович / Співавтор Ю.Телячий // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С.152–153.

40. Податки в УРСР у період НЕПу // Вісник податкової служби України. – 2002. – липень–серпень. – С.58–64.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

103. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

133. Ґец Микола // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.44.

161. Добровільна народна дружина // Енциклопедія Сучасної України. – Т.8. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. - С.110.

173. Удовиченко Петро Платонович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ ТВПК “Збруч”, 2009. – Т.4 (додатковий). А–Я. – С.644.

194. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.2. - 512 с.

202. Кам'янець-Подільський: подорож в історію України й Центрально-Східної Європи // Пам'ять століть. - 2010. - №3. - С.186-197.

209. В очікуванні Третьої війни // Український тиждень. - 2010. - №36. - С.42-44.

239. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №32. – серпень.

240. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №33. – вересень. – Ч.2.

241. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №34. – вересень. – Ч.3.

256. «Самостійна» УСРР: хронологія виникнення маріонеткової псевдодержави та її «добровільного» вступу до СРСР // Україна Incognita. – 2011. – 27 грудня.

259. Податкова політика більшовиків в УСРР за часів воєнного комунізму // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. - Вип.2. – С.96–106.

260. Податки в УСРР у період НЕПу (1921–1930 рр.) // П’ята міжнародна наукова школа-семінар. Історія торгівлі, податків та мита. 27–28 жовтня 2011 р. Дніпропетровськ. Тези доповідей. – К., 2011. – С.80–84.

Налоги в УССР в период нэпа // Вестник налоговой службы Украины. – 2011. – №32. – 26 августа; – №33. – 9 сентября; – №34. – 16 сентября.

Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // Гілея. – 2012. – Вип.57 (№2). – С.127–133 (частина 1); // Гілея. – 2012. – Вип.58 (№3). – С.153–159(частина 2).

Створення Демократичної партії України та її позиція щодо путчу ГКЧП (1990–1991 рр.)

Податки в УСРР у період НЕПу (1921–1930 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Вип.1. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. - С.132-141

Українсько-більшовицька дипломатична війнав Німеччині за українську спадщину // Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922). – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. - C.7-22

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

П.П.Гай-Нижник: «Немцы оценили свои потери в бою под Прохоровкой в... пять единиц бронетехники» (інтерв’ю взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 19 июля. – №125 (3864). – С.27.

«Многие люди боялись выпускать детей на улицу. Ходили слухи, что соседи заманивают к себе в дом ребятишек и съедают их» // Факты и комментарии. – 2013. – 23 листопада.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Павло Гай-Нижник: Тюремный врач упрекнул патріарха УГКЦ: «Другим ломают ребра, а вам – всего лиш руку». 50 лет назад митрополит Иосиф Слепой получил титул кардинала (интервью А.Топчия) // Факты и комментарии. – 2015. – 24 января. – №11. – С.12.

Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя» (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.97 (№6).– C.61–71.

«Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України» (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.95 (№4). – С.71–79.

«Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.96 (№5). – С.124–136.

Відновлення Української Держави Актом 30 червня 1941 р. / Павло Гай-Нижник // Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції , Івано-Франківськ, 26 –27 червня 2015 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.52 –67.

Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу) // Гілея. – 2015. – Вип.98 (№7). – С.49–65.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Украина: Лабиринты истории. НЭП и Украина (телеканал UA TV, 2017 p.) ВІДЕО

Украина: Лабиринты истории. Противостояние символов: Георгиевская лента (телеканал UA TV, 2017) ВІДЕО

Самолегітимізація ОУН(р) і визначення моделі майбутньої Української Держави на ІІ Великому зборі ОУН (квітень 1941 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.53. До 75-річчя Української Повстанської Армії. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.286–310.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності. – К., 2017. – С.84–96.

Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську: обговорення ініціативи (Укрінформ, 6 березня 2018 р.) ВІДЕО

Чому Дніпропетровська має стати Січеславською: думка київських науковців // Дніпроград. – 2018. – 6 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dniprograd.org/2018/03/06/chomu-dnipropetrovska-mae-stati-sicheslavskoyuyu-dumka-kiivskikh-naukovtsiv_65613

Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую // РИА Новости Украина. – 2018. – 9 марта [Елетронный ресурс] Режим доступа: https://rian.com.ua/analytics/20180309/1033078851/dnepr-sicheslavskaya-oblast.html

Про 9 травня з Павлом Гай-Нижником / Програма "Тема Дня" з Т.Кулик (Центральний канал, 9 травня 2018 р.) ВІДЕО

Украина для украинцев! (М.Михновский) | Украина: Лабиринты истории (UA TV Russian, август 2018 г.) ВІДЕО

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

Митрофан (Симашкевич) // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Михайлик Михайло Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця-орденоносця П.Нижника у Другій світовій війні) // Гілея. – 2019. – Вип.142 (№3). – Ч.1. Історичні науки. – С.33–36.

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – 157 с.

«Вервольф»: як будувалася й охоронялася ставка А.Гітлера

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

Лев Симиренко і земельне питання розбрату (Історична правда з В.Кіпіані, телеканал «Еспресо», 22 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.3 (13). – С.30–68.

Міхновський Микола Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

ОУН(б) за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (1942 р. – початок 1950-х рр.) // Ozbrojeny protikomunisticky odpor v krajinach strednej a vychodnej Europy (1944–1953). – Banska Bystrica (Slovensko): Belianum – Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. – S.132–151.

Муравйо́в Михайло Артемович // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т фінансів УРСР // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХІ. – К., 2020. – С.21–44.

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, 2020. – 432 с.: іл.

Загадкова смерть Леонтовича. Хто стріляв в автора «Щедрика»? (Факти тижня, ICTV; 24 січня 2021 р.) ВІДЕО

«Девушка по руке нагадала автору «Щедрика» Николаю Леонтовичу, что его жизнь вот-вот оборвется» // Факты и комментарии. – 2021. – №5. – 5 февраля. – С.28.

Убийство по нотам. Тайна гибели композитора Леонтовича, который подарил миру “Щедрик” // Фокус. – 2021. – № 5. – 6 февраля. – С.50–53.

Кремлівські принци і принцеси: приховане життя радянських мажорів (ICTV, Факти тижня, 14 лютого 2021 р.) ВІДЕО

Корюківська трагедія 1943 р.: питання і відповіді (Павло Гай-Нижник, 7 березня 2021 р.) ВІДЕО

Вожди и дети. Чем баловала и как наказывала судьба "кремлевских детей" СССР // Фокус. – 2021. – № 15. – Апрель. – С.50–53.

Військова розвідка і контррозвідка УНР та УД: створення, завдання, діяльність (1918 р.) // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. – К.: Прометей, 2021. – С.77–102.

Вийшла друком нова монографія П.П.Гай-Нижника «Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.)» // Науково-дослідний інститут українознавства. – 2021. – 20 травня.

Гай-Нижник П. Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.). – К.: Саміт-книга, 2021. – 808 с.: іл.

Хто відкрив Дмитрові Павличку широкий шлях у літературу? // Форпост. Громадський портал Львова. – 2021. – 19 травня.

Засуджені до страти в СРСР («Факти тижня», ICTV, 6 червня 2021 р.) ВІДЕО

Українсько-російські воєнно-політичні взаємини за президентств Л.Кравчука та Л.Кучми в контексті системи національної безпеки (1991–2004 рр.) // Гілея. – 2021. – Вип.164 (№8–9). Філософські науки, Політичні науки. – С.52–68.

«Вервольф»: як будувалася й охоронялася ставка фюрера (П.Гай-Нижник) ВІДЕО

Хто виграв від підриву Дніпрогес? Навіщо Й.Сталін дав наказ? (Факти тижня; ICTV, 19 вересня 2021 р.) ВІДЕО

Вбивство Левка Симиренка: хто замовив видатного вченого? (Факти тижня, ICTV) ВІДЕО

Українська Держава: проєкт райхсляйтера А.Розенберга // Гілея. – 2021. – Вип.166 (№11). Історичні науки. – С.14–21.

Розпад СРСР: чи міг вижити Радянський Союз? (Факти тижня; ICTV; репортаж О.Мельникова; 5 грудня 2021 р.) ВІДЕО

Дід Мороз проти Санта Клауса: неказкова історія символів (Факти тижня; ICTV, 19 грудня 2021 р.) ВІДЕО

Таємниця смерті конструктора С.Корольова («Факти тижня», телеканал ICTV, 16 січня 2022 р.) ВІДЕО

У Украины будет свой день победы после капитуляции России — историк о войне в Украине и 8 мая // Факти ICTV. – 2022. – 8 мая

В України буде свій день перемоги після капітуляції Росії – історик про війну в Україні та 8 травня // Факти ICTV. – 2022. – 8 травня

Ukraine will have its own Victory Day after the capitulation of Russia – historian about the war in Ukraine and May 8 // ICTV Facts. – 2022. – May 8

Острів Зміїний - епічна перлина й морський форпост України (Павло Гай-Нижник) /8 травня 2022 р.; Віталій Литвин | телеканал «Україна»/ ВІДЕО

Украденные земли Украины: как и зачем Кремль анексировал исконно украинские етно-исторические земли (ICTV для FreeДомUA) ВІДЕО

П.Гай-Нижник: Росія вчиняє геноцид в Україні | День пам'яті репресованих (Апостроф ТВ, 15 травня 2022 р.) ВІДЕО

Вкрадені землі України: як і навіщо Кремль анексував українські етно-історичні землі (Факти тижня; ICTV) ВІДЕО

Великий терор: що відомо про сталінські репресії 1937-38 років // Факти ICTV. – 2022. – 02 серпень

Павло Гай-Нижник розповів про приховану русифікацію в українській освіті часів Щербицького // Знай UA. – 2022. – 13 вересня.

Жахи радянських таборів: у cтолиці готують книгу про історію нескорених українців // Вечірній Київ. – 2022. – 14 жовтня

400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову // Факти ICTV. – 2022. – 9 листопада

Петро Климович (1855–1920) – останній міністр фінансів уряду Центральної Ради УНР (1918) // Гілея. – 2022. – Вип.9 (176). – С.60–73.

Під пам’ятником Ватутіна у Києві шукатимуть останки двох тіл // Вечірній Київ. – 2022. – 30 грудня.


 
БУЛАВА Youtube Youtube