hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Україна (від 1991 р.)
статті


18. Кукурудзяк Микола Григорович / Співавтор Ю.Телячий // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С.152–153.

41. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління" // Вісник Державного комітету архівів України. – 2002. – Вип.3 (11). – липень–серпень.

63. Ярослав Пеленський. Етапи життєвого і наукового шляху // Київська старовина. – 2004. – №1. – С.155–162.

128. Восьмий випуск щорічника “Україна дипломатична” // Пам’ять століть. – 2007. – №6. – С.224–228.

166. У батальоні морської піхоти буде Прикарпатська рота // Народний оглядач. — 2008. — 26 листопада.

180. Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь. / Авт. колектив: І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, С.В.Вовчок, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 64 с.

182. Переднє слово // Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2009 рр.): Історичний нарис. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. - С.3-5.

202. Кам'янець-Подільський: подорож в історію України й Центрально-Східної Європи // Пам'ять століть. - 2010. - №3. - С.186-197.

205. Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010-2015 років. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: В.Г.Алькема, І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 c.

212. Досить “гнати порожняк” // Український тиждень. – 2010. – №44. – 29 жовтня – 4 листопада. – С.30–33.

217. Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - №42. - грудень. - С.80-85.

227. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні // Гілея. – 2011. – Вип.44 (№2). – С.5–24.

238. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип.3 (53). – С.94–115

243. Україна за двадцять років (Стан ідентичності і політика пам’яті. Експерти в Чернігові – про двадцять років незалежності) // День. – 2011. – №160–161. – 9 вересня. – С.4–7.

245. Iсторія і національна безпека. Павло Гай-Нижник: «Досвід нашої державності початку ХХ століття вказує українцям на просту істину – не варто нікого звинувачувати у втраті державності, окрім себе» (інтерв’ю взяв О.Купрієнко) // День. – 2011. – №174. – четвер. – 29 вересня. – С.4

247. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту - М.С.Кармазіна; довідковий матеріал - М.С.Кармазіна, Т.А.Бевз; упорядники - Т.А.Бевз (координатор проекту), Д.В.Вєдєнєєв, П.П.Гай-Нижник, О.М.Любовець, С.В.Полтавець, О.М.Собачко, В.Д.Яремчук. - К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2011. - 808 с.

253–254. В очікуванні тотальної русифікації та диктатури // Історична правда. – 2011. – 28 березня; // Україна Incognita. – 2011. – 8 грудня.

Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // Гілея. – 2012. – Вип.57 (№2). – С.127–133 (частина 1); // Гілея. – 2012. – Вип.58 (№3). – С.153–159(частина 2).

Як влада збирається виховувати у нас патріотизм. Деякі враження від Проекту Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013–2017 рр. // Україна Incognita. – 2012. – 3 січня; // Українська правда: Історична правда. – 2012. – 23 січня.

Гай-Нижник П.: "У влади немає інтелектуального резерву" (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1360. – 27 січня.

Escola do patriotismo estatal // Ucrania em Africa: Defesa dos direitos humanos & Relacionamentos historicos Ucrania - Mocambique (Africa). - 2012. - Quinta-feira, Fevereiro 09.

Бійтеся березневих ід! Круглий стіл у Києві, присвячений Лютневій революції 1917 року, як стратегія російської зовнішньополітичної лінії // День. – 2012. – №30. – 21 лютого. – С.4. /українська, русский/

Гай-Нижник П.: «В авторитарній державі дракон з’їдає сам себе» (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1375. – 23 лютого. – С.8

Потворна сутність української влади, або в яку «державу» прагнуть загнати один з європейських народів // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 21 березня. –№12.

Створення Демократичної партії України та її позиція щодо путчу ГКЧП (1990–1991 рр.) // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції). – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539-551.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.3 (59). - С.157-196

«Фронт Змін» А.Яценюка на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.2 (58). - С.121-152.

Потворна сутність цієї влади // Свобода (Джерсі-Сіті, США). – 2012. – №15. – 13 квітня. – С.3.

Усі – в патріоти: за планом, повідсотково і з вибірковою свідомістю // Час і події (Чикаго, США). – 2012. – №17. – 25 квітня.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму. // Politosophia. – 2012. – 23 липня.

Влада продукує спротив. Народ не хоче, щоб ним керували по-старому, тоді як самі еліти живуть по-новому // День. – 2012. – №90. – 29 травня. - C.5.

Промова на XXVI (передвиборчому) з`їзді Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО) (м.Львів, Будинок Культури ім.Г.Хоткевича) // Українська національна асамблея (УНА-УНСО). Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://una-unso.in.ua/?p=18046

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

Антонюк Михайло Федорович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.91.

Баулін Павло Борисович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.94.

«Блок Безпартійних «Сонце» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.97.

«Блок Лазаренка» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.99–100.

Блок «Лівих і лівоцентристських сил» («Лівий блок») / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.101–102.

«Блок Юлії Тимошенко» (БЮТ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.113–114.

Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.142.

Волга Василь Олександрович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.149–150.

Всеукраїнська козацька партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.150–151.

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.151–152.

Всеукраїнська партія Народної Довіри (ВПНД) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.

Гордієнко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Горькавий Сергій Кирилович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Гошовська Валентина Андріївна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180–181.

Громадянська партія «ПОРА» (ГП «ПОРА») / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.182–184.

«Громадянський блок ПОРА–ПРП» / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.184.

Єрьоменко Володимир Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.198.

Зубанов Володимир Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.204–205.

Зубець Михайло Васильович / Співавтор О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.205–207.

Капшук Андрій Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.211–212.

Каськів Владислав Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.212–213.

Ківалов Сергій Васильович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.213–214.

Комуністична партія робітників і селян (КПРС) / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.220–221.

Комуністична партія України (оновлена) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.239–240.

Мірошниченко Юрій Романович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.261–262.

Мусіяка Віктор Лаврентійович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.265.

Народна Партія / Співавтори В.Яремчук, О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.267–270.

Народний Рух України // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.274–280.

Народно-Демократична партія патріотів України / Співавтори В.Яремчук, А.Курас // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.286–288.

Онопенко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.292–293.

Партія відродження села / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.297–299.

Партія вільних демократів / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.299–301.

Партія державного нейтралітету України (ПДНУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.309–310.

Партія «За Права Людини» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.314–315.

Партія «Київська Русь» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.320.

Партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна» (Партія «НДО «Україна») // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.333–334.

Партія національно-економічного розвитку України (ПНЕРУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.334–335.

Партія «Реформи і порядок» (ПРП) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.353–358.

Партія «РОДИНА» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.358–359.

Партія «Солідарність» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.367–368.

Партія «Солідарність жінок України» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.368–369.

Партія «Соціалістична Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.370–371.

Парцхаладзе Лев Ревазович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.377–378.

Пинзеник Віктор Михайлович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.381–382.

Плачинда Сергій Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.382–383.

Політична партія «Громадський контроль» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.391–392.

Політична партія «Громадянська позиція» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.392–393.

Політична партія «Закон і порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.399–400.

Політична партія «За Україну!» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.401–403.

Політична партія «Інформаційна Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.407–408.

Політична партія «КОЗАЦЬКА СЛАВА» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.409–410.

Політична партія «Народна воля» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.418.

Політична партія «Народна Самооборона» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.419–421.

Політична партія «Партія Народний порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.432–433.

Політична партія «Праведність» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.436–437.

Політична партія «Союз Лівих Сил» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 р.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.446.

Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.450–451.

Політична партія «Фронт Змін» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.455–457.

Селіванов (Гуртовий) Станіслав Пилипович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.472.

Симоненко Іван Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.477–478.

Українська морська партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.511–512.

Українська соціал-демократична партія (УСДП) / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539–540.

Циркін Ігор Маркович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.549.

Чернишов Євген Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.550–551.

Чорновіл В’ячеслав Максимович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.553–556.

Чубатенко Олександр Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.556–557.

Швирид Микола Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.558–559.

Шевченко Анатолій Iванович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.559–560.

Тенета маховика. Павло Гай-Нижник: «Систему антиправил в Україні було сформовано ще в 1990-х роках. Нинішня влада її лише вдосконалює» (інтерв’ю взяв І.Капсамун) // День. – 2012. – №174–175. – 28–29 вересня. – С.5.

ВО «Свобода» у виборчих перегонах: тактика боротьби та ідеологічні засади (березень – серпень 2012 р.) // Гілея. – 2012. – Вип.67 (№12). - С.638-650.

А. Яценюк та політична партія «Фронт Змін» на шляху до парламентських виборів 2012 р. (березень–травень 2012 р.) // Гілея. – 2013. – Вип.70 (№3) – С.795-805.

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

Цькування Спілки українських письменників в Ізраїлі – наслідок бездіяльності українського представництва в цій країні та української державної влади // Музеї України. – 2013. – 18 квітня.

Громадською радою при МЗС України створено Міжвідомчу Експертну раду з питань національностей, національних меншин та захисту українців у світі // Музеї України. – 2013. – 19 квітня.

Міністру закордонних справ України Л. Кожарі // Музеї України. – 2013. – 25 квітня.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму // Гілея. – 2013. – Вип. 74 (№7). - C.346-350.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

Програма націонал-консервативної партії "БУЛАВА" / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с.

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С.Кармазіної; М.Кармазіна, Т.Бевз, П.Гай-Нижник, А.Зуйковська, О.Рибій, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

Хто винен? Ще раз про події 18-го травня // Нова Січ. – 2013. – 2 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=8349

Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.). / Гай-Нижник П. – К., 2013. – 258 с.

Оппозиционеры не знают, как выпутаться со сложившейся ситуации, им страшно идти дальше – эксперт // Антикоррупционный информационно-аналитический портал job-sbu.org. – 2013. – 4 грудня.

«Наша опозиція боїться того, що сталося» В Україні почалася національно-визвольна боротьба // Газета по-українськи. – 2013. – № 103 (1645). – 6 грудня. – С.7.

Нові виклики: сили режиму взяли паузу для переформатування й, безумовно, подальшого реваншу; влада намірено впроваджує сценарій керованого хаосу; Росія почала цілеспрямовано й енергійно втілювати сценарій розколу України // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 15 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_7062.html

Стояння Майдану не може бути вічним // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 25 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html

Потворна сутність української влади або в яку «державу» заганяють українців // Українські реалії: негаразди, загрози, надії: публіцистика / Упоряд.: О.К.Глушко, В.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – C.188–197.

Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету / Співавтор Л.Чупрій // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.266–269.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

І.Фаріон – талановитий комуніст-хамелеон. Талановитий комуніст-хамелеон, яка з огляду на політичні перспективи перефарбувалася в націоналісти // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня.

Відкритий лист щодо торгів в США Експертної ради ГР МЗС // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня.

Арсенію Петровичу, до побачення чи, краще, прощавайте... // Нова Січ. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9027

Революцію ці лідери цієї опозиції приспали своєю опікою та обіцянками, а потім задушили в обіймах і злили; для вбиття ж Майдану – вони задрібні // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6008.html

Боротьба може бути тривалою і жорсткою, навіть жорстокою і безжально-аморальною з боку влади // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 10 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/10.html

Нині триває озвіріла конвульсія садистів з мафії при владі та їхніх скажених псів-перевертнів у формі, яка переростає у неприхований терор проти власного народу і набуває ознак першої хвилі гуманітарного геноциду української нації у ХХІ столітті // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 11 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6534.html

За що, за кого і чому // Нова Січ. – 2014. – 12 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9038

Левами керують віслюки? // Нова Січ. – 2014. – 16 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9052

Вибору нема: національно-визвольна боротьба! // Нова Січ. – 2014. – 18 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9061

Що сказав Янукович 20 січня народові // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 20 січня

Павло Гай-Нижник про лідерів опозиції // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 21 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://stolica-ua.com/telekompanija-stolica/vlada-gromada/pavlo-gai-nizhnik-pro-l-der-v-opozic-4437.html

Гебістська пастка // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 25 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_8458.html

«Правий Сектор». Звернення до світової та європейської спільноти// 12 лютого 2014 р.

Павло Гай-Нижник: Усі треновані сотні – на Схід та Південь! // Музеї України. – 2014. – 15 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://museum-ukraine.org.ua/?p=752

Світ кардинально зміниться і до цих змін його спонукатиме російсько-українська війна, її наслідки та уроки // 2014. – 21 квітня

Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип.84 (№5). – С.465–471.

На Україну очікує нова Революція – Революція Очищення! // O.P.A.D. Центр зовнішньополітичних досліджень. – 2014. – 23 травня.

Або українській владі пора кінчати грати в наперстки з власним народом, або український народ кінчить цю владу й сам почистить її загажені стайні! // Facebook. Соціальна мережа. Особиста сторінка Павла Гай-Нижника. – 2014. – 13 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk

В авторитарном государстве дракон съедает сам себя // Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевского государственного технического университета» имени М.Т.Калашникова. – 2014. – 31 июля [Електронный ресурс] Режим доступа: http://gfi.edu.ru/vestu/V-avtoritarnom-gosudarstve

Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки // Гілея. – 2014. – Вип.86 (№7). – С.109–116.

Українознавство як чинник концепту «м’яка сила» і системи національної безпеки // Українознавчий альманах. – Вип.16. – Київ, Мелітополь, 2014. – С.234–241.

Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея. – 2014. – Вип.88 (№9). – С.5–14.

Відкритий лист до громадян щодо спроб нищення чи фальсифікації державних символів України // Українське геральдичне товариство. Офіційний сайт. – 2014. – 23 серпня

Нам готують обскубану модель напівдержави-сателіта з режимом аля-яник навиворіт? (з приводу останніх тенденцій в суспільстві та прихованих політичних маніпуляцій воєнно-постреволюційним синдромом у ньому) // Facebook. – 2014. – 30 вересня.

Прісна спрага замореного «підросійського» Криму (чи вдасться півострову вирішити проблему прісної води без України) // Час і події (Чикаго, США). – 2014. – №45. – 6 листопада.

Жажда-жажда-жажда… Удастся ли Крымскому полуострову решить проблему пресной воды без Украины? // Зеркало недели. – 2014. – №41. – 7–14 ноября. – С.1,12.

Спрага-спрага-спрага… Чи вдасться Кримському півострову вирішити проблему прісної води без України? // Дзеркало тижня. – 2014. – №41. – 7–14 листопада. – С.1,12.

Президент принизив українців одностороннім вибаченням перед поляками // Воля народу. Громадсько-політичний портал. – 2014. – 19 грудня.

Роль та місце Українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки // Українознавство. – 2015. – № 1.– С.53–60.

Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації // Гілея. – 2015. – Вип.93 (№2).– С.67–70.

Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.

Павло Гай-Нижник: Майбутнє – за національними державами (інтерв’ю взяла О.Процюк) // Галичина. – 2015. – 2 липня.

Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) // Гілея. – 2015. – Вип.100 (№9). – С.76–80.

Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів // Гілея. – 2015. – Вип.101 (№10). – С.474–481.

Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України // Гілея. – 2015. – Вип.103 (№12). – С.333–339.

Символ особливої ваги. «Витоки нашого прапора сягають часів Київської Русі, Козаччини, УНР…» (інтерв’ю взяв І.Капсамул) // День. – 2016. – 23 серпня. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/symvol-osoblyvoyi-vagy.

Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства / П.Гай-Нижник, О.Чирков // Українознавство. – 2016. – №3. – С.235–242.

Українські та польські депутати дійшли історичного порозуміння // Радіо «Свобода». Офіційний сайт. – 2016. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28067084.html

Прелюдія війни: українсько-російські військово-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1990–2010 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.312–322.

Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.315–325.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Гілея. – 2016. – Вип.114 (№11). – С.366–378.

Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Українознавство. – 2016. – № 4. – С.103–121.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

У Дніпрі створять «Парк тоталітарного періоду» // Дніпроград. – 2016. – 29 листопада [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dniprograd.org/2016/11/29/u-dnipri-stvoryat-park-totalitarnogo-periodu_51742

Бути чи не бути парку радянських пам’яток у Дніпрі? (9-й канал, м.Дніпро, 30 листопада 2016 р.) ВІДЕО

«Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення» (Всеукраїнська науково-практична конференція, 2 грудня 2016 р., м.Київ, готель «Київ») ВІДЕО

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.117 (№2). – С.77–90.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Терорист «Гіві» отримав пільговий квиток до пекла // Соцпортал. – 2017. – 8 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socportal.info/2017/02/08/terorist-givi-otrimav-pil-govij-kvitok-do-pekla.html

Війна на сході України: початок (Чи відбулося вторгнення російських Збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) // Збірник Другої Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Війна на Донбасі. 2014–2016 рр.». – К., 2017.

Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея. – 2017. – Вип.118 (№3). – С.110–125.

Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Вип.6. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С.86–93.

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея. – 2017. – Вип.119 (№4). – С.335–350.

Украина: Лабиринты истории. Противостояние символов: Георгиевская лента (телеканал UA TV, 2017) ВІДЕО

Программа «Действующие лица». Гость – доктор исторических наук Павел Гай-Нижник; ведущая – Татьяна Кулик / Часть 1; Часть 2 (Radio Ukraine International / Всесвітня служба радіомовлення України; 6 июля 2017 р., 13 июля 2017 р.) АУДІО

"Zіткнення" з Р.Руно: В.Денисенко (нардеп, фракція БПП) vs О.Доній (громадський діяч) / за участі: П.Гай-Нижник, С.Хмара, В.Пирович (телеканал ZIK, 7 липня 2017 р.) ВІДЕО

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 52 с.

Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого

3 вересня 2017 р. – Чисельність політичних потвор в Україні зростатиме


 
БУЛАВА