hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Україна (від 1991 р.)
статті


Кукурудзяк Микола Григорович / Співавтор Ю.Телячий // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С.152–153.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління" // Вісник Державного комітету архівів України. – 2002. – Вип.3 (11). – липень–серпень.

Ярослав Пеленський. Етапи життєвого і наукового шляху // Київська старовина. – 2004. – №1. – С.155–162.

Восьмий випуск щорічника “Україна дипломатична” // Пам’ять століть. – 2007. – №6. – С.224–228.

У батальоні морської піхоти буде Прикарпатська рота // Народний оглядач. — 2008. — 26 листопада.

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь. / Авт. колектив: І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, С.В.Вовчок, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 64 с.

Переднє слово // Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2009 рр.): Історичний нарис. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. - С.3-5.

Кам'янець-Подільський: подорож в історію України й Центрально-Східної Європи // Пам'ять століть. - 2010. - №3. - С.186-197.

Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010-2015 років. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: В.Г.Алькема, І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 c.

Досить “гнати порожняк” // Український тиждень. – 2010. – №44. – 29 жовтня – 4 листопада. – С.30–33.

Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - №42. - грудень. - С.80-85.

Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні // Гілея. – 2011. – Вип.44 (№2). – С.5–24.

Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип.3 (53). – С.94–115

Україна за двадцять років (Стан ідентичності і політика пам’яті. Експерти в Чернігові – про двадцять років незалежності) // День. – 2011. – №160–161. – 9 вересня. – С.4–7.

Iсторія і національна безпека. Павло Гай-Нижник: «Досвід нашої державності початку ХХ століття вказує українцям на просту істину – не варто нікого звинувачувати у втраті державності, окрім себе» (інтерв’ю взяв О.Купрієнко) // День. – 2011. – №174. – четвер. – 29 вересня. – С.4

Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту - М.С.Кармазіна; довідковий матеріал - М.С.Кармазіна, Т.А.Бевз; упорядники - Т.А.Бевз (координатор проекту), Д.В.Вєдєнєєв, П.П.Гай-Нижник, О.М.Любовець, С.В.Полтавець, О.М.Собачко, В.Д.Яремчук. - К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2011. - 808 с.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури // Історична правда. – 2011. – 28 березня; // Україна Incognita. – 2011. – 8 грудня.

Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // Гілея. – 2012. – Вип.57 (№2). – С.127–133 (частина 1); // Гілея. – 2012. – Вип.58 (№3). – С.153–159(частина 2).

Як влада збирається виховувати у нас патріотизм. Деякі враження від Проекту Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013–2017 рр. // Україна Incognita. – 2012. – 3 січня; // Українська правда: Історична правда. – 2012. – 23 січня.

Гай-Нижник П.: "У влади немає інтелектуального резерву" (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1360. – 27 січня.

Escola do patriotismo estatal // Ucrania em Africa: Defesa dos direitos humanos & Relacionamentos historicos Ucrania - Mocambique (Africa). - 2012. - Quinta-feira, Fevereiro 09.

Бійтеся березневих ід! Круглий стіл у Києві, присвячений Лютневій революції 1917 року, як стратегія російської зовнішньополітичної лінії // День. – 2012. – №30. – 21 лютого. – С.4. /українська, русский/

Гай-Нижник П.: «В авторитарній державі дракон з’їдає сам себе» (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1375. – 23 лютого. – С.8

Потворна сутність української влади, або в яку «державу» прагнуть загнати один з європейських народів // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 21 березня. –№12.

Створення Демократичної партії України та її позиція щодо путчу ГКЧП (1990–1991 рр.) // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції). – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539-551.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.3 (59). - С.157-196

«Фронт Змін» А.Яценюка на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.2 (58). - С.121-152.

Потворна сутність цієї влади // Свобода (Джерсі-Сіті, США). – 2012. – №15. – 13 квітня. – С.3.

Усі – в патріоти: за планом, повідсотково і з вибірковою свідомістю // Час і події (Чикаго, США). – 2012. – №17. – 25 квітня.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму. // Politosophia. – 2012. – 23 липня.

Влада продукує спротив. Народ не хоче, щоб ним керували по-старому, тоді як самі еліти живуть по-новому // День. – 2012. – №90. – 29 травня. - C.5.

Промова на XXVI (передвиборчому) з`їзді Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО) (м.Львів, Будинок Культури ім.Г.Хоткевича) // Українська національна асамблея (УНА-УНСО). Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://una-unso.in.ua/?p=18046

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

Антонюк Михайло Федорович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.91.

Баулін Павло Борисович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.94.

«Блок Безпартійних «Сонце» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.97.

«Блок Лазаренка» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.99–100.

Блок «Лівих і лівоцентристських сил» («Лівий блок») / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.101–102.

«Блок Юлії Тимошенко» (БЮТ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.113–114.

Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.142.

Волга Василь Олександрович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.149–150.

Всеукраїнська козацька партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.150–151.

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.151–152.

Всеукраїнська партія Народної Довіри (ВПНД) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.

Гордієнко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Горькавий Сергій Кирилович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Гошовська Валентина Андріївна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180–181.

Громадянська партія «ПОРА» (ГП «ПОРА») / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.182–184.

«Громадянський блок ПОРА–ПРП» / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.184.

Єрьоменко Володимир Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.198.

Зубанов Володимир Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.204–205.

Зубець Михайло Васильович / Співавтор О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.205–207.

Капшук Андрій Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.211–212.

Каськів Владислав Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.212–213.

Ківалов Сергій Васильович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.213–214.

Комуністична партія робітників і селян (КПРС) / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.220–221.

Комуністична партія України (оновлена) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.239–240.

Мірошниченко Юрій Романович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.261–262.

Мусіяка Віктор Лаврентійович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.265.

Народна Партія / Співавтори В.Яремчук, О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.267–270.

Народний Рух України // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.274–280.

Народно-Демократична партія патріотів України / Співавтори В.Яремчук, А.Курас // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.286–288.

Онопенко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.292–293.

Партія відродження села / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.297–299.

Партія вільних демократів / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.299–301.

Партія державного нейтралітету України (ПДНУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.309–310.

Партія «За Права Людини» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.314–315.

Партія «Київська Русь» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.320.

Партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна» (Партія «НДО «Україна») // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.333–334.

Партія національно-економічного розвитку України (ПНЕРУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.334–335.

Партія «Реформи і порядок» (ПРП) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.353–358.

Партія «РОДИНА» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.358–359.

Партія «Солідарність» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.367–368.

Партія «Солідарність жінок України» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.368–369.

Партія «Соціалістична Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.370–371.

Парцхаладзе Лев Ревазович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.377–378.

Пинзеник Віктор Михайлович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.381–382.

Плачинда Сергій Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.382–383.

Політична партія «Громадський контроль» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.391–392.

Політична партія «Громадянська позиція» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.392–393.

Політична партія «Закон і порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.399–400.

Політична партія «За Україну!» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.401–403.

Політична партія «Інформаційна Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.407–408.

Політична партія «КОЗАЦЬКА СЛАВА» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.409–410.

Політична партія «Народна воля» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.418.

Політична партія «Народна Самооборона» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.419–421.

Політична партія «Партія Народний порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.432–433.

Політична партія «Праведність» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.436–437.

Політична партія «Союз Лівих Сил» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 р.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.446.

Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.450–451.

Політична партія «Фронт Змін» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.455–457.

Селіванов (Гуртовий) Станіслав Пилипович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.472.

Симоненко Іван Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.477–478.

Українська морська партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.511–512.

Українська соціал-демократична партія (УСДП) / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539–540.

Циркін Ігор Маркович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.549.

Чернишов Євген Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.550–551.

Чорновіл В’ячеслав Максимович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.553–556.

Чубатенко Олександр Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.556–557.

Швирид Микола Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.558–559.

Шевченко Анатолій Iванович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.559–560.

Тенета маховика. Павло Гай-Нижник: «Систему антиправил в Україні було сформовано ще в 1990-х роках. Нинішня влада її лише вдосконалює» (інтерв’ю взяв І.Капсамун) // День. – 2012. – №174–175. – 28–29 вересня. – С.5.

ВО «Свобода» у виборчих перегонах: тактика боротьби та ідеологічні засади (березень – серпень 2012 р.) // Гілея. – 2012. – Вип.67 (№12). - С.638-650.

А. Яценюк та політична партія «Фронт Змін» на шляху до парламентських виборів 2012 р. (березень–травень 2012 р.) // Гілея. – 2013. – Вип.70 (№3) – С.795-805.

У поганому патріотизмі винна бідність // Кременчуцький Телеграфъ. – 2013. – №8. – 21 лютого. – С.9.

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

Цькування Спілки українських письменників в Ізраїлі – наслідок бездіяльності українського представництва в цій країні та української державної влади // Музеї України. – 2013. – 18 квітня.

Громадською радою при МЗС України створено Міжвідомчу Експертну раду з питань національностей, національних меншин та захисту українців у світі // Музеї України. – 2013. – 19 квітня.

Міністру закордонних справ України Л. Кожарі // Музеї України. – 2013. – 25 квітня.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму // Гілея. – 2013. – Вип. 74 (№7). - C.346-350.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

Програма націонал-консервативної партії "БУЛАВА" / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с.

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С.Кармазіної; М.Кармазіна, Т.Бевз, П.Гай-Нижник, А.Зуйковська, О.Рибій, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

Хто винен? Ще раз про події 18-го травня // Нова Січ. – 2013. – 2 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=8349

Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.). / Гай-Нижник П. – К., 2013. – 258 с.

Оппозиционеры не знают, как выпутаться со сложившейся ситуации, им страшно идти дальше – эксперт // Антикоррупционный информационно-аналитический портал job-sbu.org. – 2013. – 4 грудня.

«Наша опозиція боїться того, що сталося» В Україні почалася національно-визвольна боротьба // Газета по-українськи. – 2013. – № 103 (1645). – 6 грудня. – С.7.

Нові виклики: сили режиму взяли паузу для переформатування й, безумовно, подальшого реваншу; влада намірено впроваджує сценарій керованого хаосу; Росія почала цілеспрямовано й енергійно втілювати сценарій розколу України // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 15 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_7062.html

Стояння Майдану не може бути вічним // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 25 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html

Потворна сутність української влади або в яку «державу» заганяють українців // Українські реалії: негаразди, загрози, надії: публіцистика / Упоряд.: О.К.Глушко, В.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – C.188–197.

Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету / Співавтор Л.Чупрій // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.266–269.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

І.Фаріон – талановитий комуніст-хамелеон. Талановитий комуніст-хамелеон, яка з огляду на політичні перспективи перефарбувалася в націоналісти // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня.

Відкритий лист щодо торгів в США Експертної ради ГР МЗС // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня.

Арсенію Петровичу, до побачення чи, краще, прощавайте... // Нова Січ. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9027

Революцію ці лідери цієї опозиції приспали своєю опікою та обіцянками, а потім задушили в обіймах і злили; для вбиття ж Майдану – вони задрібні // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6008.html

Боротьба може бути тривалою і жорсткою, навіть жорстокою і безжально-аморальною з боку влади // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 10 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/10.html

Нині триває озвіріла конвульсія садистів з мафії при владі та їхніх скажених псів-перевертнів у формі, яка переростає у неприхований терор проти власного народу і набуває ознак першої хвилі гуманітарного геноциду української нації у ХХІ столітті // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 11 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6534.html

За що, за кого і чому // Нова Січ. – 2014. – 12 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9038

Левами керують віслюки? // Нова Січ. – 2014. – 16 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9052

Вибору нема: національно-визвольна боротьба! // Нова Січ. – 2014. – 18 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9061

Що сказав Янукович 20 січня народові // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 20 січня

Павло Гай-Нижник про лідерів опозиції // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 21 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://stolica-ua.com/telekompanija-stolica/vlada-gromada/pavlo-gai-nizhnik-pro-l-der-v-opozic-4437.html

Гебістська пастка // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 25 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_8458.html

«Правий Сектор». Звернення до світової та європейської спільноти// 12 лютого 2014 р.

Павло Гай-Нижник: Усі треновані сотні – на Схід та Південь! // Музеї України. – 2014. – 15 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://museum-ukraine.org.ua/?p=752

Світ кардинально зміниться і до цих змін його спонукатиме російсько-українська війна, її наслідки та уроки // 2014. – 21 квітня

Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип.84 (№5). – С.465–471.

На Україну очікує нова Революція – Революція Очищення! // O.P.A.D. Центр зовнішньополітичних досліджень. – 2014. – 23 травня.

Або українській владі пора кінчати грати в наперстки з власним народом, або український народ кінчить цю владу й сам почистить її загажені стайні! // Facebook. Соціальна мережа. Особиста сторінка Павла Гай-Нижника. – 2014. – 13 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk

В авторитарном государстве дракон съедает сам себя // Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевского государственного технического университета» имени М.Т.Калашникова. – 2014. – 31 июля [Електронный ресурс] Режим доступа: http://gfi.edu.ru/vestu/V-avtoritarnom-gosudarstve

Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки // Гілея. – 2014. – Вип.86 (№7). – С.109–116.

Українознавство як чинник концепту «м’яка сила» і системи національної безпеки // Українознавчий альманах. – Вип.16. – Київ, Мелітополь, 2014. – С.234–241.

Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея. – 2014. – Вип.88 (№9). – С.5–14.

Відкритий лист до громадян щодо спроб нищення чи фальсифікації державних символів України // Українське геральдичне товариство. Офіційний сайт. – 2014. – 23 серпня

Нам готують обскубану модель напівдержави-сателіта з режимом аля-яник навиворіт? (з приводу останніх тенденцій в суспільстві та прихованих політичних маніпуляцій воєнно-постреволюційним синдромом у ньому) // Facebook. – 2014. – 30 вересня.

Прісна спрага замореного «підросійського» Криму (чи вдасться півострову вирішити проблему прісної води без України) // Час і події (Чикаго, США). – 2014. – №45. – 6 листопада.

Жажда-жажда-жажда… Удастся ли Крымскому полуострову решить проблему пресной воды без Украины? // Зеркало недели. – 2014. – №41. – 7–14 ноября. – С.1,12.

Спрага-спрага-спрага… Чи вдасться Кримському півострову вирішити проблему прісної води без України? // Дзеркало тижня. – 2014. – №41. – 7–14 листопада. – С.1,12.

Президент принизив українців одностороннім вибаченням перед поляками // Воля народу. Громадсько-політичний портал. – 2014. – 19 грудня.

Роль та місце Українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки // Українознавство. – 2015. – № 1.– С.53–60.

Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації // Гілея. – 2015. – Вип.93 (№2).– С.67–70.

Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.

Павло Гай-Нижник: Майбутнє – за національними державами (інтерв’ю взяла О.Процюк) // Галичина. – 2015. – 2 липня.

Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) // Гілея. – 2015. – Вип.100 (№9). – С.76–80.

Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів // Гілея. – 2015. – Вип.101 (№10). – С.474–481.

Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України // Гілея. – 2015. – Вип.103 (№12). – С.333–339.

Символ особливої ваги. «Витоки нашого прапора сягають часів Київської Русі, Козаччини, УНР…» (інтерв’ю взяв І.Капсамул) // День. – 2016. – 23 серпня. – [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/symvol-osoblyvoyi-vagy.

Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства / П.Гай-Нижник, О.Чирков // Українознавство. – 2016. – №3. – С.235–242.

Українські та польські депутати дійшли історичного порозуміння // Радіо «Свобода». Офіційний сайт. – 2016. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28067084.html

Прелюдія війни: українсько-російські військово-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1990–2010 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.312–322.

Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.315–325.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Гілея. – 2016. – Вип.114 (№11). – С.366–378.

Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Українознавство. – 2016. – № 4. – С.103–121.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

У Дніпрі створять «Парк тоталітарного періоду» // Дніпроград. – 2016. – 29 листопада [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dniprograd.org/2016/11/29/u-dnipri-stvoryat-park-totalitarnogo-periodu_51742

Бути чи не бути парку радянських пам’яток у Дніпрі? (9-й канал, м.Дніпро, 30 листопада 2016 р.) ВІДЕО

«Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення» (Всеукраїнська науково-практична конференція, 2 грудня 2016 р., м.Київ, готель «Київ») ВІДЕО

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.117 (№2). – С.77–90.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Терорист «Гіві» отримав пільговий квиток до пекла // Соцпортал. – 2017. – 8 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socportal.info/2017/02/08/terorist-givi-otrimav-pil-govij-kvitok-do-pekla.html

Війна на сході України: початок (Чи відбулося вторгнення російських Збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) // Війна на Донбасі. 2014–2016 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 20 квітня 2017 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2017. – С.73–78.

Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея. – 2017. – Вип.118 (№3). – С.110–125.

Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Вип.6. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С.86–93.

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея. – 2017. – Вип.119 (№4). – С.335–350.

Украина: Лабиринты истории. Противостояние символов: Георгиевская лента (телеканал UA TV, 2017) ВІДЕО

Программа «Действующие лица». Гость – доктор исторических наук Павел Гай-Нижник; ведущая – Татьяна Кулик / Часть 1; Часть 2 (Radio Ukraine International / Всесвітня служба радіомовлення України; 6 июля 2017 р., 13 июля 2017 р.) АУДІО

"Zіткнення" з Р.Руно: В.Денисенко (нардеп, фракція БПП) vs О.Доній (громадський діяч) / за участі: П.Гай-Нижник, С.Хмара, В.Пирович (телеканал ZIK, 7 липня 2017 р.) ВІДЕО

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 52 с.

Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого // Гілея. – 2017. – Вип.126 (№11). – С.448–456.

3 вересня 2017 р. – Чисельність політичних потвор в Україні зростатиме

Звільнений Донбас. Як убезпечити Україну від реваншу сепаратизму (Укрінформ, 26 вересня 2017 р.) ВІДЕО

Киев волнуется. «Донбасс угроза реванша сепаратистов» (Федеральное агенство новостей, 26 сентября 2017 г.) ВІДЕО

Киевские власти требуют карать русских граждан Украины за отказ от украинизации // Федеральное агентство новостей. – 2017. – 27 сентября [Электронный ресурс] Режим доступа: https://riafan.ru/980570-kievskie-vlasti-trebuyut-karat-russkih-grazhdan-ukrainy-za-otkaz-ot-ukrainizacii

Испугались провала: в Киеве предложили наказывать русских граждан Украины за отказ от украинизации // Nation news. – 2017. – 28 сентября [Электронный ресурс] Режим доступа: https://nation-news.ru/307330-ispugalis-provala-v-kieve-predlozhili-nakazyvat-russkikh-grazhdan-ukrainy-za-otkaz-ot-ukrainizacii

Експерти про президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу (Еspreso. TV, 4 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

Павло Гай-Нижник: «Народ вважає героями тих, хто боровся за його свободу. УПА боролася» // Радіо Свобода. Офіційний сайт – 2017. – 13 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28793628.html

П. Гай-Нижник та І. Бігун про вояків УПА. Програма «Донбас: реалії». Тема: «Они стреляли нашим дедам в спину» (Радіо Свобода, 13 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

П. Гай-Нижник о ряде резонансных убийств в Киеве в 2017 г. в программе «Действующие лица» с Т. Кулик (Всесвітня служба радіомовлення України, 2 листопада 2017 р.) АУДІО

Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas / Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

5 грудня 2017 р. — Чому 5 грудня не заарештували Саакашвілі?

11 грудня 2017 р. — Нещирі оплески абсурдному примітивізму політичного ганьбища

П. Гай-Нижник представляє нові видання про Російсько-українську війну (Державний фонд фундаментальних досліджень; 30 листопада 2017 р.) ВІДЕО

100 років української дипломатії («Український Клуб», Центральний канал, 20 грудня 2017 р.)

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську: обговорення ініціативи (Укрінформ, 6 березня 2018 р.) ВІДЕО

Чому Дніпропетровська має стати Січеславською: думка київських науковців // Дніпроград. – 2018. – 6 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dniprograd.org/2018/03/06/chomu-dnipropetrovska-mae-stati-sicheslavskoyuyu-dumka-kiivskikh-naukovtsiv_65613

Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую // РИА Новости Украина. – 2018. – 9 марта [Елетронный ресурс] Режим доступа: https://rian.com.ua/analytics/20180309/1033078851/dnepr-sicheslavskaya-oblast.html

Гай-Нижник П. Утвердження тризубу в офіційній символіці УНР та Української Держави (1917–1918 рр.) ВІДЕО

Війна на сході України: перша фаза (1 березня – 24 серпня 2014 р.) // Війна на Донбасі. 2014 – 2017 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2018. – С.29–34.

Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p.

2 травня 2018 р. — "Реформа" антизнань і мультикультуралізму

Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.132 (№5). – С.100–112.

Україна – не Грузія! Влада України – не влада Держави Української!

Клондайк для злочинності й санаторій для чужих спецслужб

Заслужена сестра його дружини... З Днем (псевдо)науки!

Навіщо нам Путін..., коли в нас є МОН! // Правдиві новини. – 2018. – 17 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://newspravda.com/suspilstvo/4021-navishcho-nam-putin-koly-v-nas-ie-mon.html

Лакмус: Гройсман і дівчинка

Політична етика чи естетика політичної безвідповідальності? Питань більше, ніж правди!

Мета цієї однієї масштабної спецоперації – не втрати владу! А у "списку" – ми усі!

“За изучение русского?”: на Украине обсуждают, как Порошенко присудил родной сестре своей жены звание “Заслуженного деятеля науки” // Экономика сегодня. – 2018. – 21 мая [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rueconomics.ru/327373-za-izuchenie-russkogo-na-ukraine-obsuzhdayut-kak-poroshenko-prisudil-rodnoi-sestre-svoei-zheny-zvanie-zasluzhennogo-deyatelya-nauki

23 червня 2018 р. — Настав час підіймати новий, мовно-освітній майдан! Міністерство освіти проти україномовних шкіл! Режим внутрішньої окупації вже навіть не маскується! Перший удар – по майбутньому, по дітях!

Руйнація і поглинання: плани керівництва Російської Федерації щодо розколу і зруйнування держави Україна (2014–2015 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.134 (№7). – С.358–370.

Недружні кроки: Угорщина вирішила створити посаду уповноваженого щодо справ Закарпатської області (3 серпня 2018 р.; телеканал ZIK) ВІДЕО Карпенко С. Украинское ТВ: Польша, Румыния, Венгрия готовят оккупацию // Политнавигатор. – 2018. – 3 августа [Электронный ресурс] Режим доступу: https://www.politnavigator.net/ukrainskoe-tv-polsha-rumyniya-vengriya-gotovyat-okkupaciyu.html

Угорщина не може силою забрати Закарпаття, тому робить це покроково – історик // УНІАН. Інформаційне агенство – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/10212362-ugorshchina-ne-mozhe-siloyu-zabrati-zakarpattya-tomu-robit-ce-pokrokovo-istorik.html

Історик: Угорщина зараз займається превентивним актом агресії проти українських територій // ZIK. Телеканал. – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zik.ua/news/2018/08/03/istoryk_ugorshchyna_zaraz_zaymaietsya_preventyvnym_aktom_agresii_proty_1379217

Угорщина займається превентивним актом агресії проти українських територій – доктор історичних наук (ВІДЕО) // Закарпаття онлайн. – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/183950-Uhorshchyna-zaimaietsia-preventyvnym-aktom-ahresii-proty-ukra

Угорщина хоче анексувати Закарпаття: історик повідомив невтішний прогноз // Gazeta.ua. – 2018. – 4 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_ugorschina-hoche-aneksuvati-zakarpattya-istorik-povidomiv-nevtishnij-prognoz/851874#comments

Павел Гай-Нижник – во что может перерости конфликт с Венгрией и чего можно ожидать от европейских соседей (программа «Лицом у лицу», телеканал UA TV Russian; 7 августа 2018 г.) ВІДЕО

Угорщина готується до анексії Закарпаття: історик забив на сполох // Обозреватель. – 2018. – 4 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ugorschina-gotuetsya-do-aneksii-zakarpattya-istorik-zabiv-na-spoloh.htm

Венгрия готовится к аннексии Закарпатья: историк забил тревогу // Оbozrevatel.ua. – 2018. – 4 августа [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.obozrevatel.com/politics/vengriya-gotovitsya-k-anneksii-zakarpatya-istorik-zabil-trevogu.htm

Українсько-російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.135 (№8). – C.334–347.

Українсько-російські міждержавні взаємини 2013–2014 років під час другого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.136 (№9). – С.270–283.

Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття // Факти. Телеканал ICTV. – 2018. – 27 вересня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180927-pasporty-ta-podvijne-gromadyanstvo-dlya-chogo-ugorshhyni-zakarpattya/

Екстремісти! Скандал з паспортами Угорщини отримав новий поворот // Новини Закарпаття. Інформаційний портал. – 2018. – 12 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/103117-ekstremsti-skandal-z-pasportami-ugorschini-otrimav-noviy-povorot.html

День Незалежності перенесуть? Що задумали у Раді і навіщо // Obozrevatel. – 2018. – 17 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/bude-v-sichni-u-radi-proponuyut-perenesti-den-nezalezhnosti-ukraini.htm

Про можливе перенесення чи дублювання Дня відновлення державної незалежності... Чому я «проти»...

Дата спотикання. Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня? // Україна молода. – 2018. – №115. – 24 жовтня. – С.6.

Ілюзії немудрих і абсурд псевдодійсності

«Економічний націоналізм ("Актуальне інтерв'ю"; Івано-Франківське OТБ "Галичина", 15 жовтня 2018 р.) ВІДЕО

Az ukrán nemzetépítés módszertana // Kárpátalja. – 2018. – Október 12: https://karpataljalap.net/2018/10/12/az-ukran-nemzetepites-modszertana

Початок бойових дій Росії на Азові: кілька питань до влади України

Запровадження воєнного стану у зв'язку з подіями на морі: військова необхідність і політична доречність?

Круглий стіл «Меценат – для українського суспільства: протистояння гібридній війні» (Агенція «Укрінформ», 7 грудня 2018 р.) ВІДЕО

Чадюк М. Необхідність координації. Підсумки круглого столу «Меценат – для українського суспільства: протистояння гібридній війні» // День. – 2018. – №225. – 11 грудня. – С.9.

Tévéinterjú: „Magyarország jelenleg gyakorlatilag agresszióval lép fel” Ukrajna ellen // Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. – 2018. – 05/08: https://kmksz.com.ua/2018/08/05/teveinterju-magyarorszag-jelenleg-gyakorlatilag-agresszioval-lep-fel-ukrajna-ellen/

Дніпровська чи Січеславська: з глибин історії // Факти. Офіційний сайт телеканалу ICTV. – 2019. – 8 лютого.

Дата спотикання. Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня? // Україна молода. – 2018. – Вип.115. – 24 жовтня. – С.6.

Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію // Факти ICTV. Офіційний сайт. – 2019. – 18 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190218-geroyi-nebesnoyi-sotni-podiyi-shho-zminyly-istoriyu/?fbclid=IwAR1u2Bhrizha-2WuYArTmIDJJhUA3TUvG0bdvdG-ql_UYI3CzOIEp-rKL9o

Новітня політична субкультура: олігархічне Ze-Kolom-libe VS олігархічне Kuchm-Porokh-maf

Січеславська – натхнення бути українцем, – Павло Гай-Нижник // Дніпроград. – 2019. – 26 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://dniprograd.org/2019/02/26/sicheslavska-natkhnennya-buti-ukraintsem-pavlo-gay-nizhnik_76287

Павло Гай-Нижник: Січеславська – так! (м. Дніпро, 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

«Трансформація національної ідеї відповідно до викликів часу» (Київ, 30 листопада 2018 р.) ВІДЕО

«Як інтелектуали трансформують національну ідею» (Київ, 26 лютого 2019 р.) ВІДЕО

«Розширення історичного пантеону в контексті національної ідеї» (Дніпро, 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

Зеленський викликав Порошенка на дебати... Віртуальні?

Абсурдизація виборчих перегонів на тлі декласації українського політикуму (або фарс як вирок, як тест і як шанс)

Діагноз: суспільно-політична шизофренія

Гай-Нижник П. П. Звернення до кандидата у Президенти України Зеленського В. О. (7 квітня 2019 р.)

Агонія і риторика ненависті (команда П.Порошенка готова на усе заради збереження влади)

Втрачаючи моральні орієнтири... (нотатка з приводу поширення П.Порошенком агітаційного борду із зображенням В.Путіна)

Про "Право на владу" без шансів на владу...

a href="/doc/2019doc-poroshenko-zelenskyi.php">Про "Право на владу" без шансів на владу...

Гай-Нижник П. Трансформація української національної ідеї / Упор. О.Доній. – К.: Наш формат, 2019. – 464 с.

Дежавю державницької порожнечі, виборчого популізму та політичної безвідповідальності

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Трансформація української національної ідеї. – К.: Наш формат, 2019. – С.143–171.

У пошуках довічних манівців, де порожнечі кухоль повний п`ється...

У Ковелі встановлено пам’ятник «Борцям за волю України»

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

Порошенко як аномалія політичної затхлості

Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – 157 с.

Патріарх Філарет та його роль в історії відновлення самоврядної Української Православної Церкви // Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – С.133–146.

Павло Гай-Нижник у програмі «Палітурка» Андрія Альохіна (UA TV, 31 травня 2019 р.) ВІДЕО

У Києві загинув народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук

Рішення про повернення делегації РФ в ПАРЄ прийнято... кулурно ще до виборів президента України

Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи // Українознавство. – 2019. – №2. – С.8–15.

Що Він робить у Страсбурзі?

Операція "Заява" А.Богдана: перші наслідки (побічні, проте з ефектом Рентгену)

Істинного миру у диханні війни не існує

Політичне (не)правосуддя чи державна зрада?

«Знаю, що дехто лише робить вигляд, що радіє», - Гай-Нижник про Карпюка РадіоТрек. – 2019. – 7 вересня

П.Гай-Нижник та А.Руккас про російсько-українську війну та 1919 рік ("Історична правда" з В.Кіпіані, канал "Еспресо", 15 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Ранкове шоу "Добрий ранок" / О.Доній, П.Гай-Нижник, Т.Стецьків про українську національну ідею (Телеканал UA: Рівне, 19 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Книга «Трансформація української національної ідеї». Дискусія-презентація (Львів, готель "Ріус", 20 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Pavlo Hai-Nyzhnyk | Binding (UATV English, September 8, 2019) VIDEO

Павел Гай-Нижник о современном взгляде на мультикультурные и национальные традиции (Переплет, 2019, UA TV) ВІДЕО

Презентація книги «Трансформація української національної ідеї» у Чернігові (Телеканал «Новий Чернігів», 27 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Міжнародний «шаховий» турнір за сумнівних умов: чи слід і кому варто зіграти на цьому етапі

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.3 (13). – С.30–68.

Пастка землі й цивілізаційного вибору: назад в УРСР, вільна анархія, сірий (недо)ринок чи право власності громадянина-землероба?

Учасник Революції Гідності Павло Гай-Нижник поділився спогадами та презентував власну книжку (Cніданок 1+1, 21 листопада 2019 р.) ВІДЕО

Заява помічника президента: самоправна провокація чи прихована кремлівська пастка?

Про дріб'язковість світогляду і велич мислення крізь призму новорічних вітань та думок

Про записи Гончарука і Ко...

Чи зуміє Україна захистити свою гідросферу? // Matrix Divergent. – 2020. – 16 січня.

Глобальні виклики ХХІ ст.: чи готова Україна? // Matrix Divergent. – 2020. – 17 січня.

Національні цілі як елемент новітньої національної ідеї // Matrix Divergent. – 2020. – 20 січня.

Національна ідея: роздуми крізь призму нових викликів сучасності // Matrix Divergent. – 2020. – 24 січня.

Павло Гай Нижник: особиста візія національної ідеї (Київ, НДІ українознавства, 26 грудня 2019 р.) ВІДЕО

Самовбивча руїна Європи: народжуваність і міграція як виклик // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 3 лютого.

Україна в небезпеці! // Інтелект нації. – 2020. – 17 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://intelektnacii.top/politika/ukraina-v-nebezpetsi-avtor-pavlo-haj-nyzhnyk/

На краю цивілізаційної прірви / На межі пандемії примітивізму // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 19 лютого.

Корупція державного чиновництва: визначення й міжнародний досвід // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 24 лютого.

Боротьба з мафією: законодавчий досвід Італії // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 2 березня.

Україна: пастка землі // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 31 березня

Periculum in mora! Випробування на єдину державу і на здатність бути державою! // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 1 травня.

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Гілея. – 2020. – Вип.155 (№4). – С.220–230.

Про безлади у США і загрозу пандемії нового расизму (Гай-Нижник: про минуле і сучасне, 6 червня 2020 р.) ВІДЕО

Угорський вузол Закарпаття: ахілесова слабкість Києва і приховані мотиви Будапешта // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 7 червня.

Вступ без ЗНО для випускників з ОРДЛО // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 3 липня.

Результати ЗНО-2020 на Україні: чому щороку 10% випускників провалюють тестування (ICTV, 4 серпня 2020 р.) ВІДЕО

Підсумки ЗНО як віддзеркалення і застереження примітивізації шкільної освіти в Україні (4 серпня 2020 р.) ВІДЕО

Білорусь – геоскладова національної безпеки України! Чи усвідомлює це офіційний Київ? // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2020. - 10 серпня

Злочин проти минулого: житло у новобудовах посеред Подолу (Сьогодні: новини, ТРК "Україна", 20.08.2020) ВІДЕО

Basic principles of the Strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.3. Політичні науки. – С.11–28.

Тема дня: як святкуватимемо День незалежності (UA: Київ; 21 серпня 2020 р.) ВІДЕО

І знову втручання Угорщини у внутрішні справи України! І вкотре – бездіяльність офіційного Києва! // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2020. - 21 жовтня.

Україна має досконалий малий герб, великий їй не потрібен – науковці // Укрінформ. – 2020. – 29 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html

Експертна дискусія на тему: «Чи потрібен Україні великий Державний герб?» // Укрінформ. – 2020. – 29 жовтня. ВІДЕО

Ескіз великого гербового розчарування!!! // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 19 листопада

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Украинский ученый: Украине должны перейти Кубань и часть Польши // Tezar News. Актуальные новости. – 2020. – 30 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://tezars.ru/novosti/obschestvo/ukrainskiy-uchenyiy-ukraine-dolzhnyi-pereyti-kuban-i-chast-polshi.html

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Вип.26. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. – C.83–105.

Ветерани АТО назвали 10 вимог до влади для зміцнення суверенітету України (АСПІ; Новини, 27.02.2021) ВІДЕО

Звільнення політв’язнів: активісти та патріоти під ОП вимагають від Зеленського дій (ASPI, 27 лютого 2021 р.) ВІДЕО

Чому я прийшов під Офіс Президента (П.Гай-Нижник відповів Р.Кошовенку для Koshovenko TV UA, 27.02.2021) ВІДЕО

ЦИВІЛІЗАЦІЯ: Облаштовуй свою територію, а не мрій про чужу | Сходинка 19 + Павло Гай-Нижник & Доній (канал skrypin.ua, 10 березня 2021 р.) ВІДЕО

Львівську викладачку, яка висловила незгоду з ЛГБТ-ідеологією, можуть звільнити через її переконання // Політична теологія. – 2021. – 7 квітня.

І.Кива – кандидат наук? П.Гай-Нижник в програмі С.Іванова «Київ викликає» (канал «Ісландія», 27 квітня 2021 р.) ВІДЕО

Ватикан? Спонтанна думка, що просто несподівано промайнула в голові й зірвалася з язика! У президента // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2021. – 28 квітня.

Деградація української науки: хто відповість? | «Трикутник Іванської» (Апостроф TV, 29 квітня 2021 р.) ВІДЕО

Хто відкрив Дмитрові Павличку широкий шлях у літературу? // Форпост. Громадський портал Львова. – 2021. – 19 травня.

Зеленський взявся за корінні народи Криму, Росія поскаржилася ЄС: у чому суть законопроєкту // Obozrevatel. – 2021. – 16 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-viznachiv-tri-korinni-narodi-ukraini-chomu-nemae-rosiyan-i-yak-tse-dopomozhe-povernuti-krim.htm

Історичний візит папи Івана Павла ІІ в Україну («Факти тижня», ICTV; репортаж О.Візгіна /20.06.2021) ВІДЕО

Нардепи не внесли росіян до корінних народів України: в чому суть ухваленого закону// Obozrevatel. – 2021. – 1 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/nardepi-pidtrimali-zakonoproekt-pro-korinni-narodi-krimu-u-chomu-sut.htm

Що відповісти на заїжджену маячню Путіна? // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2021. – 12 липня.

Українсько-російські воєнно-політичні взаємини за президентств Л.Кравчука та Л.Кучми в контексті системи національної безпеки (1991–2004 рр.) // Гілея. – 2021. – Вип.164 (№8–9). Філософські науки, Політичні науки. – С.52–68.

Армія, церква та ЗМІ: кому і чому українці довіряли найбільше за часи незалежності // Факти ICTV. Офіційний сайт. – 2021. – 23 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20210823-armiya-tserkva-ta-zmi-komu-i-chomu-ukrayintsi-doviryaly-najbilshe-za-chasy-nezalezhnosti/

30 визначних подій в історії України та Українського Народу // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2021. - 24 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2021doc_30-podiy.php

День Української Державності (П.Гай-Нижник про Указ Президента України №423/2021 від 24 серпня 2021 р.) ВІДЕО

Круглий стіл «Народне надбання: чиє воно і хто отримує прибуток» (П.Гай-Нижник; Інтерфакс 16 вересня 2021 р.) ВІДЕО

Загублена могила гетьманича Павла Скоропадського (1915–1918) (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Пастка землі чи належне право на власність? (нотатки про плюси і мінуси земельного закону) /Павло Гай-Нижник/ ВІДЕО

Про свято Покрови, День козацтва та УПА, День захисників і захисниць України (П.Гай-Нижник на Апостроф TV) ВІДЕО

Пане Зеленський, ви справді готові сісти за стіл перемовин з ворогом? // Експрес. – 2021. – 9–16 грудня. – С.5.

Розпад СРСР: чи міг вижити Радянський Союз? (Факти тижня; ICTV; репортаж О.Мельникова; 5 грудня 2021 р.) ВІДЕО

1000 за вакцинацію. Емоція хотіння переважає здоровий глузд // From.ua. – 2021. – 18 листопада [Елнектронний ресурс] Режим доступу: https://from.ua/1000-za-vakcinaciyu-emociya-khotinnya-perevazhae-zdoroviy-gluzd

XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство: нові виклики і перспективи в гуманітарній сфері» // Українознавство. – 2021. – №4. – С.239–242.

Там де починається Україна // Щирба О. Київ 30. Документальна хроніка періоду незалежності. – К.: Саміт-книга, 2021. – С.3.

Перетворення ФРН на квазіколонію та побічного неосателіта РФ стає загрозою для Європейського субконтиненту // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 22 січня

Науково-дослідний інститут українознавства відзначив своє 30-річчя (АСПІ / ASPI news; 25 січня 2022 р.) ВІДЕО

Володимир Огризко. «Розпад Росії: загроза чи шанс» (презентація книги; Київ, ГДІП, 27 січня 2022 р.) ВІДЕО

Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека // Гілея. – 2022. – Вип.169–170 (№2–4). – C.113–122.

Олімпіади війни: спорт як прикриття агресії СРСР та Росії («Факти тижня», ICTV, 6 лютого 2022 р.) ВІДЕО

Дату вторгнення Росії в Україну експерти назвали ще 6 лютого 2022 р. "Фактам тижня" (ICTV) ВІДЕО

Военные преступления: наказание неизбежно (Україна-24; FreeДом UA, 16 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Зазираючи у завтра… // Гай-Нижник Павло / Pavlo Hai-Nyzhnyk. – 2022. – 26 лютого

«Закрите небо»: чи варто літати у небесах в битві за власну землю? // Павло Гай-Нижник. – 2022. – 5 березня

Досить ілюзій – час зважати на дійсність / Про перемовні манівці в лабіринті примари миру з Путіним // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. – 2022. – 19/18 березня

Агент “Патріарх”: як церква і спецслужби Росії налаштовують власне населення на війну // (18 березня 2022 р.; ICTV) ВІДЕО

Як Шойгу став головним шаманом для Путіна і розвалив армію Росії? // («Факти», ICTV; 21 березня 2022 р.) ВІДЕО

Російсько-українська війна – Війна за життя (2014 – 2022 рр.): Періодизація // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 24 березня

Розпад Росії: Кубань та інші східні землі, етнічно та історично українські // (телеканал «Апостроф TV», 26 березня 2022 р.) ВІДЕО

Умови й засади повоєнного облаштування колишньої Російської Федерації // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. - 2022. - 27 березня

Чому Будапешт підтримує Москву? Урок 1956 р. для України від Угорщини... // (Факти; ICTV; 28 березня 2022 р.) ВІДЕО

Нейтралітет сірої зони убезпеченої Росії чи членство в НАТО і повалення Росії: чому влада й досі у полоні ілюзій? // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 2 квітня

Геноцид украинцев: окажется ли Путин на скамье подсудимых? (Україна-24; FreeДом UA, 7 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Военные преступления России: фильтрационные лагеря и депортация украинцев? (Україна-24; FreeДом UA, 9 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Війну треба закінчити в Москві! Гай-Нижник: «Тільки знищення путінізму убезпечить існування України» /Politeka; 21 квітня 2022 р./ ВІДЕО

Репарації: чи заплатить Росія за злочини проти України? (Павло Гай-Нижник) / 25 квітня 2022 р.; Віталій Литвин | телеканал «Україна»/ ВІДЕО

Репарации: как Россия будет возмещать убытки? (FreeДомUA; Украина-24; 28 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Геноцид украинской нации: преступления России (Исторические факты; ICTV, 28 апреля 2022 г.) ВІДЕО

Російсько-українська війна – Війна за Життя (2014–2022 рр.): періодизація // Українознавство. – 2022. – №1. – C.51–76.

Навіщо Росія краде українських людей: історичні паралелі (Факти тижня; ICTV, 1 травня 2022 р.) ВІДЕО

Зачем Путину украинские дети? (Украина-24; FreeДомUA, 1 мая 2022 г.) ВІДЕО

Симиренки: чем и кому не угодили учёные? (ICTV; FreeДомUA, 5 мая 2022 г.) ВІДЕО

У Украины будет свой день победы после капитуляции России — историк о войне в Украине и 8 мая // Факти ICTV. – 2022. – 8 мая

В України буде свій день перемоги після капітуляції Росії – історик про війну в Україні та 8 травня // Факти ICTV. – 2022. – 8 травня

Ukraine will have its own Victory Day after the capitulation of Russia – historian about the war in Ukraine and May 8 // ICTV Facts. – 2022. – May 8

Симиренки: чем и кому не угодили учёные? (ICTV; FreeДомUA, 5 мая 2022 г.) ВІДЕО

Острів Зміїний - епічна перлина й морський форпост України (Павло Гай-Нижник) /8 травня 2022 р.; Віталій Литвин | телеканал «Україна»/ ВІДЕО

Грабить, убивать, насиловать: принципы российской армии (Украина-24; FreeДомUA) ВІДЕО

Украденные земли Украины: как и зачем Кремль анексировал исконно украинские етно-исторические земли (ICTV для FreeДомUA) ВІДЕО

Россия после войны: сценарии (Украина-24; FreeДомUA) ВІДЕО

П.Гай-Нижник: Росія вчиняє геноцид в Україні | День пам'яті репресованих (Апостроф ТВ, 15 травня 2022 р.) ВІДЕО

Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека (Павло Гай-Нижник; ГДІП Медіацентр: Інна Хоменська) ВІДЕО

Дерусифікація – декомунізація – деколонізація: Монументальне мистецтво (Публічна дискусія; 18 травня 2022 р.) ВІДЕО

Україна і Захід: послаблення підтримки? (П.Гай-Нижник для Громадського інтерактивного телебачення) ВІДЕО

La Russia di Putin si accontenterà dell’Ucraina o vorrà andare oltre? // Giudicarie. – 2022. – N6. – Anno 20. – Giugno. – P.13.

Відбулась онлайн-зустріч на тему війни з відомими українськими експертами, журналістами та політологами // Українська літературна газета. – 2022. – 10 червня.

Історик Павло Гай-Нижник: Виважена дерусифікація має завершитись за рік, інакше може початися хаос і вандалізм // КП в Україні. – 2022. – 17 червня.

Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності // Факти ICTV. – 2022. – 28 липня

The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 1421 p.

Українознавство – це та галузь, яка найкраще може боротися інтегрально з «рускім міром», – Павло Гай-Нижник // Politeka. – 2022. – 18 серпня

Чи має перспективи Україна отримати ракетні комплекси із США? — Павло Гай-Нижник // Громадське інтерактивне телебачення. – 2022. – 31 травня

Кожен є оборонцем України: чому 14 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом // Факти ICTV. – 2022. – 13 жовтня.

Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту: від зазіхань на чужі терени до національних стратегій глибинної безпеки // Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя. – К.: Саміт-книга, 2022. – С.282–291

«Держава не повинна керувати і не повинна вказувати»: Павло Гай-Нижник розповів, як потрібно розвивати футбол // Politeka. – 2022. – 27 вересня

400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову // Факти ICTV. – 2022. – 9 листопада

Павло Гай-Нижник розповів, що індустрія розваг і фінансів зробила з футболом // Знай.UA. – 2022. – 25 листопада.

“Vikidia” – універсальна багатомовна онлайн-енциклопедія для дітей // Енциклопедичний вісник України. – 2022. – Вип.14. – С.81–87.

Війна за життя // Україна дипломатична. – Вип. ХХІІІ. – К., 2022. – С.31–52.

Під пам’ятником Ватутіна у Києві шукатимуть останки двох тіл // Вечірній Київ. – 2022. – 30 грудня.

Не проїдуть Золотим кільцем: як на санкції РФ реагують зірки Голлівуду і чого добивається Москва // FreеДом – UA TV. – 2022. – 18 листопада.

Час замислитися над стратегіями, а не розписувати сценарії // Павло Гай-Нижник: особистий сайт. – 2023. – 8 березня


 
БУЛАВА Youtube Youtube