hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Державотворення 1917-1921 / Українська Держава (Гетьманат)
статті


Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.35–43.

5.Вогнище народної освіти на Поділлі // Освіта. – 1996. – №73–74. – середа. – 25 грудня. – С.4.

6. Фінансова політика уряду Української Держави у період Гетьманату 1918 р. // Фінанси України. – 1996. – №12. – С.107–116.

7.Марки-шаги - грошові знаки державної України 1917-1920 років // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.112–114.

9. Вихід України в 1917–1919 рр. з російської рубльової зони // Фінанси України. – 1997. – №10. – С.120–123.

10.Торгівельно-промислова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.2. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1997. – С.353–396.

11. Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття // Профспілки України. – 1998. – №2. – С.59–78.

12. Трагедія у Києві, що сколихнула громадськість всієї України // Профспілки України. – 1998. – №3. – С.67–69.

13. Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.3–17.

14. Перша летунська сотня Української Галицької армії // Батьківщина. – 1998. – №1778. – вересень. – С.4.

15. Облігації внутрішньої позики Української держави 1918 року // Фінанси України. – 1998. – №11. – С.96–99.

17. Державний Земельний банк Української Держави – грошовий і операційний рушій селянської реформи 1918 року // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.437–444.

19. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату. Фінансова угода від 15 травня 1918 року // Фінанси України. – 1999. – №7. – С.90–94.

20. Фінансова комісія Української Держави 1918 року: структура, функція, завдання // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.4. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.221–224.

21. Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.5. Друга Міжнародна наукова конференція ”Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року”. – К.: Головне архівне управління України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1999. – С.102–108.

22. Українізація державних установ Міністерства Шляхів за Гетьманату П.Скоропадського // IV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Частина ІІ, ХХ століття. – Одеса; – Київ; – Львів, 1999. – С.247–251.

Pavlo Skoropads'kyj – Kurze Chronik seines Lebens (1973–1945) // Pavlo Skoropadskyi: Erinnerungen 1917 Bis 1918. – Stuttgart: Steiner, 1999. – S.365–373.

23. Створення Власної адміністрації Гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році // Київська старовина. – 2000. – №1. – С.80–86.

24. Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату П.Скоропадського 1918 року // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія. – Випуск 4. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – К., 2000. – С.264–284.

25. Фінансові відносини Гетьманату 1918 року з частинами колишньої Російської імперії // Фінанси України. – 2000. – №2. – С.120–124.

26.Таємні видатки Гетьманату П.Скоропадського // Київська старовина. – 2000. – №4. – С.44–51.

27. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.01. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2000. – 20 с.

28. Податкове законодавство України в сфері культури та розваг на початку ХХ століття // Вісник податкової служби. – 2001. – листопад–грудень. – С.60–65.

29. З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського // Архіви України. – 2001. – №6. – листопад–грудень. – С.104–108.

35. Структура Міністерства Фінансів за гетьманату Павла Скоропадського // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.7. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2001. – С.486–495.

36. Що знали у Києві про загибель царської родини у 1918 році // Архівознавство. Археологія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.ІІІ. Джерелознавчі дисципліни. – К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. – С.99–101.

37. Бюджет української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фiнанси України. – 2001. – №8. – С.55–59.

38. ”Майже єдиним джерелом державних ”прибутків” було друкування грошей” (Податкова служба України у 1917–1919 роках) // Вісник податкової служби України. – 2002. – травень–червень. – С.52–57.

42. Листопад–грудень 1918 р.: Повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Література та культура Полісся. – Випуск 17. Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.171–175.

43. Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917–1921 рр. // Економічний часопис – ХХІ. – 2002. – №9. – С.49–52.

44. Робітничі профспілки, роботодавці і гетьманський уряд: історія трибічного конфлікту і досвід незавершеної розв’язки // Література та культура Полісся. – Вип.21. Забуті та воскреслі імена в історії та культурі України, спірні історичні питання. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.131–142.

46. Український державний банк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С.70–71.

47. Проблема безробіття в Українській Державі 1918 року // Пам’ять століть. – 2003. – №2. – С.72–77.

50. Українська морська піхота: історія створення // Морська Держава. – 2003. – №3.

51.Володимир Ігнатович – директор Українського державного банку // Вісник Національного банку України. – 2003. – №5. – С.69–70.

53. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2002. Науковий щорічник. – Випуск ІІІ. – К., 2003. – С.394–412.

54. Система прямих (простих) податків в Україні за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – квітень–травень. – С.54–59.

55. Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Український театр. – 2003. – №5–6. – С.10–12.

56. Система непрямих (посередніх) податків за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – липень–серпень. – С.52–59.

57. Міжнародні стосунки Української Держави з військово-політичними утвореннями колишньої Російської імперії (Фінансовий аспект) // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2003. – №4. – С.164–173.

58. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

59. Лебідь-Юрчик – директор Державної скарбниці України в 1917-1919 роках // Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С.68.

61. Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2004. – С.168–184.

62. Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Довідник. – К., 2004. – 47 с.

64. Створення митної кордонної служби України у 1918 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.234-244.

65. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004. – 430 с.

66. Невідомі телеграми послів В.Липинського та Ф.Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка під час його перебування в Швейцарії (листопад 1918 р.) // Київська старовина. – 2004. – №2. – С.119–131.

67.“Сірий кардинал” гетьмана П.Скоропадського (Нариси до політичного портрету О.О.Палтова) // Людина і політика. – 2004. – №3. – С.147–151.

68. Власна канцелярія Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2004. – №6. – С.41–52.

70. Шатавське летовище (З історії зародження військово-повітряних сил Української Галицької армії) // Дунаєвецький вісник. – 2004. – №79. – 7 жовтня. – С.3.

76. Створення митної служби і митної кордонної охорони УНР та Української Держави (Гетьманату) в 1918 р. // Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти проблеми: Збірник наукових праць пам’яті професора Йосипа Леонідовича Рисіча. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2004. – С.136–149.

77. Ігор Кістяковський – “злий геній і дух” Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2005. – №1. – С.161–172.

78. Грошова система і фінансова політика урядів УНР та Української Держави в українській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.38–47.

79. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.IV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – С.394–404.

80. Вихід України з російської рубльової зони у 1918–1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) // Київська старовина. – 2005. – №2. – С.133–144.

81. Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.152–155.

82. Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за Гетьманату 1918 року // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.158–160.

83. Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина. – 2005. – №5. – С.146–158.

84. Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік // Україна дипломатична – 2005. Науковий щорічник. – Вип.VI. – К., 2005. – С.430–449.

86. Вільне козацтво // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.547.

89. Емісійна політика урядів України 1917–1918 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.100–125.

96. Гербель Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.552.

98. Створення митної служби України (1918 р.) // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.135–143.

102. Українсько-французькі взаємини у 1917–1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.70–82.

103. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

105. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2006. Науковий щорічник. – Випуск VIІ. – К., 2006. – С.407–442.

108.Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії створення Військово-Морських Сил України) // Військовий музей (науково-методичний збірник). – Вип.7. – К.: ЦМЗСУ,2006. – С.37–46.

110. Гутник Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.6. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.687–688.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату Павла Скоропадського 1918 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.251. – Львів, 2006. – С.303–322.

113. Народження карбованця // Київська старовина. – 2007. – №1 (373). – С.59–80.

114.Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київська старовина. – 2007. – №2 (374). – С.109–129.

116. Грошова (емісійна) політика уряду Української Держави // Фінанси України. – 2007. – №4 (137). – С.136–145.

117. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.). Документи і матеріали. – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

120. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XV. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.285–295.

122. Міністерство праці Української Держави і робітниче законодавство Гетьманату 1918 р. у світлі невідомих документів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІІІ. – К.: Поліграфічний цент “Фоліат”, 2007.– C.325–350.

126. Німецька цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна дипломатична–2007. Науковий щорічник. – Випуск VIІІ. – К., 2007. – С.254–266.

127. Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. – 2007. – №8. – C.147–155.

130. За що Петро Болбочан був представлений до звання полковника армії Української Держави // Київська старовина. - 2007. - №6. - С.155-157.

131. Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року // Фінанси України. - 2007. - №11. – С.146–155.

132. Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17-19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім.Лесі Українки, 2007. - Т.2. – C.126–132.

«Державний Вістник» // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007.

142–145. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. / Авт. колектив: В.Верстюк, П.Гай-Нижник, С.Коник та інш. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с.

142. Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.40–44.

143. Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.45–55.

144. Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.56–70.

145. Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.71–82.

146. Невідомий документ про “Сірожупанну” дивізію // Київська старовина. – 2008. – №1. - C.105-110.

148. Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 років // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6 (146). – С.35–39. 149. Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.43–52.

150. Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.53–55.

151. Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.56–63.

Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.64–71.

Листопад-грудень 1918 р.: повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина. - 2008. - №2. - С.62-71.

А.К.Ржепецький – міністр фінансів Української держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України. - 2008. - №3. - С.117-120.

Експедиція заготовок державних паперів і Х.М.Лебідь-Юрчик - установа і людина, що творили грошову систему України // Фінанси України. - 2008. - №4. - С. - 118-123.

Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України. - 2008. - №6. - С.111-118.

Шатава - місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. - Дунаївці; Кам'янець-Подільський: "Медобори-2006", 2008. - Вип.IV. - С.296-300.

Український Державний Земельний банк в світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Український селянин: Збірник наукових праць. - Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, 2008. - Вип.11. - С.27-29.

На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

Головна Квартира Ясновельможного Гетьмана всієї України (Штаб Гетьмана та Особи біля Гетьмана) // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.85–104.

Зовнішня фінансова політика Директорії та уряду УНР: київський період (14 грудня 1918 р. – 5 лютого 1919 р.) // Україна дипломатична – 2008. Науковий щорічник. – Вип.ІХ. – К., 2008. – С.171–196.

Шатава – місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. – Дунаївці; Кам'янець-Подільський: 'Медобори-2006', 2008. – Вип.IV. – С.296–300.

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. - К.: Парламентське вид-во, 2009. - С.213-233.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Історичний календар 2010. - Вип.13. - К., 2009. - С.17-27; // Соборність (Ізраїль). – 2009. – №1. – С.63–81.

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч України // Гілея. - 2010. - Вип.38. - серпень. - С.38-53.

Управління коменданта Штабу гетьмана П.Скоропадського та його збройні підрозділи (1918 р.) // Гілея. - 2010. - Вип.41. - листопад.

Рецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914-1918 рр.). - Х.: ХНАМГ, 2009. - 360 с. // Український історичний журнал. - 2010. - №5. - С.214-218.

Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. - С.421–461.

Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. - 2010. - Вип.42. - грудень. - С.80-85.

Начальники особистого Штабу гетьмана П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. - 2010. - №21 (2). - С.45-56

Залеський Петро Іванович // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. - C.178.

Зеленевський Гнат // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.509–510.

Земельних власників Всеукраїнський союз // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.527.

Зілинський-Содоль Петро // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.585.

Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку // Гілея. – 2011. – Вип.43(№1). – С.15–38.

Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)// Гілея. – 2011. – Спецвипуск. – квітень. – С.67–75. (ч.1)

Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)// Гілея. – 2011. – Вип.46 (№4) – С.54-62 (ч.2)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – Вип.47 (№5). – С.18-29 (частина 1)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – №48 (6). – С.88-99. (частина 2)

Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – №52 (Спецвипуск). – С.5-15 (частина 3)

Осібний (особливий) відділ Штабу гетьмана П.Скоропадського (1918 р.) // Література і культура Полісся. - Ніжин, 2011. - Вип.62. - С.

Осібний (Особливий) відділ власного штабу гетьмана П.Скоропадського: структура, штат, завдання / П.П.Гай-Нижник // Гуржіївські історичні читання. - 2011. - Вип. 4. - С. 235-236.

Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.132–164.

Палац пана гетьмана – резиденція П.Скоропадського та його Головної Квартири: життя при Дворі // Пам’ять століть. – 2011. – жовтень.

Олександр Палтов – заступник міністра закордонних справ Української Держави (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХІІ. – К., 2011. – С.869–881.

Oleksander Paltov, deputu Minister of Foreign Affairs in the Ukrainian State (1918) // Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). – K., 2011. – Is.XII. – P.868–881.

Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.53 (№10). – С.73–80 (частина 1)

Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.54 (№11). – С.91–101 (частина 2)

252. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.55 (№12). – С.65–71 (частина 3)

Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917–1918 роки) // Фінанси України. – 2012. – №10. – С.117–126.

Гнат Зеленевський – старший осавул і генеральний бунчужний товариш Гетьмана всієї України П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. – 2011. – №2. – С.113–120.

Особиста охорона Гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина. – 2012. – №1 (403). – С.73–86.

З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – Вип.62 (№7). – С.25-31.

Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

Арешт тривалістю в добу. Ким і чому було затримано та звільнено В.Винниченка влітку 1918 // Україна Incognita. – 2012. – 2 серпня; Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №37. – 13 вересня.

Було-було-було... 7 серпня 1920 року підписано українсько-кубанський договір // День. – 2012. – №138. – 8 серпня. – С.2.

Ув’язнення Головного Отамана. Арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського // День. – 2012. – №145. – 17 серпня. – С.8.

Українсько-більшовицька дипломатична війна в Німеччині за українську спадщину // Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922). – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. - C.7-22

Місія в Берліні (як, коли й для чого український гетьман їздив до німецького кайзера) // День. – 2012. – №179–180. – 5–6 жовтня. – С.8.

На организацию убийства гетмана Скоропадского Лев Троцкий выделил около четырех миллионов рублей (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2012. – 16 листопада. - С.24.

Невидима війна (гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля) // Україна Incognita. – 2012. – 18 листопада.

Ув’язнення Симона (арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського) // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 25 грудня.

“Алкогольні” податки за часів УНР та Української Держави // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С.45–47.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2013. – С.312–326.

Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №6. – 7–13 лютого. – С.13–14.

Протистояння: гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №9. – 27 лютого. – С.60, 62.

Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу Гетьмана П.Скоропадського // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип.7. – Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)». – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С.175–183.

Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С.107-115

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.) / П.Гай-Нижник, О.Лейберов. – Ніжин, 2013. – 214 с.

Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918 – 1921 рр.) // Гілея. – 2013. – Вип. 77. – С.48–57.

Павло Гай-Нижник: «Повстанню проти Скоропадського сприяли німці» // Історична правда. – 2013. – 14 листопада

Листопад 1918-го: чому зазнала невдачі інтеграція Скоропадського. «Скоропадський звільнив Петлюру через тиск із Берліна» - історик (П.Гай-Нижник) // Радіо Свобода: Офіційний сайт. – 2013. – 16 листопада

«Німеччина розглядала більшовиків в якості своїх друзів» (інтерв’ю взяв А.Топчій) // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – 14 листопада. – № 46.

Український Державний Земельний банкв світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Держзембанк. Офіційний сайт. – 2013. – 21 листопада [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dzbank.com.ua/press_room/media_about_us/ukra-nskiy-derzhavniy-zemelniy-bank-v-sv-tl-of-ts-ynikh-dokument-v-getmanatu-1918-r/?lang=ua

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.448.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.297.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.545.

Кирпотенко Сергій Антонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.77.

Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П.Скоропадського // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.114. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.255–270.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Повстанню проти Скоропадського сприяли німці. До чого призводить розбрат між українціями // Світ-інфо. – 2014. – №25. – 13 лютого. – С.9–10.

Ув'язнення Головного Отамана // Світогляд. Спецвипуск №9. "Народна Армія". – 2014. – 7 вересня. – С.14–16.

Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. – Вип.XV. – К., 2014. – С.605–615

Hetman Pavlo Skoropadskiy’s official visit to Germany in the context of Ukrainian political life in 1918 // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Issue XV. – Kyiv, 2014. – P.616.

Тютюн, махорка й сірники в податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 році / П.Гай-Нижник // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – №2 (10). – С.132–137.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.91.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… Прошу Бога, чтобы он дал нам силу и прочность спасти Украину!» 70 лет назад ушел из жизни последний гетман Украины (интервью П.Гай-Нижника журналисту газеты «Факты и комментарии» А.Топчию) // Факты и комментарии. – 2015. – № 77. – 30 апреля. – С.24.

Фінансова агентура УНР в Берліні: саботаж і дискредитація європейських валютно-економічних і дипломатичних планів уряду Директорії (1919–1921 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVI. – К., 2015. – С.777–802.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.СХХ (120). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.212–228.

Игорь Кистяковский: российский кадет и государственный деятель Украины // Белоруссия и Украина: история и культура: Сборник статей. – Вып. 5. – М.: Институт славяноведения РАН, 2015. – С.139–160.

Куликівський Микола Йосипович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Кульжинський Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Купчинський Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лібов Євген Ясонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Данило // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Кость // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Выбор царских генералов: Как выбор генералов последнего русского царя повлиял на судьбы новых государств П.Гай-Нижник и Д.Шурхало в программе В.Портникова «Дороги к свободе» (19 марта 2016 г., Радио Свобода) ВІДЕО, АУДІО

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Олександр Палтов – державно-політичний діяч, заступник міністра закордонних справ Української Держави / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.58–69.

Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української Держави в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.95–124.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання. П.Гай-Нижник в програмі Д.Шурхала «Історична Свобода» (Радіо «Свобода», 15 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28124661.html

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Людендорф Еріх-Фрідріх-Вільгельм // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

Украинские спецслужбы периода Национальной революции 1917-1921 гг. (UA1, 2017, язык - русский, режисёр - В.Куртяк)

Українські спецслужби доби Національної революції 1917-1921 рр. (UA1, 2017, мова - українська, режисер - В.Куртяк)

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип.24. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. – Ч.1. – Серія "Історичні науки". – К., 2017. – С.82–91.

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея. – 2017. – Вип.123 (№8). – С.28–36.

Уроки истории: 5 главных просчётов Украины 100 лет назад («Cобытия недели»; ТРК «Україна», 20 серпня 2017 р.) ВІДЕО

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Гай-Нижник П. Чому не вщухають баталії навколо постаті П.Скоропадського (30 вересня 2017 р.) ВІДЕО, АУДІО

Петро Болбочан, полковник армії УНР (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

«Захищаючи північно-східні кордони України, Болбочан став політичним заручником», – Гай-Нижник (програма «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» / телеканал ZIK, 28 жовтня 2017 р.) ВІДЕО

Украина: лабиринты истории. Павел Скоропадский: семь с половиной месяцев (TV UA, жовтень 2017 р.) ВІДЕО

Дмитро Вітовський / ЗУНР і УНР («Історична правда» з Вахтангом Кіпіані; телеканал «ZIK», 4 листопада 2017 р.) ВІДЕО

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

100 років української дипломатії («Український Клуб», Центральний канал, 20 грудня 2017 р.)

До увілею Революції: українські паперові гроші 100 років тому // Приазовский рабочий. – 2017. – №125. – 8 ноября. – С.4.

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений в УНР и Украинской Державе (1917–1918 годы) // Славяноведение. – 2018. – №5. – С.32–47.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності. – К., 2017. – С.84–96.

Павло Гай-Нижник: "Українська Центральна Рада і Гетьманат: проблеми державотворення" (Київ, 27 січня 2018 р.) ВІДЕО

Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. – 2018. – Вип.128 (№1). – С.22–38.

В.Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал-консерватизму (1900–1920 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.129. – №2. – С.305–322.

Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.131 (№4). – С.21–29.

على أنقاض الإمبراطورية الروسية في عام 1917 ظهرت أوكرانيا ذات الحكم الذاتي بداية ، ومن ثم أوكرانيا الدولة المستقلة، برئاسة مجلس مركزي. وأنشأت في الوقت نفسه أجهزة الجمهورية الشعبية الأوكرانية السرية. تعرف في حلقة اليوم من "ملفات وحقائق" على الأجهزة السرية لهذه الجمهورية بجزئها الثاني.

Гай-Нижник П. Утвердження тризубу в офіційній символіці УНР та Української Держави (1917–1918 рр.) ВІДЕО

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations at the UPR and the Ukrainian State (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, історичні джерела. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірник наукових статей. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С.17–37.

Переворот // День. Офіційний сайт газети «День». – 2018. – 25 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/perevorot

Павло Гай-Нижник про падіння Центральної Ради й встановлення Гетьманату (25 квітня 2018 р.) ВІДЕО

Під час гетьманського перевороту загинули троє вояків // Країна. – 2018. – №16 (419). – 26 квітня. – С.46–50.

100-ліття гетьманського перевороту: як Скоропадський прийшов до влади // Радіо Свобода. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29196663.html

Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна // Deutsche Welle. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dw.com/uk/павло-скоропадський-гетьман-під-крилом-берліна/a-43580597

Україна – Німеччина: фінансово-економічні взаємини (1918 р.) // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т.23. – Мюнхен, 2018.

“Україна без Криму – це як тіло без ніг”. Два ювілеї гетьмана Скоропадського // Новинарня. – 2018. – 15 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://novynarnia.com/2018/05/15/ukrayina-bez-krimu-tse-yak-tilo-bez-nig-dva-yuvileyi-getmana-skoropadskogo/

Авантюра державного рівня, або як урядовці УНР банкіра викрадали // Деловая столица. – 2018. – №20. – 19 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/avantyura-derzhavnogo-rivnya-abo-yak-ukrayinski-uryadovtsi-bankira-19052018180000

Українська морська піхота: історія створення // Нарожені вільними. ЗСУ інфо. Бойовий бюлетень Центру морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. – 2018. – травень. – №60. – С.2.

Особиста охоронна служба гетьмана всієї України П. Скоропадського: штати й завдання (1918 р.) // Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України. Збірник наукових праць. – К., 2018: [Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України; Музей Гетьманства]. – С.92–117.

Український флот 1917–1921 рр. (Виставка) / Авт. кол.: В.Тиліщак, П.Гай-Нижник, Я.Файзулін, І.Канівець, І.Краснодемська, А.Іванець, Т.Швидченко, С.Губський, В.Бака, Ю.Курилюк, І.Кобєлєва. – Український інститут національної пам'яті; Науково-дослідний інститут українознавства, 2018. – 11 арк.

Одна доба з життя опозиціонера. Як Винниченка гетьманські спецслужби арештували // Деловая столица. – 2018. – 12 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/odna-doba-z-zhittya-opozitsionera-yak-vinnichenka-getmanski-12072018200000

Жуковський О. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. / Упорядник: Павло Гай-Нижник. – К., 2018. – 274 c.

Ніч арештів. Чому ув'язнили Симона Петлюру / Деловая столица. – 2018. – 27 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/nich-areshtiv-chomu-uv-yaznili-simona-petlyuru-27072018200000

Павел Гай-Нижник о личности гетмана Украины Павла Скоропадского (UA TV, 3 мая 2018) ВІДЕО

Дискусійна платформа "Гетьманат – держава буржуазного націоналізму" (Трансформер, 14 травня 2018 р.) ВІДЕО

Диктатор (П.Скоропадський) / "Київські історії" (ТК "Київ", 15 травня 2018 р.) ВІДЕО

Вітальний виступ Павла Гай-Нижника на презентації видання спогадів генерала армії УНР Володимира Сікевича "1918. Донецький бліцкриг" (Трансформер, 26 травня 2018 р.) ВІДЕО

Ukrainer in Wetzlar / «Українці у Вецлярі» (1 Українська Синя дивізія; табір військовополонених у Вецлярі; 1918 р.) ВІДЕО

1918 хроніка: Синьожупанники (1 Українська Синя дивізія); Сердюки-Лубенці Армії Української Держави (Гетьманату); Січові стрільці Армії УНР / Ukrainian Army (1918) ВІДЕО ВІДЕО

Деякі дружні зауваги щодо ведмежих послуг на честь гетьмана П.Скоропадського (або дещо про псевдоцитати з Лєніна і Троцкого)

ЗУНР – ЗО УНР: становлення органів влади і державного управління (1918–1919 рр.). – Київ, 2018. – 146 с.

Павло Гай-Нижник: 5 закидів Павлові Скоропадському (Історичний полігон "Експертного корпусу", 8 вересня 2018 р. / м.Київ, Голосіївська криївка) ВІДЕО

Павло Скоропадський (телеканал ZIK / 13 жовтня 2018 р.) ВІДЕО

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. // Київські історичні студії. – 2018. – №1 (6). – С.4–12.

Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Культура і життя. – 2018. – №42. – 19 жовтня. – С.3; – №43. – 26 жовтня. – С.5.

Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії // Гілея. – 2018. – Вип.138 (№11). – Ч.3. Політичні науки. – С.40–57.

«Останній Гетьман. Незавершена подорож...» (тизер майбутнього фільму І.Чайки; грудень 2018 р.) ВІДЕО

Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською Державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С.147–165.

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

Мальченко Степан Микитович // Енциклопедія сучасної України. – Т.19. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Мерінг Сергій Федорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

2019

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Краєзнавство. – 2019. – №1. – С.22–41.

Українсько-німецькі фінансові та торговельно-економічні взаємини (1918 р.) // Гілея. – 2019. – Вип.141 (№2). – Ч.1. Історичні науки. – С.22–37.

Акт Злуки (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; канал ZIK, 26 січня 2019 р.) ВІДЕО

Директорія УНР у Києві ("Київські історії", ТРК "Київ", 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

Міністерство єврейських справ (Історична правда з В.Кіпіані, телеканал ZIK, 25 травня 2019 р.) ВІДЕО

Убивство німецького генерал-фельдмаршала Г.Айхгорна у Києві

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Геополітична пастка: Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХ. – К., 2019. – С.25–52.

Гай-Нижник П. Українська Держава 1918 р. (Телецентр «Олівець», Veteran Hub, м.Київ, 16 листопада 2019 р.) ВІДЕО

П.Гай-Нижник. Діяльність Осібного відділу Власного Штабу Гетьмана всієї України 1918 р. (кафедра новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 28 листопада 2019 р.) ВІДЕО

Міхновський Микола Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Монархія // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Міцкевич Мечислав Казимирович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Мойсеєнко Варфоломій Явтухович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Монтрезор Адам // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Моралевич Яків Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Утворення Директорії УНР та формування її військових підрозділів під час антигетьманського заколоту (листопад–грудень 1918 р.) // Гілея. – 2020. – Вип.156 (№5). – С.12–33.

Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) // Українознавство. – 2020. – №2. – С.42–61; – №3. – С.62–81.

Україна – Туреччина: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.1. Історичні науки. – С.7–16.

Мумм фон Шва́рценштайн Альфонс-Філіпп // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муха́ммед-Алі́-Шах // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Туреччина і Грузія як стратегічні партнери незалежної України у Чорноморському басейні та у південно-східному векторі української дипломатії (1917–1921 рр.) // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип.ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. – К.: Пріоритет, 2020. – С. 610–651.

Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХІ. – К., 2020. – С.21–44.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Державний секретар Сергій Завадський мав увійти до тріумвірату Верховних правителів України // Антиквар. – 2020. – №5 (119). – С.54–55.

Українська морська піхота: історія створення і бойовий шлях (1918–1921 рр.) // Воєнно-історична робота в Військово-Морських Силах. Сучасний стан та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 листопада 2020 року. – Одеса: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 2020. – C.57–70.

Повстання Директорії: хто і коли спланував антигетьманський заколот 1918 р. // Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. – Вип.ІІІ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Крути, 29 січня 2020 р.). – Київ–Ніжин: Видавець П П Лисенко М. М., 2020. – C.53–83.

Гай-Нижник П. П., Садовник І. Д., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 180 с.

Державна канцелярія при Раді міністрів Української Держави 1918 р.: структура, завдання, діяльність // Гілея. – 2021. – Вип.160 (№1–2). – Ч.1. Історичні науки. – С.34–54.

Військова розвідка і контррозвідка УНР та УД: створення, завдання, діяльність (1918 р.) // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. – К.: Прометей, 2021. – С.77–102.

Маєткові та міські володіння Скоропадських (До питання про нерухому власність сім’ї П.Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. – 2021. – №162.

Вийшла друком нова монографія П.П.Гай-Нижника «Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.)» // Науково-дослідний інститут українознавства. – 2021. – 20 травня.

Гай-Нижник П. Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.). – К.: Саміт-книга, 2021. – 808 с.: іл.

Маєткові та міські володіння Cкоропадських (до питання про нерухому власність сім’ї П.Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. – 2021. – Вип.162 (№5). – Ч.1. Історичні науки. – С.11–13.

Загублена могила гетьманича Павла Скоропадського (1915–1918) (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

«Сірий кардинал» гетьмана П.Скоропадського – Олександр Палтов (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Начальники та вищі старшини Головної квартири і Власного штабу гетьмана України (1918 р): нові емігранти в Сербії першої чверті ХХ ст. (Павло Гай-Нижник, 12 листопада 2021 р.) ВІДЕО

Гетьманський спадок | Hetman's Legacy (Трейлер документального фільму / Trailer Documentarу Film) ВІДЕО

Німецька інформаційна цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С.75–85.

Встановлення дипломатичних відносин України з Німеччиною: рік 1918-й // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С. 45–64.

Чи був П.Скоропадський оголошений Директорією поза законом? // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 23 січня.

Як Скоропадський посадив Петлюру і що з того вийшло (Д.Шурхало VS П.Гай-Нижник) // Радіо Свобода. – 2022. – 27 січня.

Лонгин Цегельський – патріот, націонал-демократ, соборник // Цегельський Л. Битва за Соборність: від легенди до правди. – К.: Видавець Олексій Бешуля, 2021. – С.7–42.

Украденные земли Украины: как и зачем Кремль анексировал исконно украинские етно-исторические земли (ICTV для FreeДомUA) ВІДЕО

Вкрадені землі України: як і навіщо Кремль анексував українські етно-історичні землі (Факти тижня; ICTV) ВІДЕО

Місця пам'яті української дипломатії: енциклопедичний довідник / упоряд. та заг. ред. Ірини Матяш. Київ: Горобець, 2022. 672 с.

Окремий корпус кордонної охорони (1918–1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2022. – №2. – С.61–78.

Однострої власного штабу гетьмана всієї України (1918) // Гілея. – 2022. – Вип.8 (175). – С.81–85.

Синьо-жовтий прапор як символ української державності крізь віки // Армія Inform. – 2022. – 23 серпня

Під пам’ятником Ватутіна у Києві шукатимуть останки двох тіл // Вечірній Київ. – 2022. – 30 грудня.

Начальники та вищі старшини Головної Квартири і Власного Штабу гетьмана України (1918 р.): нові емігранти в Сербії першої чверті ХХ ст. // Славистика (Србије, Београд). – 2022. – Кн.XXVІ/2. – С.31–39.


 
БУЛАВА Youtube Youtube