hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Державотворення 1917-1921 / ЗУНР(ЗОУНР)
статті


14. Перша летунська сотня Української Галицької армії // Батьківщина. – 1998. – №1778. – вересень. – С.4.

70. Шатавське летовище (З історії зародження військово-повітряних сил Української Галицької армії) // Дунаєвецький вісник. – 2004. – №79. – 7 жовтня. – С.3.

87. “Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народньої Республіки” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.617.

88. “Вістник Української Народньої Республіки” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.618.

157. Шатава - місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. - Дунаївці; Кам'янець-Подільський: "Медобори-2006", 2008. - Вип.IV. - С.296-300.

165. На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ - початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. - Т.ХХІІ. - С.300-319.

168. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. - Вип.1. - Умань, 2008. - С.44-58.

169-171. Нариси історії державної служби в Україні. / Авт. колектив: О.Г.Гаркуша, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с.

171. Розділ 11. Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній Республіці / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.221-235.

Шатава – місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. – Дунаївці; Кам'янець-Подільський: 'Медобори-2006', 2008. – Вип.IV. – С.296–300.

175. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Громада (Будапешт, Угорщина). – 2009. – №1 (99). – січень–лютий; – №2 (100). – березень–квітень.

177.A két országrész egyesülése: Az egységes Ukrajna eszméjének megvalósulása és csődje // Hromada (Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület lapja). – 2009 év. – №1(99). – január-február; – №2 (100). – március–április.

181. Доставка для уряду Директорії українських грошей з Німеччини і загибель Д.Вітовського (1919 р.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. - Черкаси, 2009. - С.290-294.

184. Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К., Українське агенство інформаціїї та друку "Рада", 2009. - Вип.ХХІІІ. - С.326-348.

187. Налагодження державної служби в добу Української революції // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. текстів виступів на наук.-практ. конф. (Київ, 18 листопада 2008 р.) / Головне управління державної служби України. - К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. - С.37-90.

191-193. Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - 544 с.

193. Розділ 14. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Т.1. - С.509-543.

197. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Історичний календар 2010. - Вип.13. - К., 2009. - С.17-27; // Соборність (Ізраїль). – 2009. – №1. – С.63–81.

199. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеК", 2010. - 304 с.

201. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Вільне слово (Бухарест, Румунія). - 2010. - №3-4. - С.11.

207. Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Військово-історичний альманах. - 2010. -№20 (1). - С.47-54.

218. Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, “Супруніади” та встановлення дати загибелі Д.Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – 2010. – №4 (48). – С.325–348.

221. Загибель Дмитра Вітовського: невідоміі сторінки трагедії // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. - Вип.3. - Умань, 2010. - С.43-50.

255. Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Україна Incognita. – 2011. – 20 грудня.

Як і коли загинув Дмитро Вітовський // Час і події (Чикаго, США). – 2012. – №19. – 9 травня.

Інститут державних повітових комісарів, повітових Національних рад та жандармерії у ЗУНР // Становлення і розвиток української державності. – Вип.7. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції”, м.Київ, МАУП. – К.: ДП Видавничий дім “Персонал”, 2012. – С.17–31.

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.) / П.Гай-Нижник, О.Лейберов. – Ніжин, 2013. – 214 с.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Гілея. – 2014. – Вип.91 (№12). – С.25–37.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

Дмитро Вітовський / ЗУНР і УНР («Історична правда» з Вахтангом Кіпіані; телеканал «ZIK», 4 листопада 2017 р.) ВІДЕО

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності. – К., 2017. – С.84–96.

ЗУНР – ЗО УНР: становлення органів влади і державного управління (1918–1919 рр.). – Київ, 2018. – 146 с.

Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.) // Краєзнавство. – 2018. – №3. – С.51–65; – №4. – С.76–89.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. // Київські історичні студії. – 2018. – №1 (6). – С.4–12.

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

2019

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Краєзнавство. – 2019. – №1. – С.22–41.

Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.1 (11). – К.: Політія, 2019. – C.259–296.

П.Гай-Нижник про значення Акту Соборності для молоді ("Тема дня", Центральний канал, 22 січня 2019) ВІДЕО

Акт Злуки (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; канал ZIK, 26 січня 2019 р.) ВІДЕО

Директорія УНР у Києві ("Київські історії", ТРК "Київ", 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

Як і чому в Західній області УНР було запроваджено військовий стан // Matrix Divergent. – 2019. – 2 травня.

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

П.Гай-Нижник та А.Руккас про російсько-українську війну та 1919 рік ("Історична правда" з В.Кіпіані, канал "Еспресо", 15 вересня 2019 р.) ВІДЕО

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Акт Злуки – крок до соборної України // Альманах Українського Народного Союзу – 2019. Річник 104. – Парсипані (Ню-Джерзі, США): Видавництво «Свобода», 2019. – С.53–61.

Військові експедиційні загони ЗУНР у допомогу Закарпаттю: невиконана місія // Matrix Divergent. – 2019. – 6 листопада

УНР-ЗУНР: шанс на державність (ТРК «Київ», 21 січня 2020 р.) ВІДЕО

Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Гай-Нижник П. П., Садовник І. Д., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 180 с.

Українська морська піхота: історія створення і бойовий шлях (1918–1921 рр.) // Воєнно-історична робота в Військово-Морських Силах. Сучасний стан та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 листопада 2020 року. – Одеса: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 2020. – C.57–70.

Державна жандармерія ЗУНР – ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918–1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2021. – №3. – С.49-55.

Військові експедиції ЗУНР – ЗО УНР на терени Закарпаття і Гуцульщини (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Воєнний стан в ЗО УНР: причини і наслідки для УГА (Павло Гай-Нижник) ВІДЕО

Pawło Haj-Nyżnyk. Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej // Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – S. 61–77.

Переосмислення ролі С.Петлюри та значення військово-політичного союзу України з Польщею (1920) в сучасній українській історичній пам’яті // Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України. Монографія. – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – С.60–78.

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – 424 с.

Лонгин Цегельський – патріот, націонал-демократ, соборник // Цегельський Л. Битва за Соборність: від легенди до правди. – К.: Видавець Олексій Бешуля, 2021. – С.7–42.

Синьо-жовтий прапор як символ української державності крізь віки // Армія Inform. – 2022. – 23 серпня


 
БУЛАВА Youtube Youtube