hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР
(1917-1930 рр.)

Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.)

Завантажити файл

Гай-Нижник П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.). - К.: Цифра-друк, 2006. - 303 с.

Hai-Nyzhnyk Pavlo. The fiscal police headed by Central Rade, governments UNR, Ukrainian State, USRR (1917-1930). - Kyiv: Tsyfra-druk, 2006. - 303 p.

В новій книзі автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює специфічний і неординарний напрямок розбудови національної державності у податковій сфері в період існування Української Народної Республіки (УНР), Української Держави (Гетьманату П.Скоропадського) та Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) від часу утворення Української Центральної Ради в 1917 році до звернення НЕПу та початку податкової реформи 1930 року. Для істориків, економістів, дослідників фінансово-економічної думки, а також широкого загалу читачів, що цікавляться історією українського державотворення.

ЗМІСТ

Вступ

І. Історіографія та джерельна база дослідження історії податкової політики українських урядів 1917-1930 рр.

ІІ. Податкова політика Української Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)

ІІ.1. Податкова політика Української Центральної Ради. Рік 1917-й

ІІ.2. Податкова політика уряду УНР. Рік 1918-й

ІІІ. Податкова політика уряду Української Держави (гетьманату) Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 року)

ІІІ.1. Створення митної служби і кордонної охорони Української Держави (Гетьманату) 1918 року

ІІІ.2. Система податкових зборів і політика уряду Української Держави

ІІІ.2.1. Організація державної податкової служби за Гетьманату

ІІІ.2.2. Прості податки

ІІІ.2.3. Посередні податки

ІV. Податкова політика більшовицького уряду в Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) 1919-1930 рр.

ІV.1. Податки в УСРР за часів воєнного комунізму

ІV.2. Податки в УСРР у період НЕПу

Висновки

Джерела і література

Покажчик імен


 
БУЛАВА Youtube Youtube