hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали
(1917-1918 рр.)

Hai-Nyzhnyk P. The Ukrainian National bank: formation history. Documents and materials (1917-1918).

Гай-Нижник П. Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917-1918 рр.). - Київ: Цифра-друк, 2007. - 340 с.

В новій книзі автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює історію заснування Українського Державного банку і становлення вітчизняної банківської системи у складних умовах революційних перетворень в країні та соціально-політичних потрясінь 1917–1918 років. У додатку вміщено архівні документи. Для істориків, економістів, дослідників фінансово-економічної думки, а також широкого загалу читачів, що цікавляться історією українського державотворення.


ЗМІСТ

Український Державний банк: історія становлення
(1917 - 1918 рр.)


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Установлення Українського Державного банку за Центральної Ради та УНР (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
РОЗДІЛ 2. Створення, організація і структура Українського Державного банку за гетьманату П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)
РОЗДІЛ 3. Директори Українського Державного банку (Нариси життєвого шляху та оцінка внеску у розвиток банківської справи)
РОЗДІЛ 4. Емісії Українського Державного банку (1917-1918 рр.)
ПІСЛЯМОВА
Список використаних джерел і літератури

ІІ.
Український Державний банк: історія становлення
(1917 - 1918 рр.)
Документи і матеріали


ЧАСТИНА 1. Український Державний банк за Центральної ради (3 березня 1917 - 29 квітня 1918 рр.)
ЧАСТИНА 2. Український Державний банк за гетьманату (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)

Перелік документів
Покажчик імен


 
БУЛАВА