hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні

Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. - К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. - 124 с.

Завантажити файл

Активна пропаганда 90-річчя української адміністративної традиції сприятиме глибшому знанню громадянами України власної історії, вихованню патріотизму, підвищенню авторитету держави та дасть новий поштовх реформі державної служби та державного управління. Збірка вміщує наукові статті про перший вітчизняний досвід інституціоналізації державної служби за часів гетьманату Павла Скоропадського та унікальні документальні матеріали тих часів, які власне й встановлювали основні елементи державної служби в Україні. Буде корисною державним службовцям, експертам, що працюють у сфері публічної адміністрації, науковцям, а також усім, небайдужим до власної історії.

ЗМІСТ
Мотренко Т. Вступне слово

Коник С.
Інтитуціалізація державної служби в Україні у 1918 році:перший вітчизняний досвід

Середа А. Досвід організації органів державної влади в добу Гетьманату П.Скоропадського

Папакін Г. Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби Української революції 1917-1921 років

Палеха Ю. До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917-1918 років

Гай-Нижник П. Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року

Гай-Нижник П. Власна Канцелярія Його Світлості Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України

Гай-Нижник П. Штаб гетьмана П.Скоропадського

Гай-Нижник П. Ігор Кістяковський - державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави (Нариси до політичного портрету)

Верстюк В. Громадсько-політична та урядова діяльність Миколи Прокоповича Василенка (1917-1918 рр.)

Нормативно-правові акти Української Держави, дотичні до запровадження державної служби в Україні:
Грамота до всього українського народу;
Закони про тимчасовий державний устрій України;
Закон про урочисту обітницю урядовців і судів та присягу військових на вірність Українській Державі;
Закон про порядок призначеня осіб на урядову службу;
Закон про нормальний розпис утриманя службовців у центральних урядових установах цивільного відомства.

Оригінальні архівні документи Української Держави.Verstyuk V., Gai-Nyzhnyk P,, Konyk S., Scientific - documentary collected articles dedicated to 90-th anniversary of government service implementation in Ukraine.

A new collective monography of Verstyuk V., Gay-Nyzhnyk P,, Konyk S., "Scientific - documentary collected articles dedicated to 90-th anniversary of government service implementation in Ukraine." was published.


 
БУЛАВА Youtube Youtube