hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -Історія України

Завантажити файл .zip

Завантажити файл .pdf

Гай-Нижник П.П. Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -Історія України. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 32 c.

Hai-Nyzhnyk P.P. Financial police headed by Central Rade and Governments of Ukrainian Peoples Republic (march 1917 - april 1918). - Manuscript.
Disertation for a doctoral degree in speciality 07.00.01 - History of Ukraine. - National Taras Shevchenko University of Kyiv. - Kyiv, 2008.


У дисертації проаналізовано комплекс документів з історії фінансової політики Центральної Ради, урядів УНР та створення національної грошової системи у період від початку березня 1917 р. до кінця квітня 1918 р. Дисертантом зроблено історіографічний та джерелознавчий аналіз маловідомих і невідомих архівних документів. Створено комплексну картину фінансової політики, що проводила Центральна Рада, а згодом й її виконавчі органи Генеральний секретаріат (1917 р.) та Рада народних міністрів (1918 р.), а саме: емісійної (започаткування карбованця, гривні, марок-шагів), банківської (зокрема заснування Державного банку), податкової, міжнародної, спроби сформування державного бюджету тощо. В роботі відтворено структуру фінансово-адміністративних органів державного управління та влади, процес формування вітчизняної грошової системи в Українській Народній Республіці, як складову створення національної фінансової системи доби визвольних змагань 1917-1923 рр. та загальноукраїнського державотворчого процесу, розкрито їхні теоретичні засади в контексті російської державно-фінансової структури й фінансово-економічної думки.


 
БУЛАВА