hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -Історія України

Завантажити файл .zip

Завантажити файл .pdf

Гай-Нижник П.П. Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -Історія України. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 32 c.

Hai-Nyzhnyk P.P. Financial police headed by Central Rade and Governments of Ukrainian Peoples Republic (march 1917 - april 1918). - Manuscript.
Disertation for a doctoral degree in speciality 07.00.01 - History of Ukraine. - National Taras Shevchenko University of Kyiv. - Kyiv, 2008.


У дисертації проаналізовано комплекс документів з історії фінансової політики Центральної Ради, урядів УНР та створення національної грошової системи у період від початку березня 1917 р. до кінця квітня 1918 р. Дисертантом зроблено історіографічний та джерелознавчий аналіз маловідомих і невідомих архівних документів. Створено комплексну картину фінансової політики, що проводила Центральна Рада, а згодом й її виконавчі органи Генеральний секретаріат (1917 р.) та Рада народних міністрів (1918 р.), а саме: емісійної (започаткування карбованця, гривні, марок-шагів), банківської (зокрема заснування Державного банку), податкової, міжнародної, спроби сформування державного бюджету тощо. В роботі відтворено структуру фінансово-адміністративних органів державного управління та влади, процес формування вітчизняної грошової системи в Українській Народній Республіці, як складову створення національної фінансової системи доби визвольних змагань 1917-1923 рр. та загальноукраїнського державотворчого процесу, розкрито їхні теоретичні засади в контексті російської державно-фінансової структури й фінансово-економічної думки.


 
БУЛАВА Youtube Youtube