hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь

Завантажити файл

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, С.В.Вовчок, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 64 с.

.

Експертно-аналітична доповідь виконана відповідно плану заходів Уряду по подоланню фінансової кризи в Україні і присвячена системному аналізу стану банківської системи України і розробці напрямів її реформування. Автори доповіді відомі вчені та фахівці в галузі банків та фінансів, правознавства, історії, соціології, економічної безпеки та державного управління.

ЗМІСТ

Вступ

1. Передісторія розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 рр.)

2. Стан банківської системи України

3. Причини та наслідки системної банківської кризи

4. Зовнішні борги банків

5. Процес злиття та поглинання банків

6. Національний банк і банківський нагляд

7. Законодавче забезпечення модернізації банківської системи

8. Основні напрямки реформування банківської системи України

9. Модернізація банківської безпеки - як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери

Висновки

Література

ДодаткиBelousova I.A., Vaganov K.G., Vovchok S.V., Hai-Nyzhnyk P. P, etc. “The banking system of Ukraine: measurements of global financial crisis. The expert analytical report”.

The expert analytical report is done in conformity with the Governmental plan of actions over financial crisis in Ukraine and devoted to the system analysis of the banking system situation of Ukraine, the development directions of its reforming. The authors of the report are well - known scientists and experts in the field of banks and the finance, jurisprudence, history, sociology, economic security and the government administration.


 
БУЛАВА