hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь

Завантажити файл

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, С.В.Вовчок, П.П.Гай-Нижник та інш. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 64 с.

.

Експертно-аналітична доповідь виконана відповідно плану заходів Уряду по подоланню фінансової кризи в Україні і присвячена системному аналізу стану банківської системи України і розробці напрямів її реформування. Автори доповіді відомі вчені та фахівці в галузі банків та фінансів, правознавства, історії, соціології, економічної безпеки та державного управління.

ЗМІСТ

Вступ

1. Передісторія розвитку банківської системи в Україні (1917-1918 рр.)

2. Стан банківської системи України

3. Причини та наслідки системної банківської кризи

4. Зовнішні борги банків

5. Процес злиття та поглинання банків

6. Національний банк і банківський нагляд

7. Законодавче забезпечення модернізації банківської системи

8. Основні напрямки реформування банківської системи України

9. Модернізація банківської безпеки - як чинник стабілізації фінансово-кредитної сфери

Висновки

Література

ДодаткиBelousova I.A., Vaganov K.G., Vovchok S.V., Hai-Nyzhnyk P. P, etc. “The banking system of Ukraine: measurements of global financial crisis. The expert analytical report”.

The expert analytical report is done in conformity with the Governmental plan of actions over financial crisis in Ukraine and devoted to the system analysis of the banking system situation of Ukraine, the development directions of its reforming. The authors of the report are well - known scientists and experts in the field of banks and the finance, jurisprudence, history, sociology, economic security and the government administration.


 
БУЛАВА