hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Історія державної служби в Україні. Т.1.


Завантажити файл

Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. - К.: "Ніка-Центр", 2009. - Т.1. - 544 с.

У першому томі «Історії державної служби в Україні» аналізується широкий спектр проблем, пов'язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління та державної служби та діяльністю державних службовців. Авторський колектив починає своє дослідження з аналізу взаємовідносин давніх держав та суспільств на території України і завершує його характеристикою державотворчого процесу в Західноукраїнській Народній Республіці. Аналізуються всі форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Фундаментальне дослідження з історії державної служби в Україні підготовлене в рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом державного бюджету України під керівництвом Головного управління державної служби України. Реалізація проекту приурочена до 90-річчя запровадження державної служби в Україні та здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про відзначення 90-річчя запровадження державної служби» від 11 червня 2008 року № 817 р.
 

Розділ 11. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф.  Організація управління в УНР доби Центральної Ради // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - Т.1. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С.409-448.

Розділ 13. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес в УНР доби Директорії // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - Т.1. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С.475-507.

Розділ 14. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - Т.1. - К.: Ніка-Центр, 2009. - С.509-543. 

ЗМІСТ
До джерел (замість передмови) / Т.В.Мотренко ...5

РОЗДІЛ І. Найдавніші держави України / О.І.Галенко ...9
1. Державність і державна служба у давніх степових імперіях ...13
2. Грецькі держави та римські провінції Надчорномор'я ...22
3. Боспорське царство ...33
Посилання до розділу 1 ...39

РОЗДІЛ 2. Системи управління в Київській Русі / М.Ф.Котляр ...43
1. Виникнення й еволюція державності ...45
2. Керівні інституції держави ...57
Посилання до розділу 2 ...70

РОЗДІЛ 3. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й українських васальних князівств / Б.В.Черкас ...73
Посилання до розділу 3 ...91

РОЗДІЛ 4. Державна влада Речі Посполитої на землях України-Русі / Т.В.Чухліб ...95
1. Адміністрування України-Русі ...97
2. Інституції вищої влади та їхні повноваження ...102
3. Земські (місцеві) органи державного управління ...108
4. Державна військова служба Війська Запорозького ...114
5. Відносини між шляхетськими та козацькими органами влади ...117
6. Права та привілеї державних службовців Корони Польської ...128
Посилання до розділу 4 ...134

РОЗДІЛ 5. Середньовічні держави південної України / О.І.Галенко ...141
1. Середньовічні держави українського примор'я ...144
2. Степові імперії середньовічної України ...152
Посилання до розділу 5 ...170

РОЗДІЛ 6. Політико-адміністративний устрій Запорозької Січі (XVI-XVIII ст.) / А.О.Гурбик ...173
1. Становлення Запорозької Січі та її політико-адміністративного устрою ...176
2. Християнський контекст владно-правової моделі Запорозької Січі ...186
3. Інституалізація колективної волі запорозької громади -козацькі ради ...190
4. Інституційна модель владних повноважень кошового отамана в Запорозькій Січі ...191
5. Січова військова старшина ...193
6. Військові служителі Запорозької Січі ...196
7. Курінно-кошова система устрою Запорозької Січі ...197
8. Владно-адміністративний устрій запорозьких паланок ...200
Посилання до розділу 6 ...203

РОЗДІЛ 7. Система управління в Українській козацькій державі / В.М.Горобець ...209
1. Напрями еволюції державного устрою козацької України ...211
2. Інститути ухвалення політичних рішень ...216
3. Структура козацького врядування центрального рівня ...229
4. Структура козацького врядування місцевого рівня ...248
Посилання до розділу 7 ...271

РОЗДІЛ 8. Державна служба в українських губерніях Російської імперії / В.С.Шандра ...279
Посилання до розділу 8 ...315

РОЗДІЛ 9. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії
/ О.Г.Аркуша ...319
1. Пристосування: австрійські чиновники та їхні спроби
управляти новоприєднаними територіями ...321
2. Польські патріоти в австрійських державних мундирах ...335
3. Українці та влада: паралельні світи та їхні перетини ...350
Посилання до розділу 9 ...367

РОЗДІЛ 10. Статус окупованих територій Галичини і Буковини в 1914-1917 pp. / І.Г.Патер ...379
Посилання до розділу 10 ...404

РОЗДІЛ 11. Організація управління в УНР доби Центральної Ради / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко ...409
Посилання до розділу 11 ...445

РОЗДІЛ 12. Державна служба в Гетьманаті Павла Скоропадського / Р.Я.Пиріг.. 449
1. Державна модель гетьманату: структура
владно-управлінських інститутів ...451
2. Державна служба: законодавче забезпечення ...464
Посилання до розділу 12 ...473

РОЗДІЛ 13. Державотворчий процес в УНР доби Директорії / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко ...475
Посилання до розділу 13 ...505

РОЗДІЛ 14. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко ...509
Посилання до розділу 14 ...538


 
БУЛАВА