hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф.

Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці

Розділ 11. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці // Історія державної служби в Україні. У 5 т. - Т.1. - К.: Ніка-Центр, 2009. -   С.509-542.

Завантажити файл

P.Hai-Nyzhnyk, V.Soldatenko. Building-the-State Process in Western Ukrainian People's Republic // History of Civil Service in Ukraine. - B.1. - Kyiv: Nika-Tsentr, 2009. - P.509-542.


 
БУЛАВА