hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник, Тетяна Бевз

Політична партія «Громадянська позиція»

Політична партія «Громадянська позиція» створена 29 січня 2005 р. на Установчому з’їзді як Політична партія «Могутня Україна» («МогУ»). Зареєстрована Міністерством юстиції України 24 березня 2005 р. (реєстраційний номер 116-п.п). Місцезнаходження центральних статутних органів партії – м.Київ. Перший голова – О.Чубатенко.

«МогУ» прагнула побудувати таку Україну, у якій держава не втручається у внутрішні справи бізнесу, а лише створює сприятливі умови для його розвитку шляхом застосування стимулюючої податкової і регуляторної політики; ефективно працює механізм перетворення інтелектуального потенціалу населення в реальний капітал; у виробничу й інтелектуально-технологічну сферу української економіки інвестуються необхідні капітали, оскільки держава гарантує їх недоторканність; держава ефективно протистоїть зовнішнім спробам прищепити суспільству непритаманну Україні аморальну псевдокультуру.

Прагнучи збудувати могутню державу, яка стане світовим лідером за рівнем життя населення, партія проголосила своїми завданнями об’єднання суспільства за допомогою єдиного політичного світогляду; створення потужної фракції у Верховній Раді України та місцевих радах, які стануть активними провідниками ідеології побудови могутньої держави.

У парламентських виборах 2006 р. та позапарламентських 2007 р. участі не брала. Під час виборів до Верховної Ради України 2006 р. «МогУ» звернулася до ЦВК з повідомленням про участь у виборчому процесі, однак не подала всього пакету необхідних документів. Партія взяла участь у виборах до Київської міської ради у 2006 р., на які йшла під гаслом «Некияни – геть!», й набрала 0,09% голосів.

21 січня 2010 р. партійний з’їзд ухвалив рішення про зміну назви партії на Політична партія «Громадянська позиція» та обрав лідером генерал-лейтенанта М.Нещадима.

11 червня 2010 р. (м.Київ) черговий з’їзд ухвалив нову редакцію статуту, обрав керівні органи партії та голову – А.Гриценка.

Партія виступає за: побудову в Україні громадянського суспільства шляхом передачі невластивих державі функцій громадським організаціям разом з необхідним фінансуванням (ряд питань соціального захисту, регуляторних функцій в економіці, сільському господарстві, інше); створення системи дієвого громадського контролю за діяльністю державних інституцій; утвердження інституту громадянства як пріоритетного щодо національних і етнічних груп населення України; об’єднання усього населення України в єдину політичну націю та проти політики, яка може призвести до порушення політичної єдності України; вибудовування взаємин із зовнішнім світом, виходячи з національних інтересів України і на вигідних для неї умовах. Виходячи з ключового завдання – створення інноваційної моделі української економіки – партія виступає за створення принципово нового виду індустрії – індустрії відтворення інтелекту. Система освіти, науки, виховання, державної пропаганди повинні стати основними складовими цієї індустрії та бути спрямованими на формування потреби громадян у здобутті нових знань, високої духовності та моралі, здорового способу життя, любові до людини та природи.

На виборах до місцевих органів влади 2010 р. партія виступила невдало, здобувши лише 74 мандати сільських, селищних та міських голів (0,03%).

31 березня 2012 р. відбувся об’єднавчий з’їзд Політичної партії «Громадянська позиція» та «Української партії».

Павло Гай-Нижник, Тетяна Бевз   

Опубліковано: Гай-Нижник П., Бевз Т. Політична партія «Громадянська позиція» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.392–393.


 
БУЛАВА