hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник, В’ячеслав Яремчук

Всеукраїнська козацька партія

Всеукраїнська козацька партія

Всеукраїнська козацька партія (ВКП) створена за ініціативи активістів Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» (ВГО УРК) на Установчому з’їзді, який відбувся 18 січня 2008 р. у Херсонесі (м.Севастополь) за участі 117 делегатів від 24 регіонів України. Зареєстрована Міністерством юстиції України 5 травня 2008 р. (реєстраційний номер 148-п. п.). Центральні статутні органи партії: з’їзд, політична рада, правління, секретаріат, центральна контрольно-ревізійна комісія; керівні особи: голова партії, заступники голови партії. Місцезнаходження центральних статутних органів партії – м.Київ. Першим головою партії було обрано Б.Вуйка, ветерана Збройних сил України, генерал-лейтенанта ВГО УРК, директора Інституту радників гетьмана ВГО УРК в АР Крим. За офіційними даними станом на 2010 р. ВКП мала у своєму складі 21 зареєстровану регіональну організацію (АР Крим, обласні, міські міст Києва та Севастополя).

Згідно зі статутно-програмними настановами метою ВКП є сприяння у розбудові України як суверенної, самостійної, незалежної демократичної та правової соціальної держави з козацькою моделлю демократії, поліпшення добробуту громадян, утвердження народовладдя, розвиток громадянського суспільства. В національній сфері партія виступає за відродження української нації, національної свідомості та патріотизму громадян України, розвиток української мови і культури, а також всебічного розвитку мов і культур національних груп, що проживають на території України. У галузі економічних відносин партія є прибічницею розвитку соціальної ринкової економіки з пріоритетом приватної власності. В умовах входження України у світове співтовариство, процесів глобалізації партія наполягає на збереженні й передачі майбутнім поколінням кращих ментальних рис українського народу, його традицій та звичаїв, надбань вітчизняної культури, освіти і науки, їхнє піднесення до найвищих світових стандартів. У програмі ВКП позиціонувала себе як провладна партія. У галузі зовнішньої політики ВКП виступає за багатовекторність розвитку – глибоку інтеграцію України в європейське політичне, економічне і культурне співробітництво, а також формування нової системи рівноправних відносин з Росією, іншими країнам, що суверенізувалися після розпаду СРСР, країнами Азії.

Невдовзі після Установчого з’їзду ВКП підписала Угоду про співробітництво з Всеукраїнською партією духовності і патріотизму (ВПДП), згідно з якою партії мали створити спільний виборчий блок. Однак вона не набула практичного втілення. Окрім ВПДП, партія тісно співробітничає з ВГО УРК. У суспільно-політичному житті України партія активності не виявляє.

Павло Гай-Нижник, В’ячеслав Яремчук   

Опубліковано: Гай-Нижник П., Яремчук В. Всеукраїнська козацька партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.150–151.


 
БУЛАВА Youtube Youtube