hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

В’ячеслав Яремчук, Павло Гай-Нижник

Всеукраїнська партія Народної Довіри (ВПНД)

Всеукраїнська партія Народної Довіри (ВПНД) створена 29 січня 2000 р. на Установчому з’їзді (м.Львів) як Партія захисту знедоленого народу України (ПЗЗНУ). Зареєстрована Міністерством юстиції України 23 серпня 2000 р. (реєстраційний номер 1482). Центральні статутні органи партії: з’їзд, головна рада, ревізійна комісія; керівні особи: голова партії, заступники голови партії. Місцезнаходження центральних статутних органів – м.Львів. Очолив партію приватний підприємець В.Терещук. На початок 2001 р. партія зареєструвала 18 регіональних організацій, кількість яких на початку 2005 р. була доведена до 25 (АР Крим, обласні, міські міст Києва та Севастополя). Партія не виявляла активності у суспільно-політичному житті України. Найбільш значимою її акцією була участь у виборах до Верховної Ради України ІV скликання (2002 р.), коли два її представники як самовисуванці (у т. ч. В.Терещук) балотувалися в одномандатних виборчих округах Львівської обл., однак не здобули підтримки виборців. Під час планової перевірки статутної діяльності ПЗЗНУ Міністерством юстиції України (2003 р.) виявилося, що партія не привела у відповідність до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» статут та програму. Крім того, були виявлені випадки порушення вимог щодо порядку набуття та припинення партійного членства, не враховані вимоги законодавства щодо прав партії, її майна і коштів. У зв’язку з цим Міністерством юстиції України було винесене попередження щодо необхідності внесення змін та доповнень до статутних документів. У руслі реорганізації діяльності партії на IV (позачерговому) з’їзді ПЗЗНУ (м.Львів, 16 листопада 2003 р.) її керівником був обраний А.Солоп (на момент обрання – радник Кредитної спілки «Перше кредитне товариство»). Одночасно з цим відбувся переїзд керівних органів партії до м.Києва.

На VI (позачерговому) з’їзді ПЗЗНУ (м. Київ, 16 квітня 2005 р.) партію перейменовано на Всеукраїнську партію Народної Довіри. Лідером партії обрано А.Азарова, голову Правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Станом на серпень 2006 р. кількість зареєстрованих регіональних партійних організацій становила 27 (АР Крим, обласні, міські міст Києва та Севастополя). Основний регіон діяльності партії – м.Одеса та Одеська область. Згідно з інформацією керівництва партії (2010 р.) її кількість становила 250 тис. членів. Найближчі партнери ВПНД – Політична партія «Нова політика», Громадянський рух «Нова Україна».

Партія ідентифікує себе як центристська політична організація, прихильник «парламентсько-президентської республіки». Її програмною метою є сприяння у побудові незалежної демократичної, правової, соціальної держави та «громадянського суспільства соціальної справедливості». У галузі внутрішньої політики партія виступає за прискорений розвиток соціально спрямованої ринкової економіки, виведення України на рівень провідних індустріальних країн світу, запровадження високих соціальних стандартів життя. У зовнішній сфері програма націлює на дотримання принципів розвитку взаємовигідного співробітництва України з усіма країнами, залучення до кола вільних демократій, вступу до ЄС та НАТО, сприяння у вивченні і поширенні української мови у світі.

Починаючи з 2006 р., партія брала участь у парламентських виборах. VII з’їздом ВПНД (м.Одеса, 11 грудня 2005 р.), окрім ухвалення нової редакції програми, було прийняте рішення про самостійну участь партії у виборах до Верховної Ради України V скликання. До виборчого списку партії (41 кандидат, 97% – члени ВПНД) ввійшли представники ділових кіл та інтелігенції. Першу п’ятірку становили: А.Азаров (ВПНД), П.Козинець (безпартійний), С.Новікова (ВПНД), Л.Кравченко (ВПНД), А.Солоп (ВПНД). У передвиборчій програмі ВПНД, яка апелювала до таких цінностей, як свобода, право на самореалізацію, духовність, активність, відповідальність, була запропонована довгострокова програма розвитку України. У внутрішній політиці партія зосереджувала увагу на вирішенні чотирьох провідних проблем – зняття протиріччя між інтересами суспільства та приватного капіталу на основі «нової філософії бізнесу та соціальної відповідальності», подолання тінізації економіки, прискорення розвитку малого і середнього бізнесу (у т. ч. через зменшення кредитних ставок до 10–12% річних) та агропромислового комплексу. Велика увага була приділена блоку соціальних питань. У зовнішній політиці партія виступала за формування незалежної геополітичної стратегії, дотримання «активного нейтралітету», позаблокового статусу України. На передвиборчу агітацію партія витратила 1,1 млн грн.

За результатами парламентських виборів партія здобула підтримку 29 899 виборців (0,11% голосів при 3-відсотковому виборчому бар’єрі), посівши 28-ме місце серед 45 учасників виборів. Найбільшу підтримку ВПНД надали виборці Івано-Франківської (0,35% голосів ) та Одеської (0,29%) областей.

Невдалими виявилися для ВПНД позачергові вибори до Верховної Ради України VI скликання (30 вересня 2007 р.). Виборчий список партії, зареєстрований ЦВК 17 серпня 2007 р., загальною кількістю 86 кандидатів на 65% складався з членів ВПНД, майже на 30% – з працівників кредитних спілок. До першої п’ятірки виборчого списку увійшли: А.Азаров (ВПНД), П.Козинець (безпартійний), Л.Кравченко (ВПНД), А.Солоп (ВПНД), О.Лозіцька (ВПНД). Передвиборча програма була ідентичною програмі зразка 2006 р. За результатами виборів партія здобула підтримку 5342 виборців (0,02% голосів при 3-відсотковому виборчому бар’єрі), посівши останнє – 20-те – місце серед учасників виборів.

Діючи у позапарламентській сфері, ВПНД проводить соціально значимі заходи (переважно в Одеському регіоні), спрямовані на захист малого і середнього бізнесу, прав людини, організацію допомоги соціально незахищеним верствам населення, втілює проекти підтримки освіти, медицини та спорту (проекти «Права людини», «Соціальний звіт», «Розвиток села», «Розвиток кредитних спілок», «Народний контроль» та ін.). Особлива роль у діяльності партії належить пропагуванню ідеї поширення кредитних товариств. У 2006 р. ВПНД спільно з Кредитною спілкою «Перше кредитне товариство» розпочала втілення програми «Економний будинок» та інших, пов’язаних з отриманням громадянами пільгових кредитів на побутові потреби. У 2008 р. лідером партії А.Азаровим була розпочата акція проти корупції у м.Одесі, яка набула широкого суспільного резонансу.

VIII (позачерговий) з’їзд партії (29 листопада 2009 р.) прийняв рішення про створення на базі ВПНД та Політичної партії «Нова політика» виборчого блоку для участі у наступних виборах до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. Таке об’єднання за назвою «Громадянський блок «Нова Україна» було утворене на міжпартійному з’їзді, який відбувся 11 грудня 2009 р.

ВПНД брала участь у місцевих виборах 2010 р., здобувши 9 мандатів сільських, селищних, міських голів.

В’ячеслав Яремчук, Павло Гай-Нижник   

Опубліковано: Яремчук В., Гай-Нижник П. Партія відродження села // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.297–299.


 
БУЛАВА