hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-НижникУкраїнська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник

Завантажити файл


Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили свої існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, створенні напередодні виборів до Верховної Ради України ІІІ – VI скликань.

Розрахований на науковців, аналітиків, експертів, лідерів та членів політичних партій, громадських діячів, усіх, хто цікавиться питаннями партійного будівництва в Україні.

ЗМІСТ

Українська багатопартійність: становлення і розвиток (М.Кармазіна)

Алфавітний покажчик статей довідника

Автори

Алфавітний покажчик назв політичних партій

А-Я

Додатки:

Таблиця І. «Партії, що мали представництво у Верховній Раді України ІІ скликання (1994-1998 рр.)»

Таблиця ІІ. «Парламентські партії в Україні»

Таблиця ІІІ. «Політичні партії України»


Ukrainian multi-party system: political parties, electoral blocs, leaders (the end of 1980 –s – early 2012)

The reference book includes information materials about modern Ukrainian political parties (both active and those that ceased their existence) and their first leaders (founders), electoral coalitions, created on the eve of elections to the Verkhovna Rada of Ukraine III - VI convocations.

The reference books is intended for researchers, analysts, experts, leaders and members of political parties, public figures, all who are interested in party building in Ukraine. 
БУЛАВА