hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник
Олексій Лейберов

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.)


Завантажити файл


Гай-Нижник П., Лейберов О. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.). – Ніжин, 2013. – 212 с.

Зміст

Передмова

РОЗДІЛ 1. Повстання Директорії і державотворчий дискурс (листопад – грудень 1918 р.)

1.1. Протигетьманське повстання і перші державотворчі кроки Директорії та уряду УНР

1.2. Пошук державної моделі УНР та її теоретичне обґрунтування (“Трудовий принцип”) у грудні 1918 р.

РОЗДІЛ 2. Київський період УНР: пошук державної моделі (грудень 1918 р. – січень 1919 р.)

2.1. Конгрес трудового народу України і теоретичні засади державної моделі УНР

2.2. Практичне формування державної моделі УНР і законотворча діяльність уряду та Директорії під час перебування у Києві

РОЗДІЛ 3. Державотворчий процес в умовах війни (січень–грудень 1919 р.)

3.1. Крах Трудового принципу й втрата «модельної орієнтації» у побудови держави (січень–березень 1919 р.)

3.2. Отаманщина як руйнівник державної моделі й консолідатор народного спротиву більшовизму

3.3. Спроба запровадити “демократичну” модель і встановлення диктатури головного отамана (квітень–грудень 1919 р.)

Післямова

Джерела і література

ДОДАТКИ

Перелік доданих документів 
БУЛАВА