hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник
Олексій Лейберов

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.)


Завантажити файл


Гай-Нижник П., Лейберов О. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.). – Ніжин, 2013. – 212 с.

Зміст

Передмова

РОЗДІЛ 1. Повстання Директорії і державотворчий дискурс (листопад – грудень 1918 р.)

1.1. Протигетьманське повстання і перші державотворчі кроки Директорії та уряду УНР

1.2. Пошук державної моделі УНР та її теоретичне обґрунтування (“Трудовий принцип”) у грудні 1918 р.

РОЗДІЛ 2. Київський період УНР: пошук державної моделі (грудень 1918 р. – січень 1919 р.)

2.1. Конгрес трудового народу України і теоретичні засади державної моделі УНР

2.2. Практичне формування державної моделі УНР і законотворча діяльність уряду та Директорії під час перебування у Києві

РОЗДІЛ 3. Державотворчий процес в умовах війни (січень–грудень 1919 р.)

3.1. Крах Трудового принципу й втрата «модельної орієнтації» у побудови держави (січень–березень 1919 р.)

3.2. Отаманщина як руйнівник державної моделі й консолідатор народного спротиву більшовизму

3.3. Спроба запровадити “демократичну” модель і встановлення диктатури головного отамана (квітень–грудень 1919 р.)

Післямова

Джерела і література

ДОДАТКИ

Перелік доданих документів 
БУЛАВА