hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Агресія Російської Федерації проти України:
проблеми оптимізації державного управління
та системи національної безпеки

Експертно-аналітична доповідь

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь


Завантажити файл (PDF)


Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

Метою Експертно-аналітичної доповіді є аналіз особливостей збройно-політичного протистояння на сході України, а також розробка можливих сценаріїв його розв’язання та реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму в український конституційний та соціокультурний простір. Зазначається, що сцeнapiй виpiшeння кoнфлiкту нa схoдi Укpaїни шляхoм peiнтeгpaцiї тepитopiй виглядaє нaйсклaднішим, aлe з тoчки зopу нaцioнaльних iнтepeciв Укpaїни, зaбeзпeчeння дoвгocтpoкoвoї peгioнaльнoї cтaбiльнocтi тa цiлeй poзвитку дepжaви виглядaє нaйбiльш прийнятним.

Доповідь містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (Ф-72/21443) «Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України».

За підсумками дослідження авторським колективом було підготовлено і видано друком колективну наукову монографію: Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с. 
БУЛАВА