hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Агресія Росії проти України:
історичні передумови
та сучасні виклики

П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.)

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики


Завантажити файл (PDF)


Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Колективна монографія містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (Ф-72/21443) «Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України».

ЗМІСТ

Гай-Нижник Павло
«Світ мусить об’єднатися навколо України аби зберегти себе й урятувати цивілізаційний поступ» . . . 7

Розділ 1

Гай-Нижник Павло
Національна безпека України в гуманітарній сфері: структуроформуючі чинники та актуальні проблеми . . . 9
Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки . . . 10
Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету . . . 24
Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів . . . 33

Розділ 2

Залізняк Леонід
Історичні корені імперської політики Росії проти України . . . 55

Розділ 3

Залізняк Леонід
Україна серед світових цивілізацій . . . 89
Стадіальна та цивілізаційна концепції світової історії . . . 90
Євразійська цивілізація і Європа . . . 94
На руїнах імперії . . . 100

Розділ 4

Чирков Олег
Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних українських земель і сучасні маніпуляції Кремля . . . 109

Розділ 5

Гай-Нижник Павло
Гроші як засіб і прихована зброя у політиці поглинання та гібридної війни Росії проти України (1917–1922 рр.) . . . 131
Тактика «фінансового зашмогру» як складова політики стримування і примусу у державній стратегії Тимчасового уряду Росії щодо Української Центральної Ради . . . 133
Фінанси як сегмент «брудної» політики у гібридній війні більшовицької Росії проти Української державності (1917–1922 рр.) . . . 144

Розділ 6

Чупрій Леонід
Гeoпoлiтичнi cтpaтeгiї Укpaїни: вiдpoджeння кoнцeпту «Мiжмop’я» у кoнтeкcтi пoдoлaння pociйcькoї eкcпaнciї . . . 167
Icтopичнi пepeдумoви cтaнoвлeння кoнцeпту «Мiжмop’я» . . . 168
Гeoпoлiтичнi тa eкoнoмiчнi acпeкти peaлiзaцiї кoнцeпту «Мiжмop’я» в умoвaх cучacних викликiв . . . 177

Розділ 7

Гай-Нижник Павло
Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання і спроби знищення . . . 191
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України . . . 194
Прелюдія війни: українсько-російські воєнно-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1995–2010 рр.) . . . 212
На порозі кривавої бані: російсько-українські міждержавні взаємини у 2010–2013 роках . . . 247
Бій за Свободу і Гідність: революційне повстання проти проросійського режиму внутрішньої окупації України (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) . . . 300
Агресія Росії проти України (2014–2016 рр.): гібридна війна на поглинання та спроба знищення . . . 326

Розділ 8

Фігурний Юрій
Концепт «Русского міра» – важливий чинник гібридної війни супроти України . . . 423

Розділ 9

Краснодемська Ірина
Роль української діаспори в протистоянні російській агресії (2014–2016 рр.) . . . 441
Політична діяльність зарубіжних українців . . . 443
Участь української діаспори у волонтерському русі . . . 458

Розділ 10

Чупрій Леонід
Oсобливості вирішення збройно-політичного конфлікту на Сході України в сучасних глобалізаційних реаліях . . . 477
Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiджeння воєнно-пoлiтичних кoнфлiктiв . . . 478
Ocoбливocтi типoлoгiзaцiї збpoйних пpoтиcтoянь в cучacних глoбaлiзaцiйних peaлiях . . . 488
Oсобливості вирішення воєнно-політичного конфлікту на сході України . . . 509
Aдaптaцiя переселенців (ВПО) зi cхoду кpaїни: cтaн i пpoблeми . . . 523

Розділ 11

Гай-Нижник Павло
Стратегія реінтеграції Криму та послаблення регіональної проросійської ідентичності в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання . . . 537
Кримська регіональна проросійська ідентичність: ґенеза посилення і шляхи до послаблення . . . 539
Анексія Криму Російською Федерацією: історико-правовий фальсифікат і проблема деокупації в контексті стратегії реінтеграції в Україну . . . 553

Післямова

Гай-Нижник Павло
Проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки у сфері гуманітарної політики України . . . 573

Відомості про авторів

 
БУЛАВА Youtube Youtube