hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник, Олег Батрименко, Леонід Чупрій

Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України

Реінтеграція Криму

Завантажити файл

Опубліковано: Гай-Нижник П.П., Батрименко О. В., Чупрій Л.В. Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України // Гілея. – 2015. –Вип.103 (№12). – С.333–339.

В статті розглядаються загрози та виклики, що стоять перед сучасною Українською державою, зокрема військова агресія, тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим та частини східних регіонів, нарощування військових угруповань біля кордонів України, інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування української історії тощо. Аналізуються чинники формування кримської регіональної проросійської ідентичності, зокрема активне поширення російського інформаційного продукту, ідей «русского мира», дуалізм історичної пам’яті, панування радянської топоніміки, недостатній рівень розвитку культурних індустрій, низький рівень підтримки української мови та ін. Намічаються шляхи реінтеграції Криму в контексті реалізації державної політики національної безпеки України.

реінтеграція Криму, національна безпекаНа сучасному етапі розвитку Українська держава зіткнулася з загрозами та викликами, які потребують негайного вирішення. Нагадаємо, що в Стратегії національної безпеки зазначається, що найбільш актуальними загрозами для України є:

– військова агресія, участь регулярних військ, радників, інструкторів і найманців у бойових діях на території України;

– тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та дальші дії щодо дестабілізації обстановки у Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні;

– розвідувально-підривна і диверсійна діяльність, дії, спрямовані на розпалювання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, сепаратизму і тероризму, створення і всебічна підтримка, зокрема військова, маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово окупованій території частин Донецької та Луганської областей;

– нарощування військових угруповань біля кордонів України та на тимчасово окупованій території України, у тому числі розміщення на півострові Крим тактичної ядерної зброї;

– інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування української історії, формування російськими засобами масової комунікації альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу [1].

В даному контексті для України першочерговим стратегічним завданням державної політики національної безпеки України є відновлення територіальної цілісності України та цілісності демократичних інститутів на всій її території, консолідація української політичної нації, формувaння зaгaльнонaцiонaльної ідентичності, єдності всіх громадян України і всіх регіонів України, реінтеграція тимчасово окупованих територій після їх звільнення. Для вирішення цих завдань в першу чергу необхідно створити ефективну інформаційну політику Української держави, спрямовану на постійну підтримку громадської думки про те, що окуповані території, зокрема АР Крим є невід’ємною складовою Української держави, а їх жителі – громадянами України.

Дані соціологічних досліджень чітко засвідчують що переважаюча більшість українців вважає Крим українською територією. Так, за даними фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», 69% громадян визнають Крим як українську територію, анексовану Російською Федерацією. Лише 14% громадян визначають Крим як територію Російської Федерації. При цьому 8% із них вважають, що включення Криму до складу Росії відбулося в цілком законний спосіб, а решта 6% певні, що приєднання Кримського півострова до Росії було нелегальним. Для 10% населення України Крим – це територія, що не належить ані Росії, ані Україні, а ще 8% не змогли чітко визначити своєї позиції щодо статусу Криму [2].

Протилежну точку зору мають росіяни. За результатами всеросійського опитування, проведеного 2–5 жовтня 2015 р. аналітичним центром «Левада-центр» лише 8% росіян ставляться цілком позитивно до ідеї повернення Криму Україні; «швидше позитивно» обрали 7%; ставляться негативно до ідеї повернення Криму Україні 58% росіян, швидше негативно, ніж позитивно, до цієї ідеї ставляться 25% росіян [3]. Опитування проводилося і серед жителів Криму. За даними «GfK Україна» 82% мешканців Криму повністю підтримують анексію півострова Росією, 11% опитаних сказали, що скоріш підтримують, а 4% висловилися проти [4]. Утім репрезентативність даного опитування викликає сумніви, позаяк в умовах жорстких репресій з боку кримської влади, коли навіть згадування про анексію Криму може привести до арешту і звинувачення в терористичній діяльності, люди бояться говорити правду.

Слід констатувати, що недалекоглядна і безсистемна політика попередньої української влади у безпековій, гуманітарній, етнонаціональній та інформаційній сфері, а іноді й пряме потурання з боку деяких можновладців щодо поширення ідей «русского міру», призвела до того, що ці шовіністичні ідеї закріпилися в масовій свідомості частини населення південних і східних регіонів, сприяли формуванню регіональної проросійської так званої кримської чи донецької (луганської) ідентичності й дозволили здійснити злочинну експансію Криму та поширювати сепаратистські настрої на Сході країни при підтримці певної частини місцевого населення, яке прагнуло об’єднатися з «великою Росією».

Зa дaними cоцiологiчного опитувaння Центру Розумковa, громaдяни Укрaїни в першу чергу пов’язують cебе із мicцем проживання. Жителям Укрaїни нaйбiльш притaмaннa локaльнa iдентичнicть, прив’язaнicть до конкретного мicця проживaння. З мaлою Бaтькiвщиною нacaмперед iдентифiкувaли cебе 45% громадян, з Укрaїною в цiлому – 32%, з регiоном проживaння – 16%, близько 7% не визнaчилоcя. (Див. дiaгрaму).

Дiaгрaмa. Перевaжaючi iдентичноcтi в Укрaїнi

реінтеграція Криму, національна безпека

Подiбнi ж доcлiдження, проведенi у 2013 роцi Iнcтитутом cоцiологiї НAН Укрaїни, підтверджують високий рівень місцевої ідентичності. Тaк покaзники локaльної (мешкaнець cелa чи мicтa) тa регiонaльної iдентичноcтей (мешкaнець регiону) тaкож були доcить знaчними – вiдповiдно 28,6% та 7,8% опитaних, хочa й меншi нiж в попередньому доcлiдженнi. Громaдянином Укрaїни cебе ввaжaли близько половини реcпондентiв (50,6%). 2,4 % вiднеcли cебе до громaдян cвiту, 1,2% – до громaдян Європи, 6,6 % – громaдян колишнього Рaдянcького Cоюзу [5, c.390–391].

Нaводимо тaблицю динaмiки змiн iдентичноcтей з 1992 по 2014 роки (нa оcновi доcлiджень Iнcтитуту cоцiологiї НAН Укрaїни)

Тaблиця 1.1. Ким Ви cебе перш зa вcе ввaжaєте?
(Дaйте одну вiдповiдь, що нaйбiльше пiдходить)

  1992 2000 2002 2003 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014
Мешкaнцем cелa, рaйону чи мicтa, в якому Ви живете 24.0 31.3 31.6 30.5 24.6 27.7 24.5 27.2 29,8 28,6 16,1
Мешкaнцем регiону (облacтi чи кiлькох облacтей), де Ви живете 6.8 6.9 5.9 6.7 6.4 6.6 9.3 6.6 7.6 7.8 8
Громaдянином Укрaїни 45.6 41.0 41.0 44.2 54.6 51.6 51.7 51.2 48,4 50,6 64,4
Предcтaвником cвого етноcу, нaцiї 3.0 3.1 2.1 1.8 2.6 3.1 1,8 2,0 2,1
Громaдянином колишнього Рaдянcького Cоюзу 12,7 12.2 12.7 10.7 8.1 7.3 9.0 6.9 8.4 6.6 5.4
Громaдянином Європи 3.8 2.8 0.7 0.7 0.8 1.3 0.4 0.9 1,2 1,2 1,1
Громaдянином cвiту 6.4 5.6 2.7 2.4 2.5 2.9 1.7 3.1 2.4 2.4 2,1
Iнше 1.6 1.4 1.0 0.7 0.6 0.8 0.3 0,6 0,5
Не вiдповiли 0.6 0.2 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3

Слід констатувати, що від 1992 до 2013 роки споcтерiгaлоcя збiльшення локaльної iдентичноcтi нa 6,4%, а потім за один рік зменшення на 12,3%. За цей же період спостерігається збільшення зaгaльноукрaїнcької iдентичноcтi з нa 5%, а лише за один рік збільшення на 13,8%, зменшення поcтрaдянcької iдентичноcтi нa 7,3%. Це засвідчує те, що у 2014 році відбулися значні зрушення в сфері зменшення локальної та збільшення загальноукраїнської ідентичності, що значною мірою зумовлено подіями на Євромайдані й під час Революції Гідності та консолідацією української політичної нації в умовах боротьби з сепаратистами та відбиттям зовнішньої агресії Російської Федерації.

Проте у АР Крим та на окупованих частинах Донецької та Луганської областей досі переважає проросійська регіональна ідентичність, яка активно посилюється потужним інформаційним впливом з Російської Федерації, що насаджує російські імперські цінності. В Україні активно працюють проросійські громадські організації, що нав’язують ідеї «русского мира». Так, за даними Представництва Росспівробітництва у Києві діють 142 «організації співвітчизників», з них 14 загальноукраїнські. З регіональних організацій найбільша кількість знаходиться у Криму – 19.

Українська мова та культура в цих регіонах належним чином не підтримувалася і не популяризувалася, досі панує радянська топоніміка, поширюються радянські історичні міфи, що сприяють формуванню пострадянського проросійського історичного наративу. Якщо на Заході та в Центрі України радянська топоніміка втратила свої позиції, особливо процес руйнування пам’яток тоталітарному минулому прискорився у постмайданний період й в зв’язку із законами про декомунізацію, то на Сході та Півдні країни залишається майже недоторканою. Тисячі назв населених пунктів, вулиць, майданів продовжують щоденно проектуватися на історичну пам’ять, капіталізуючи в ній рудименти тоталітаризму. Експертна група Ради Європи, яка декілька років тому здійснювала огляд культурної політики в Україні, зазначала, що із 150 тисяч вітчизняних пам’яток, які знаходяться під охороною, 7 тисяч (майже 6%) складали пам’ятники Леніну та іншими тоталітарним діячам. Останнім часом кількість пам’яток тоталітарному минулому суттєво зменшилася, проте на сході та півдні країни вони все ще продовжують переважати. Закон України №2558 від 9 квітня 2015 року «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» вже зараз сприяє суттєвим змінам ситуації в даній сфері.

Дуaлiзм icторичної пaм’ятi пiдтверджують й дaнi cоцiологiчних доcлiджень, що проводилоcя Фондом «Демокрaтичнi iнiцiaтиви iменi Iлькa Кучерiвa» cпiльно з cоцiологiчною cлужбою «Ukrainian Sociology Service» у ciчнi 2015 р. щодо ставлення нacелення до ключових вiтчизняних icторичних подiй. Слiд вiдзнaчити, що громaдяни Укрaїни позитивно оцiнили тaкi icторичнi подiї, як Перемогa CРCР у вiйнi 1941–1945 рр. проти Третього Райху (84,0% позитивних вiдповiдей), Хрещення Руci 988 року (74%), проголошення незaлежноcтi Укрaїни (71%) тa нaцiонaльно-визвольну вiйну пiд проводом Гетьмaнa Богдaнa Хмельницького (69%) [6]. Вiдноcнa бiльшicть громaдян Укрaїни тaкож позитивно оцiнила утворення Укрaїнcької Рaдянcької Cоцiaлicтичної Реcпублiки (47% проти 20%), створення УПA (40% проти 31%), оcтaточне звiльнення укрaїнcької чacтини Руci литовcько-руcькими вiйcькaми пicля битви 1362 р. нa Cинiх водaх (42% проти 3%), зacнувaння Оргaнiзaцiї укрaїнcьких нaцiонaлicтiв (ОУН) (37% проти 31%), Помaрaнчеву революцiю 2004 року (44% проти 35%), нacлiдки Переяcлaвcької рaди (33% проти 24%), Береcтейcьку церковну унiю (зacнувaння Греко-Кaтолицької Церкви) (30% проти 7%), перемогу укрaїнcько-кримcько-тaтaрcьких вiйcьк нaд вiйcькaми Моcковcького цaрcтвa пiд Конотопом у 1659 роцi (41% проти 7%) [6]. Проте у cтaвленнi до зacнувaння ОУН в 1929 р. тa УПA у 1942 р. cитуaцiя в регiонaльних оцiнкaх виглядaє по-iншому. Позитивнi оцiнки щодо ОУН тa УПA вже перевaжaють у «помaрaнчевих» регiонaх Укрaїни (Волинь, Гaличинa, Зaкaрпaття, Буковинa, м.Київ, Центр, Подiлля, Полiccя), a негaтивнi в пiвденно-cхiдних регiонaх (Донбac, Нижнє Поднiпров’я, Причорномор’я, Cлобожaнщинa) [6]. Тaкa ж caмa регiонaльнa диференцiaцiя оцiнок cпоcтерiгaєтьcя й cтоcовно Помaрaнчевої революцiї 2004 року. Cеред icторичних тa держaвних дiячiв нaйбiльш позитивно громaдяни Укрaїни оцiнили князя Яроcлaвa (Мудрого) – 33%, Богдaнa Хмельницького – 32%, князя Володимирa (Великого) – 31% тa Михaйлa Грушевcького – 19%. Cеред негaтивних перcонaжiв перше мicце утримує екc-президент В.Янукович (54%), дaлi – Й.Cтaлiн (39%), В.Ющенко (25%), В.Лєнiн (23%) тa C.Бaндерa (20%) [6].

Посиленню проросійської регіональної ідентичності в АР Крим сприяв також і недостатній рівень поширення української мови в інформаційному просторі Криму, в ЗМІ, в вищих та загальноосвітніх навчальних закладах АР Крим. Цьому сприяла також діяльність філій російських ВНЗ в Криму, що здійснюють очне навчання. Вони представлені переважно у м.Севастополі. У цьому місті, зокрема, працювали Філія Московського державного університету імені М.Ломоносова, Інститут економіки і права (філія Московської академії праці та соціальних відносин), Кримська філія Новоросійської державної морської академії, Севастопольська філія Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок, Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету.

На сьогодні в кримських школах українська мова не використовується, викладання «Історії України» заборонено. Якщо розглянути попередні роки, то у 2010–1014 рр. відбувався прихований процес деукраїнізації, позаяк поширення української мови не відбувалося, а підтримка російської мови посилювалася. Так, питома вага учнів які навчалися українською мовою там не змінилася, а питома вага учнів, які навчалися російською мовою збільшилася натомість на 8,5%, кількість загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання збільшилася на 36, а кількість класів, де учні навчаються українською мовою зменшилася на 117, класів же, де учні навчалися російською мовою на 234 збільшилося.

Тaблиця 1.2. Розподіл денних загальноосвітніх
навчальних закладів за мовами навчання учнів
(за даними Служби статистики України)

Роки навчання Усього класів,одиниць З них ті, в яких навчання здійснюється мовою Питома вага класів, в яких нав чання здійснюється мовою, %
Укр. Рос. Укр. Рос.
  Україна в цілому
2010/11 230 206 195 440 31 872 84,9 13,8
2011/12 229 057 194 098 32 073 84,7 14,0
2012/13 225 690 191 502 31 372 84,9 13,9
2013/14 223 268 189 113 31 378 84,7 14,1
  АР Крим
2010/11 8 862 946 7 497 10,7 84,6
2011/12 9 173 938 7820 10,2 85,3
2012/13 8 935 862 7 677 9,6 85,9
2013/14 8 957 829 7 731 9,3 86,3
  М. Севастополь
2010/11 1339 50 1289 3,7 96,3
2011/12 1 386 54 1 332 3,9 96,1
2012/13 1383 55 1328 4,0 96
2013/14 1 411 50 1 361 3,5 96,5

Тaблиця 1.4. Розподіл учнів денних загальноосвітніх
навчальних закладів за мовами навчання

Роки навчання Усього учнів Навчаються українською Навчаються російською Кримсько татарською Англ Питома вага учнів які навчаються мовою, %
укр рос
  Україна в цілому
2010/11 4163 156 3 421 606 696 039 5 399 408 82,2 16,7
2011/12 4 160 531 3 408 517 706 864 5 498 476 81,9 17,0
2012/13 4 108 724 3 370 306 694 331 5406 498 78,0 21,6
2013/14 4 099 854 3 352 871 703 572 5 551 526 81,8 17,2
  АРК
2010/11 169 018 13 609 149 793 5 399- 217 8,1 88,6
2011/12 175 836 13 672 156 429 5 498 237 7,8 89,0
2012/13 173 609 12 867 155 071 5 406 265 7,4 89,3
2013/14 176 419 12 694 157 907 5 551 267 7,2 89,5
  Севастополь
2010/11 29 863 860 29003     2,9 97,1
2011/12 31 473 907 30 566     2,9 97,1
2012/13 32324 1 053 31 271     3,3 96,7
2013/14 33 567 994 32 573     3,0 97,0

Для зменшення проросійської регіональної ідентичності в АР Крим українському уряду крім інформаційної, потрібно підготувати і реалізувати ефективну гуманітарну і етнонаціональну політику. Зокрема гуманітарні чинники мусять протистояти створенню так званої «гібридної ідентичності» (за теорією Г.Бгабги). Теоретик постколоніалізму Г.Бгабга досліджував ті простори, які виникають між різними національними ідентичностями і називав їх культурними гібридами. Гібриди за допомогою мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого переписування євроцентру» (у випадку сепаратистів Криму – це Київ). Науковець стверджує, що гібридність із такої перспективи може виявитися станом, рівноважним відчуженню, станом бездомності. Для того, щоб зруйнувати таке відверто вороже символічне поле в східних та південних регіонах України, необхідні комплексні зусилля, що сформують нову гуманітарну, культурну, інформаційну архітектуру місцевого символічного поля.

Якщо розглядати в цілому Стратегію повернення Криму, то вона мала би бути комплексною і включати цілий ряд заходів в різних сферах:

1) створити центральний орган з питань Криму – агентство чи Комітет, яке б координувало діяльність органів влади і громадських організацій з питань повернення Криму;

2) розробити та затвердити державну Стратегію з реінтеграції Криму з акцентом на міжнародно-правововому, економічному, культурному й гуманітарному аспектах проблеми;

3) посилити зовнішньополітичну діяльністю держави, спрямовану на збільшення проукраїнської коаліції демократичних держав світу, що визнають злочинними дії Російської Федерації щодо анексії Криму і підтримують посилення економічних санкцій проти неї;

4) продовжувати реалізацію євроінтеграційної стратегії. Докладати зусиль щодо виконання Україною міжнародних угод стосовно впровадження демократичних стандартів у контексті підписання Договору про асоціацію з ЄС, особливо в аспектах подолання корупції та покращення матеріального добробуту населення;

5) розробити і надіслати звернення до міжнародних судів, відповідних міжнародних організації з юридичними позовами проти Російської Федерації з вимогою її відповідальності за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі, за порушення прав людини та національних меншин в Криму;

6) сприяти підготовці позовів від іноземних і українських юрисдикції щодо тих підприємств, які були націоналізовані незаконною владою Криму, до міжнародних судів з вимогою компенсації нанесених збитків;

7) забезпечити прийняття відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння діяльності органів влади і громадських організацій з питань повернення Криму;

8) налагодити системну взаємодію державних органів з експертним середовищем, з громадськістю для підготовки і реалізації програм з реінтеграції Криму;

9) розробити і впровадити ефективні державні програми щодо інтеграції біженців з Криму в українське суспільство;

10) розробити і реалізувати активну інформаційну компанію шляхом налагодження постійної трансляції на Крим центральних українських каналів українською, російською та кримсько-татарською мовою з метою об’єктивного висвітлення подій в Україні та розвінчання неправдивих міфів, що поширюється Російською Федерацією;

11) для протидії впливам ідей так званого «русского міра» розробити власний національний інформаційно-культурний проект («Український світ», «Велика Україна» тощо), спрямований на консолідацію українського народу;

12) провести інформаційно-просвітницьку кампанію популяризації історії та культури Криму серед усіх категорій населення; створити єдиний електронний портал-бібліотеку видань з історії та культури Криму;

13) створити систему інформаційного висвітлення ініціатив та проектів щодо питань реінтеграції Криму через вітчизняні ЗМІ, зокрема шляхом створення рубрик, теле- і радіопередач, присвячених цій тематиці;

14) сприяти приверненню міжнародної уваги до проблем репресій та порушення прав людини на півострові, зокрема через застосування торговельної, продовольчої, енергетичної, водяної блокади півострова;

15) забезпечити створення логістичних центрів на кордоні з Кримом з метою формування позитивного сприйняття жителями Криму України;

16) виробити й ухвалити Закон України «Про колабораціонізм».

Ми навели лише низку стратегічних напрямів у даній сфері, які варто наповнити конкретним змістом при виробленні цільових програм реінтеграції Криму. Крім конкретних заходів щодо реінтеграції Криму, комплексне вирішення даної проблеми стане можливим тільки внаслідок успішного реформування ключових сфер життя Української держави, подолання корупційних явищ, системного вирішенням проблем в економічній, соціальній, політичних та інших сферах життєдіяльності країни, що зробить Україну модерною і сильною європейською державою.

Використана література:

1. Стратегія національної безпеки // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

2. «Крим – рік після анексії» – загальнонаціональне опитуванння. // Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/krim--rik-pislja-an-opituvannnja.htm

3. Стало відомо, скільки росіян хочуть повернути Крим Україні. Електронний ресурс. [Режим доступу]: http://24tv.ua/ukrayina/stalo_vidomo_skilki_rosiyan_hochut_povernuti_krim_ukrayini/n620910р

4. 82% кримчан підтримують анексію Криму і не вірять у війну з Україною – опитування // Українська правда. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/4/7057470/

5. Укрaїнcьке cуcпiльcтво 1992–2013. Cтaн тa динaмiкa змiн. Cоцiологiчний монiторинг. – К.: Iнcтитут cоцiологiї НAН Укрaїни, 2013. – 566 c.

6. «Що об'єднує та роз'єднує українців» – опитування громадської думки України // Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service»[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm

References

1. Strategiya natsіonalnoi bezpeky // Verhovna Rada Ukrainy [Elektronniy resurs] Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

2. Krym – rik pislya aneksiyi – zagalnonatsionalne opituvannnya // Fond «Demokratichni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva» spilno z sotsiologichnoyu sluzhboyu «Ukrainian Sociology Service» [Elektronniy resurs] Rezhym dostupu: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/krim--rik-pislja-an-opituvannnja.htm

3. Stalo vidomo, skilky rosiyan hochut povernuty Krym Ukraini // Elektronniy resurs. [Rezhym dostupu]: http://24tv.ua/ukrayina/stalo_vidomo_skilki_rosiyan_hochut_povernuti_krim_ukrayini/n620910r

4. 82% krymchan pidtrimuyut aneksiyu Krymu i ne viryat u viynu z Ukrainoyu – opituvannya // Ukrainska pravda [Elektronniy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/4/7057470/

5. Ukraincke suspilctvo 1992–2013. Stan ta dynamika zmin. Cotsiologichniy monitoring. – K.: Inctytut sotsiologii NAN Ukrainy, 2013. – 566 c.

6. Scho ob'ednue ta roz'ednue ukraintsiv – opituvannya gromadskoi dumky Ukrainy // Fond «Demokratychni Initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva» spilno z sotsiologichnoyu sluzhboyu «Ukrainian Sociology Service» [Elektronniy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm


Hai-Nyzhnyk P. P., Doctor of Historical Sciences, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, Head of the Department of Historical Studies, Research Institute of Ukrainian history (Ukraine, Kyiv), Hai-Nyzhnyk@ukr.net

Batrymenko O. V., Doctor of Political Sciences, Associate Professor of Political Science Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv)

Chupriy L. V., PhD, assistant professor of sociology and political science of NAU (Ukraine, Kyiv) chupriy2006@ukr.net

The reintegration of Crimea and Crimean regional pro weakening of identity in the context of national security policy of Ukraine.

At the present stage of development the Ukrainian state faced the threats and challenges that require immediate solutions. In the Strategy of national security states that the most actual threats for Ukraine are: military aggression, participation of the regular forces, advisers, instructors and mercenaries in combat actions on the territory of Ukraine; the temporary occupation of the territory of the Autonomous Republic of Crimea and city of Sevastopol and further actions to destabilize the situation in the Baltic-Black sea-Caspian region. In this context, the strategic priority of the state policy of national security of Ukraine is the restoration of Ukraine's territorial integrity and the integrity of democratic institutions throughout its territory, consolidation of the Ukrainian political nation, formation of national identity, unity of all citizens of Ukraine and all regions of Ukraine, the reintegration of the temporarily occupied territories after their release.

Keywords: Threat, Crimean regional identity, national identity, national security policyГай-Ныжнык П. П., доктор исторических наук, академик Украинской академии наук, заведующий отделом исторических студий, Научно-исследовательский институт украиноведения (Украина, Киев), Hai-Nyzhnyk@ukr.net

Батрименко О. В., доктор политических наук, доцент кафедры политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Украина, Киев)

Чуприй Л. В., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Национального авиационного університету (Украина, Киев) chupriy2006@ukr.net

Реинтеграция Крыма и ослабление крымской региональной пророссийской идентичности в контексте реализации государственной политики национальной безопасности Украины.

В статье рассматриваются угрозы и вызовы, стоящие перед современным Украинским государством, в частности военная агрессия, временная оккупация территории Автономной Республики Крым и части восточных регионов, наращивание военных группировок у границ Украины, информационно-психологическая война, унижение украинского языка и культуры, фальсификации украинской истории другое. Анализируются факторы формирования крымской региональной пророссийской идентичности, в частности активное распространение российского информационного продукта, в частности идей «Русского мира», дуализм исторической памяти, господство советской топонимики, недостаточный уровень развития культурных индустрий, низкий уровень поддержки украинского языка другое. Намечаются пути реинтеграции Крыма в контексте реализации государственной политики национальной безопасности Украины.

Ключевые слова: угрозы, крымская региональная идентичность, всеукраинская идентичность, политика национальной безопасности

 
БУЛАВА Youtube Youtube