hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло

Basic Principles of the Strategyfor De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання


Завантажити файл (PDF)


Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas / Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

The new research of Doctor of History, Head of the Historical Studies Department of the Research Institute of Ukrainian Studies Pavlo Hai-Nyzhnyk offers and analyzes key concepts for developing the strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine. It points out key problems of the origins and current overcoming of the pro-Russian identity on the Crimean peninsula as well as the ways to optimize the system of state governance and security of Ukraine.  

The research and its publication are subsidized by the grant of State Fund for Fundamental Research in terms of the competitive project (Ф-72/21443) «Aggression of the Russian Federation against Ukraine: Historical Prerequisites and Modern Social Consequences.»

Recommended for publication by the
Academic Council of the Research Institute of Ukrainian Studies
of Ministry of Education and Science of Ukraine
(protocol No.5 of June 29, 2017)

Translated by Victoria Kalyna

У новій праці доктора історичних наук, завідуючого відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства П.П.Гай-Нижника пропонуються та аналізуються основні засади щодо вироблення Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України. Вказується на наріжні проблеми витоків і подолання проросійської ідентичності на Кримському півострові на сучасному етапі та шляхи оптимізації системи державного управління й безпеки держави Україна.

Підготовлено та видано за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (Ф-72/21443) «Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України».

Рекомендовано до друку
Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
(протокол № 5 від 29 червня 2017 р.)

Переклад англійською: Вікторія Калина

ISBN 978-617-7530-17-5

© Pavlo Hai-Nyzhnyk
© Павло Гай-Нижник

 
БУЛАВА Youtube Youtube