hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Україна ХХ ст.:
суспільно-політичні моделі національної держави
(державницька ідеологія та програмні засади
провідних українських політичних партій
і громадсько-політичних об’єднань)

Україна ХХ ст.

Завантажити файл PDF

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.


Автори наукової монографії «Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських партій і громадсько-політичних об’єднань)» пропонують увазі читача аналіз ідеологічних концепцій та програмних засад національних політичних партій та об’єднань загальноукраїнської ваги та значення у спектрі їхнього бачення суспільно-політичного ладу та моделі Української державності. Хронологічно було охоплено ХХ ст. в контексті висвітлення позицій щодо бачення форми і змісту Української держави найвпливовішими політичними силами різного ідеологічного спрямування (окрім прокомуністих і більшовицької партії) в різні періоди політичної історії України ХХ ст. Йдеться, зокрема, про періоди від початку Української революції й національного державотворення 1917–1921 рр., діяльності українських національних партій в часи польської окупації (за Речі Посполитої), за державності Карпатської України, в еміґрації та в УРСР за дисидетського руху до часу перебудови й розпаду Радянського Союзу і відновлення Україною державної незалежності 1991 року.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної Української держави.ЗМІСТ

Розділ 1
Тетяна Швидченко, Сергій Губський
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917–1921 рр.: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ПАРТІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СПЕКТР). .5
Розділ 2
Андрій Іванець
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ І КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЙ НА ВИНИКНЕННЯ КРИМСЬКОГО ПИТАННЯ У 1917 р. .117
Розділ 3
Павло Гай-Нижник
ІДЕЯ СОБОРНОСТІ Й УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (1918–1919 рр.). 182
Розділ 4
Павло Гай-Нижник
СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛ-КОНСЕРВАТИЗМУ І ГЕТЬМАНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ У ХХ СТ.: ВІЛЬНА УКРАЇНА, УІК-СВУ, УДХП, УНГ, УСХД, СГД (ГЕТЬМАНСЬКИЙ РУХ). 223
Розділ 5
Ірина Краснодемська
ДЕРЖАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1920–1930-ті рр.). 359
Розділ 6
Ірина Краснодемська
ФЕНОМЕН КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ КІНЦЯ 30-х РОКІВ ХХ ст. .413
Розділ 7
Павло Гай-Нижник
КОНЦЕПЦІЯ І МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПРОГРАМОВИХ ЗАСАДАХ ОУН (Р): ВІД ТЕОРІЇ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ НАЦІОКРАТІЇ ДО ПРАКТИКИ «ПАРАЛЕЛЬНОЇ» ДЕРЖАВНОСТІ (1941 р.). 446
Розділ 8
Павло Гай-Нижник
МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПРОГРАМОВИХ ТА ІДЕОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ОУН (Б): 1940-ві – пол. 1960-х рр. 540
Розділ 9
Павло Гай-Нижник
УРДП: ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ ТА СВІТОГЛЯДНІ ІДЕЇ (др. пол. 1940-х – 1960-ті рр.). 592
Розділ 10
Тетяна Шевченко
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТАХ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ .616
Розділ 11
Павло Гай-Нижник
ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УРСР, УТВОРЕННЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОЗИЦІЯ ЩОДО СОЮЗНОГО ДОГОВОРУ (1989–1991 рр.) .659
Розділ 12
Денис Толочко
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ ТА ВПЛИВ ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ НА СОЦІОКУЛЬТУРНУ АДАПТАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 685 
БУЛАВА Youtube Youtube