hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник


Українська Держава:
суспільно-політична модель
і соціально-економічний лад
в теорії та ідеології ОУН-б
(1940–1990 рр.)

Історія України. Семінар для студентів-медиків

Завантажити файл, PDF

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, 2020. – 432 с.: іл.

ISBN 978-617-692-608-5


Рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол №13 від 19 червня 2020 р.)

Автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює ідеологічну концепцію та програмові засади Організації Українських Націоналістів. Досліджуються суспільно-політична модель майбутньої Української Держави та її соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН(б) у різні часи існування Організації в період від 1940 по 1990 рр. Відображено внутрішні суперечки та зміни світоглядних позицій і державотворчої думки серед провідних діячів та ідеологів ОУН(б) на різних етапах діяльності Організації, як в Україні, так і в еміграції. Вказано на основи та особливості ідеології українського націоналізму ХХ ст. в теорії і практиці політичної діяльності ОУН.

Рецензенти:
Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Телячий Юрій Васильович – доктор історичних наук, професор, директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України.


ЗМІСТ

Борцям ОУН-УПА. . . . . . 7

Передмова

Установлення Революційного Проводу і самолегітимізація ОУН(р): від Крайової екзекутиви до ІІ Великого збору (лютий 1940 – квітень 1941 рр.). . . . . . 9

Розділ 1

Концепція і модель Української Держави в програмових засадах та ідеології ОУН-р (квітень–червень 1941 р.). . . . . . 23

Розділ 2

Акт проголошення відновлення Української Держави як вияв національно-революційного чину (30 червня 1941 р.). . . . . . 59

Розділ 3

Організація українського місцевого самоврядування й крах спроби сателітного державотворення (липень–грудень 1941 р.). . . . . . 107

Розділ 4

Державно-політична модель і соціально-економічний лад України в програмових засадах ОУН на УЗ: оновлення і демократизація (1942–1947 рр.). . . . . . 187

Розділ 5

ОУН на Українських Землях і Закордонні Частини ОУН: ідейна єдність та розбрат свідомостей (кінець 1940-х – середина 1960-х рр.). . . . . . 245

Розділ 6

Конституційні основи і державний устрій України в теоретичній конструкції ОУН-р-б (середина 1960-х – кінець 1980-х рр.. . . . . . 365


 
БУЛАВА Youtube Youtube