hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Наш стяг

Енциклопедія сучасної України «Наш стяг» – неперіодичний журнал для молоді Галичини прокомуністичного й прорадянського спрямування. Видавали 1921–22 у Відні й нелегально поширювали в Зх. Україні. Перше число опубліковано як орган Спілки об’єдн. соціаліст. громад молоді ім.Драгоманова, потім – Галиц. комуніст. молоді за кордоном, пізніше – Закордон. бюро допомоги КП Сх. Галичини. Насправді вид. організував і фінансував створ. у Відні Закордон. ком-т (згодом – бюро) допомоги КП Сх. Галичини, що очолив П.Дятлов (Юрченко). Транспортування часопису в Зх. Україну здійснював Ф.Бей (Орловський) через налагоджену сітку своєї агентури. У першій редакц. статті проаналізовано політ. та соц. становище в Галичині, накреслено перспективи рев. боротьби трудящих, стверджувалося, що «Східна Галичина мусить належати до України. Тільки з’єднання з Україною і запровадження соціалістичного радянського ладу дасть волю поневоленому селянству та робітництву Східної Галичини». Ред. ставила своїм завданням протидіяти ідеології укр. націоналізму, зокрема працям Д.Донцова. Під рубриками «З науки Карла Маркса», «З науки Леніна» друкували твори (або уривки із них) основоположників марксизму-ленінізму, їх погляди на сусп.-політ. життя, пропагували комуніст. ідеї серед зх.-укр. молоді, прагнули формувати їхню класову свідомість у прокомуніст. руслі й намагалися залучити широкі народні маси до ліворадикал. рев. діяльності на прорад. засадах. Ознайомлювали також із життям в УСРР та РСФРР, піддавали критиці здобутки укр. студент. орг-ції «Січ» та поширювали заклики до клас. боротьби. Інформували про діяльність комуніст. орг-цій у підпіллі, вчили методів легал. роботи. В одному з чисел ред. відзначала: «Ми мусимо вправно будувати своє підпілля, гуртувати навколо комуністичного прапора широкі маси трудящих, доходити до кожної фабрики, кожної професійної спілки, кожного верстата, кожної військової частини». У ч.3 (1922) вміщено висловлювання В.Леніна про диктатуру пролетаріату як засобу насильниц. боротьби, з одного боку, а з ін. – як знаряддя мирної, твор. діяльності та висвітлено її завдання. Надруковано статті, присвяч. вченню В.Леніна з нац. питання, а також рец. на його роботу «Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму».

П. П. Гай-Нижник    


Енциклопедія сучасної України


Опубліковано: Гай-Нижник П.П. Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.


 
БУЛАВА Youtube Youtube