hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury
----------------
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy

Praca dedykowana meżom stanu Polski i Ukrainy

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy.

Download file, pdf

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

ISBN 978-83-227-9527-9Wstęp

WYMIAR HISTORYCZNY
Kwestia ukraińska w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego (Waldemar Paruch)
Konsekwencje ukraińsko-polskiej umowy sojuszniczej 1920 r. (Wiktor Matwijenko, Mykoła Doroszko)
Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej (Pawło Haj-Nyżnyk)
Ukraina w polskiej pamięci historycznej w latach 1918–1989 (Zbigniew Zaporowski)
WYMIAR POLITYKI WEWNĘTRZNEJ I TRANSGRANICZNEJ
Ukraina w programach ugrupowań koalicji rządowych w Polsce po 1989 r. w kontekście geopolityki (Walenty Baluk)
Buława Bohdana Chmielnickiego znajduje się w Warszawie. Ukraina w polityce środkowoeuropejskiej Polski w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy (Waldemar Paruch)
Polska w działalności ukraińskich instytucji politycznych po uzyskaniu niepodległości państwowej (Wira Burdiak)
Sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce po 1989 r. (Tomasz Browarek)
Polska mniejszość narodowa w niepodległej Ukrainie i jej wpływ na rozwój stosunków dwustronnych między państwami (Władysław Strutyński)
Polsko-ukraińskie stosunki kulturalne (Nadia Gergało-Dąbek)
Ukraińsko-polska współpraca transgraniczna (Larysa Kowryk-Tokar)
Setna rocznica układu „Petlura–Piłsudski” w obiektywie propagandy rosyjskiej (Walenty Baluk, Serhij Danyłenko)
WYMIAR POLITYKI MIĘDZYNARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Stosunki ukraińsko-polskie w układzie geopolitycznych współrzędnych Europy Środkowo--Wschodniej XX – początków XXI wieku (Hryhorij Perepełycia)
Ukraina i Polska w okresie nowej zimnej wojny? (Oksana Mitrofanowa)
Czynniki bezpieczeństwa w stosunkach ukraińsko-polskich (Serhij Feduniak)
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej vs. polityka faktów dokonanych Federacji Rosyjskiej (Tomasz Stępniewski)
Trójkąt Lubelski – perspektywy współpracy (Jakub Olchowski)
Bibliografia

 
БУЛАВА Youtube Youtube