hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. - Історія України.

Завантажити файл

Гай-Нижник П.П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. - Історія України. - К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2000. - 20 с.

Hai-Nyzhnyk P.P. Financial police оf Government Ukrainian State headed by Hetman P.Skoropads'ky (29 aprill - 14 december of 1918). - Manuscript.

У дисертації проаналізовано комплекс документів з історії фінансової політики уряду України та створення національної грошової системи у період Гетьманату П.Скоропадського. Дисертантом зроблено історіографічний та джерелознавчий аналіз маловідомих і невідомих архівних документів. Створено комплексну картину урядової фінансової політики у 1918 р. (емісійної, банківської, кредитової, податкової, міжнародної тощо). В роботі відтворено структуру фінансово-адміністративних органів державного управління та влади, процес формування вітчизняної грошової системи в Українській Державі, як складову створення національної фінансової системи доби визвольних змагань 1917-1921 рр. та загальноукраїнського державотворчого процесу, розкрито їхні теоретичні засади в контексті російської державно-фінансової структури й міжнародної фінансово-економічної думки, висвітлено емісійну, банківську, податкову, митну, бюджетну, міжнародну та таємну політику уряду Української Держави (Гетьманату П.Скоропадського) у 1918 р.


 
БУЛАВА