hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Павло Гай-Нижник

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. - Історія України.

Завантажити файл

Гай-Нижник П.П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. - Історія України. - К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2000. - 20 с.

Hai-Nyzhnyk P.P. Financial police оf Government Ukrainian State headed by Hetman P.Skoropads'ky (29 aprill - 14 december of 1918). - Manuscript.

У дисертації проаналізовано комплекс документів з історії фінансової політики уряду України та створення національної грошової системи у період Гетьманату П.Скоропадського. Дисертантом зроблено історіографічний та джерелознавчий аналіз маловідомих і невідомих архівних документів. Створено комплексну картину урядової фінансової політики у 1918 р. (емісійної, банківської, кредитової, податкової, міжнародної тощо). В роботі відтворено структуру фінансово-адміністративних органів державного управління та влади, процес формування вітчизняної грошової системи в Українській Державі, як складову створення національної фінансової системи доби визвольних змагань 1917-1921 рр. та загальноукраїнського державотворчого процесу, розкрито їхні теоретичні засади в контексті російської державно-фінансової структури й міжнародної фінансово-економічної думки, висвітлено емісійну, банківську, податкову, митну, бюджетну, міжнародну та таємну політику уряду Української Держави (Гетьманату П.Скоропадського) у 1918 р.


 
БУЛАВА Youtube Youtube