hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління"


Опубліковано: Гай-Нижник П. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління" // Вісник Державного комітету архівів України. – 2002. – Вип.3 (11). – липень–серпень.

_____________________________

ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

У держкомархіві України


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі
ефективного державного управління"

8–9 жовтня за ініціативою Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління". У її роботі взяли участь представники Міністерства освіти та науки України, інших міністерств і відомств, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, облдержадміністрацій, ряду держкомітетів України, наукових інститутів Національної академії наук України, науково-дослідних закладів, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Держкомархіву України, а також гості з Грузії, Казахстану та Росії.

Конференцію відкрив академік НАНУ, міністр освіти та науки України В.Кремень. На першому пленарному засіданні (8 жовтня) були заслухані доповіді щодо державно-управлінського і соціально-економічного аспекту проблематики. В цьому контексті вирізняються виступи, що акцентували увагу на науково-дослідну працю та досвід, зокрема доповіді директора КазІНТІ, канд. техн. наук Б.Кембаєва "Використання даних з автоматизованих інформаційних ресурсів КазІНТІ для оцінки стану і тенденцій розвитку науково-технічного потенціалу" та директора Грузинського НДІ науково-дослідної інформації та техніко-економічних досліджень, канд. фіз.-мат. наук О.Шатберашвілі "Мережа національних інформаційних центрів країн Чорноморського басейну як ресурс регіонального розвитку". Проблема інформаційно-технологічного забезпечення діяльності органів виконавчої влади у гуманітарній сфері розглядалася заступником голови Херсонської облдержадміністрації В.Лебедем.

Цій же проблемі було присвячено друге пленарне засідання (9 жовтня). Привернули увагу, зокрема, виступи керівників Центру досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М.Доброва НАНУ д-ра екон. наук Б.Малицького та канд. техн. наук В.Соловйова "Сучасна інформатика – фундамент розвитку знань і методологічна база комерціалізації науки",директора Українського інституту промислової власності А.Красовської "Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності – необхідна умова створення інноваційного ринку України", заступника начальника управління Дніпропетровської облдержадміністрації канд. техн. наук В. Вікторова "Лідерство у вищій школі". Досвідом роботи поділилися професор Донецького аналітичного центру "Український культурологічний центр" В.Білецький, співробітники міжгалузевого науково-практичного журналу "Проблеми науки" канд. техн. наук М.Козлов і канд. екон. наук В.Солоіденко та УкрІНТЕІ канд. екон. наук Л.Радзієвська.

У рамках конференції було організовано спеціалізовану виставку "Інформаційні ресурси", спектр якої був досить широким: державні інформаційні ресурси, технологічний базис інформаційних ресурсів, інформаційні ресурси і технології в освіті, спеціалізовані інформаційні ресурси, інформаційні ресурси і послуги масового споживання та Інтернет тощо. Своїми здобутками у цій галузі поділилися УкрІНТЕІ, Європейський університет, ВАТ КП ОТІ, компанія SoftLine-Direсt, Український антивірусний центр, центр інформаційних ресурсів посольства США в Україні. 10 жовтня в рамках роботи виставки відбувся круглий стіл "35 років системи НТІ України".

Зав. науково-інформаційного відділу УНДІАСД П. Гай-Нижник


 
БУЛАВА