hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Довідник.


Hai-Nyzhnyk P. Documentary sources and materials to the history of a financial policy of the Ukrainian State government (April, 29th - December, 14th, 1918).

Завантажити файл

Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Довідник. - К., 2004. - 47 с

Довідник є путівником для науковців по фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), в яких зберігаються основні документи з фінансової політики уряду гетьмана П.Скоропадського. В "Довідникові" вказується фонд, опис, справа та аркуш зберігання того чи іншого законодавчого акту, його проекту, пояснювальної записки до нього, наказу, розпорядження тощо, число і дата їх написання (прийняття, затвердження), а також джерело, де його було офіційно надруковано (із зазначенням назви друкованого органу та дати випуску). Для істориків та дослідників фінансової політики Української Держави 1918 р.


 
БУЛАВА