hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Довідник.


Hai-Nyzhnyk P. Documentary sources and materials to the history of a financial policy of the Ukrainian State government (April, 29th - December, 14th, 1918).

Завантажити файл

Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). Довідник. - К., 2004. - 47 с

Довідник є путівником для науковців по фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), в яких зберігаються основні документи з фінансової політики уряду гетьмана П.Скоропадського. В "Довідникові" вказується фонд, опис, справа та аркуш зберігання того чи іншого законодавчого акту, його проекту, пояснювальної записки до нього, наказу, розпорядження тощо, число і дата їх написання (прийняття, затвердження), а також джерело, де його було офіційно надруковано (із зазначенням назви друкованого органу та дати випуску). Для істориків та дослідників фінансової політики Української Держави 1918 р.


 
БУЛАВА