hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)


Завантажити файл

Гай-Нижник П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.). - Київ, 2004. - 430 с.

Hai-Nyzhnyk P. Financial police of Government Ukrainian State headed by Hetman Pavlo Skoropads'ky (29 aprill - 14 december of 1918). - Kyiv, 2004. - 430 p.


Пропонована монографія є першим в сучасній історіографії комплексним історико-джерелознавчим дослідженням фінансової політики уряду Української Держави під час гетьманування Павла Скоропадського. Саме на час Гетьманату 1918 р. припадає період юридичного завершення запровадження національних грошових одиниць, започаткованих Центральною Радою. Тоді ж було на практиці закладено підвалини вітчизняної грошової системи. До наукового обігу автором було вперше введено сотні невідомих раніше документальних матеріалів які, в поєднанні із здобутками вже існуючих дослідів з фінансової політики України 1917-1921 рр., допоможуть читачеві пізнати історію цієї досить специфічної галузі вітчизняного державотворення. У додатку вміщено архівні документи

ЗМІСТ

Т о м І.

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Джерельно-літературна база

РОЗДІЛ 2. Структура Міністерства фінансів та здійснення державної емісійної політики

2.1. Організація Міністерства фінансів і структур державного управління у фінансовій сфері

2.1.1. Департаменти Міністерства фінансів

2.1.2. Фінансова рада, Комітет фінансів та Фінансова комісія

2.1.3. Заснування Українського Державного банку

2.1.4. Утворення Українського Державного Земельного банку

2.2. Характер і природа українських паперових грошових знаків

2.3. Грошова (емісійна) політика уряду Української Держави

2.3.1. Законодавча база емісій 1918 року та їхній обсяг

2.3.2. Розмінні марки-шаги, їх характер та завдання

2.3.3. Фальшування національних паперових грошових знаків і заходи гетьманського уряду. Боротьба з валютною спекуляцією

РОЗДІЛ 3. Міжнародні фінансові угоди та позики Гетьманату 1918 року

3.1. Фінансові угоди з Німеччиною та Австро-Угорщиною

3.1.1. Фінансова угода від 15 травня 1918 року

3.1.2. Фінансова угода від 10 вересня 1918 року

3.2. Фінансові взаємини з частинами колишньої Російської імперії

РОЗДІЛ 4. Реформа грошової системи України. Податки та укладання бюджету

4.1. Реформа фінансової системи. Вихід України з рубльової зони

4.2. Податкова політика Гетьманату. Створення державного бюджету

4.2.1. Прості податки

4.2.2. Посередні податки

4.2.3. Створення митної служби і кордонної охорони

4.3. Таємні видатки Гетьманату П.Скоропадського

4.4. Укладання державного бюджету

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК. Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси

Т о м ІІ.

Документи і матеріали

КНИГА 1. Документи і матеріали (29 квітня - 31 липня 1918 року).

КНИГА 2. Документи і матеріали (1 серпня - 14 грудня 1918 року).

Покажчик імен


 
БУЛАВА