hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

Братство українських класократів-монархістів, гетьманців

БРАТСТВО УКРАЇНСЬКИХ КЛАСОКРАТІВ-МОНАРХІСТІВ, ГЕТЬМАНЦІВ - українська політична організація. Створ. 18 серпня 1931 В.Липинським та його однодумцями В.Залозецьким-Сасом, В.Кучабським, М.Кочубеєм, Р.Метельським, М.Савур-Ципріяновичем після розколу та виходу їх з Укр. союзу хліборобів-державників (УСХД). Ідеологія базувалася на тих самих програм. засадах, що й УСХД, з тією різницею, що питання вибору династії виносилося на розсуд парламенту, який мав бути скликаний після відродження укр. держави. Згідно з політ. заповітом В.Липинського, чл. орг-ції виступали проти визнання П.Скоропадського лідером гетьман. руху. Друк. орган - "Збірник хліборобської України" (Прага, 1931-32). Близькою до Братства за політ. поглядами була група галиц. монархістів (І.Кревецький, І.Крип'якевич, Т.Коструба). Діяльність орг-ції не мала значного впливу на політ. життя укр. еміграції.
Енциклопедія сучасної України

Опубліковано: Гай-Нижник П.П. Братство українських класократів-монархістів, гетьманців // Енциклопедія Сучасної України. - Т.3. - К.: Національна Академія наук України, 2004. - С.430.


 
БУЛАВА