hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

«Відчуття»
поезії


СЕРЦЕ ЗАКОХАНИХ


Серце закоханих знає – чуттів глибших більш не буває,
Вони – то є світ навкруги́, гра ніжності, див і снаги́!
Той всесвіт їм славні співає і зорями шлях устеляє,
В якому, без зради і мли, в зцілу́ванні їх береги…

В любові – цвіт краю не має, вирує, барвить, устеляє
Солодкою хвиллю нуги́ – життя, які прагнуть жаги
До щастя, що вічно буяє. До долі, яка обіймає,
Сплітаються де райдуги, де двоє – безсмертні боги!

Павло Гай-Нижник
12 листопада 2016 р.

 
БУЛАВА