hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


БІО-БІБЛІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ


Відкрите звернення до депутатів Європейського парламенту з приводу наклепу проти С.Бандери в тексті Резолюції Європейського парламенту щодо України від
25 лютого 2010 р.
Open Appeal from Ukrainians to the Members of European Parliament with regards to the defamation of Stepan Bandera in the text of the Resolution of the European Parliament on the Situation in Ukraine from February 25, 2010

(4 березня 2010 р.)


_________________________________

Open Appeal
from Ukrainians to the Members of European Parliament
with regards to the defamation of Stepan Bandera
in the text of the Resolution of the European Parliament
on the Situation in Ukraine
from February 25, 2010.

We, Ukrainians, citizens of Ukraine and other countries, express our protest against point #20 of the Resolution on the Situation in Ukraine of February 25, 2010 in which the European Parliament “deeply deplores” the decision by the outgoing President of Ukraine, Viktor Yushchenko, to posthumously award Stepan Bandera, leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN), the tile of “Hero of Ukraine” and recommends that the new president Victor Yanukovych reconsider the decision of his predecessor. Moreover, this official document of the highest legislative body of the European Union implies, without grounds, that Stepan Bandera was a Nazi collaborator during the Second World War.

We believe that the European Parliament’s decision is historically groundlesss and is based on disinformation about the so-called “collaboration” between the OUN and Third Reich that was spread by Soviet propaganda.

On June 30, 1941, Stepan Bandera and his colleagues announced the renewal of independent Ukrainian statehood in Lviv against the will of Hitler’s Germany. For this they were killed or incarcerated in Nazi concentration camps. Bandera himself was a prisoner of the Sachsenhausen camp. His brothers Oleksandr and Vasyl were killed in the infamous Auschwitz camp. The national liberation movement headed by Bandera fought for the independent statehood of Ukraine against the Bolshevik and Nazi occupants. Neither OUN headed by Bandera nor the Ukrainian Insurgent Army (UPA) are mentioned in the verdicts of Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal at Nuremberg.

The opinion expressed by the European Parliament about Stepan Bandera is an insult to millions of Ukrainians who were killed or otherwise repressed for their commitment to freedom and independence. We call on you to revisit the content of this tendentious resolution. When the European Parliament issues such statements, the very idea of European integration is discredited among its supporters in Ukraine who, as patriots, consider Stepan Bandera to truly be a national hero.

_________________________________

Відкрите звернення
до депутатів Європейського парламенту
з приводу наклепу проти С.Бандери
в тексті Резолюції Європейського парламенту щодо України
від 25 лютого 2010 р.

Ми, українці, громадяни України та інших країн, висловлюємо протест щодо прийнятої 25 лютого Резолюції Європейського парламенту щодо України, в пункті 20 якої йдеться про засудження кроку Віктора Ющенка з присвоєння лідеру Організації Українських Націоналістів Степану Бандері звання Героя України і рекомендується новому президенту нашої держави Віктору Януковичу переглянути рішення свого попередника. Крім того, в цьому офіційному документів вищого законодавчого органу Європейського Союзу Степана Бандеру безпідставно названо «спільником нацистів» під час Другої світової війни.

Вважаємо, що рішення Європарламенту позбавлене серйозного історичного підґрунтя і базується на наклепі про т.зв "співпрацю" ОУН і Рейху, який свого часу почала зводити радянська пропаганда на український національно-визвольний рух в часи Другої світової війни.

Степан Бандера і його однодумці у Львові 30 червня 1941 року проголосили відновлення державної незалежності проти волі гітлерівської Німеччини і за це були ув’язнені у німецьких концентраційних таборах. Сам С.Бандера став в’язнем табору Заксенхаузен. Його брати Олександр і Василь відбували ув’язнення в сумновідомому Аушвіці, а потім були замордовані. Національно-визвольний рух, який очолював С.Бандера, боровся за державну самостійність України проти більшовицького і гітлерівського окупаційних режимів. Органiзацiя Українських Нацiоналiстiв, яку очолював С.Бандера та Українська Повстанська Армія не згадуються в рішеннях Нюрнберзького трибуналу, як злочинні чи колаборантські.

Тому оцінки, висловлені Європарламентом щодо постаті С.Бандери, ображають почуття мільйонів українців, які за своє прагнення до свободи і самостійності зазнали наруги й репресій.

Звертаємося до Вас з вимогою переглянути зміст цієї тенденційної резолюції. Змушені зазначити, що подібні заяви Європарламенту знижують популярність ідеї євроінтеграції серед її прихильників в Україні, які здебільшого є патріотично налаштованими і вважають Степана Бандеру своїм героєм.


[1. … підписи…]
626. Павло Гай-Нижник, Київ, доктор історичних наук
[… підписи …]

_________________

Джерело: http://petition.org.ua/petition/detail.php?ELEMENT_ID=617&PAGEN_1=5    
 
БУЛАВА