hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

ЗЕЛЕНЕВСЬКИЙ Гнат

ЗЕЛЕНЕВСЬКИЙ Гнат

ЗЕЛЕНЕВСЬКИЙ Гнат (1875, Поділ. губ. – 1949) – військовик. Старший осавул гетьмана П.Скоропадського, полковник Української Держави (1918). Під час 1-ї світ. війни служив при штабі 34-го корпусу під командуванням генерала П.Скоропадського (згодом 1-й Укр. корпус). Чл. Укр. нар. громади, учасник гетьман. перевороту в квітні 1918. У червні того ж року увійшов до складу нової Ген. козац. ради, яка за дорученням П.Скоропадського повинна була розробити козац. статут відповідно до запланованої реформи (ліквідація Вільного Козацтва й запровадження козацтва як стану та війська на чолі з гетьманом). Один із 4-х осіб Гол. квартири гетьмана П.Скоропадського, які мали найбільший вплив на нього. 1919–1920 – довірена особа гетьмана, за дорученням якого виїздив до Відня з метою налагодження зв’язків із представниками правих укр. угруповань. 1920 став чл. засн. у Берліні філії Козачої ради Укр. Вільного Козацтва. Учасник гетьман. руху, один із організаторів вид-ва «Українське слово» (1920-і рр.), деякий час публікував однойм. журнал.

Літ.: Скоропадський П. Спогади. К.; Філадельфія, 1995; Остапко Т. Українські монархічні сили в еміграції на початку 20-х років за даними дипломатичної служби УНР // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Вип.5. К., 2002; Донцов Д. Рік 1918. Київ. К., 2002.

ДА: ЦДАВО України. Ф.1074, оп.1, спр.2а, арк.54зв.; ф.4547, оп.1, спр.1, арк.123; ф.3696, оп.1, спр.123, арк.6–9. Енциклопедія сучасної України

Опубліковано: Гай-Нижник П.П. Зеленевський Гнат // Енциклопедия Сучасної України. - Т.10. - К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.509–510.


 
БУЛАВА