hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Світова історія


Папа Іван ХХІІ. Послання до короля Франції

(7 листопада 1323 р.)

_______________________

Послание Папы Иоанна XXII королю Франции

7 ноября 1323 г.

Иоанн и пр[очее] королю франков и пр[очее].

Гедимин, именующий себя королем литовцев и русских, недавно сообщил нам в своих посланиях, что он вместе со своими подданными настоятельно желает покориться единству священной римской церкви [и] молит нас направить к нему легатов, которые ввели бы его в истинную веру и разумно наставили бы в ней. Более подробно королевская милость узнает об этом от наших послов.

Дано в Авиньоне в седьмые ноябрьские иды, в году восьмом.



 
matrix-info БУЛАВА