hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський Іван. Лист до слуцького коменданта Яна Гросcа (Давидгородок)

(6 вересня (6 (16) листопада 1656 (1653) р.) 1655 р.)


Mnie wielce mścwemu panu i przyllowi je o mści
panu Janowi Grossowi, majorowi je o kr. mści, commendantowi słuckiemu, oddać


Виговський Іван

Mści panie commendante słucki, mnie wielce mść. pamie i prz[yjacie]llu.

Jakoście zaszły od w. m., me m. pana, w fascikule zapieczętowane listy, należące jaśnie wielmożnemu j. mć panu hetmanowi Wojsk Zaporozskich, panu i dobrodziejowi naszemu, od je. m. p. hetmana wojska W[ielkieg]o ks[ięstwa] Litt[ewskiego], przy pisaniu w. mś., me m. p., do mnie dirigowanym, w ktуrym mianować w. m., moim p. raczysz, iż pilne są listy i niemieszkanie potrzeba one odsyłać. A ponieważ zaskoczyły te listy posłańca naszego w innych poważnych także sprawach do dobrodz[ieja] j. m. p. hetmana wyjeżającego, tak tedy i te listy od w. mć., m. p., zaszłę, bez wszelkiej zabawy dojdą rąk j. m. p. hetmana, dobrodz[ieja] nasze. A jako za przysłanie onych do mnie pilno w. m. m. panu dziękuje, tak pocieszne awizy z listu w. m., m. pana, z chęcią odbieram o tem, iż nieprzyjaciel Wojsk Zaporowskich a wojsk koronnych i W[ielkiego] ks[ięstwa] Litt[ewskiego], to jest Moskwicin, nie otrzymawszy żadne o wstrętu, sobie pociesznego, odnosi szwanek na głowie swej i z potęgami swemi rwać się musi, za co Pan Bуg niech będzie pochwalon, że złączywszy zgodą Wojska Zaporowzskie z Rzpspolitą, nie dali popisać temu nieprzyjacielowi wojny one, jakosz gdyby te siły Wojsk Zaporozskich a Rzypltej nie były rozrуźnione, żaden z postronnych nieprzyjacioł nie odniosł by uciechy i ojczyzna w takowej nie zostawałaby upadłej klęske. Ja tedy z towarzystwem od boku j. m. p. hetmana dobrodz[ieja] naszego, w tem kraju ze mną zostającym, podziekowawszy w. mś., m. panu, za te awizy, samego mie za się w. m., mego mć. pana, jak najpilniej zalecam.

W Dawidgrodku d. 6 9bra 1653.

W. m., me o m. pana, cale zyczliwy przyll. i sługa Jan Wyhowsky p.n., m[anu] p[ropria]. 
БУЛАВА Youtube Youtube