hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до посла Речі Посполитої Казимира Беневського (Чигирин)

(1 січня (22 грудня) 1658 р.)


______________________


Виговський Іван

Jako drogi szczęśliwe przebytej gratulor w. m., m. m. panu, tak się z tego nie mniej cieszę, że i dalszych na w. m., m. m. pan, ze mną correspondentiej, włożony od krуla je o mci urzęd, tak postrzeganiu armistity należnych, jako i dalszego rządnego pokoju contiunowaniu służącach rzeczy, wielce pożyteczny, tego tylko tym czasem potrzeba, abyś w. m., m. m. p., tak umiarkował swoją poradą ich m. m. p. p. hetmanуw, aby za ponowioną przez nas ukradać i namniej zagrozili linią dotąd, poki by do zupełniej miedzy nami przyszło combinatiej. Onych wzajem upewniwszy o nas, że wszelką circumtaptum (?) providentia, jakoby to żadnej z naszech nie przychodziło ansy, kwoli czemu i na pogranicach naszych rozsądne mieć będziemy osoby, tak obucandis tumultitas, jako et licibus oriundis, divimendes, sposobna, z taką mocą, żeby bez odwłoki winnym płacili iuxta merita. Wszakże i w. m., m. m. pan, masz bydź pamiętnym, żem sobie Pińsk wymawiał, jako ten powiat, ktуry dobrowolnie, naszej będąc potrzebien przyjaźni, przyjął pod pewnymi conditiami protektią. Zkąd jakom się przez list skarzył w. m., m. m. pamu, na je o mci pana hetmana litewskiego i upominał, aby się nam w odejmowaniu tej prowincyej nie działa krzywda, tako i teraz powtarzam, abyś starania miał, pamiętając zarowną, że miedzi Horyniem i Słuczą interiacens planicies z swymi majętnościami, ma bydź od przechodu wojska, jako i polskiego, wolna. Załogi jednak nie mają bydź zwodzone, bo by to musiało bydź tak z naszą, jako i tych, ktуry o nie prosili, krzywdą. Zaczym ani Korzec, Lubiacet (?), Winnicy, do ktуrego kilka listуw inutowana od je o mć. pana wojewodzica załoga, ani insze miasta, do ktуrych libere na proźbę ludzi tamecznych wszedszy, od wszelkich bronią najazdуw. Listem krуla je o mci i wielcem ukontentowany po pańskim przezeń upewniony affekcie, in cuius gratitudinem starać się będę, aby też i j. k. m. uznawał moje zawsze życzliwość. Listуw zaś, jakośmy przed tym ordinowali przesyłanie, tak i teraz toż intimnie, abyś je w. m., m. m. pan, do Sokołowskiego przez kogokolwiek dirigował, a ztamtąd żadnego nie uznają w prętkości omieszkania. Gdyż ani on sobie nie zechce życzyć takiej niełaski mojej przez to, gdyby dniem i nocą nie miał mi ich odsyłać. Jeśliby potrzeba accersendi na rozmowe przyjacielską w. m., m. m. pana, przypadła futura declarabit occasio. Gdy da Bуg zdrowie i sam uspokoiwszy domowe moje trudności, ku Korsuniowi albo Białej Cerkwi zbliżę, i o tamtych krajach rуwno, jako i o tych, chcąc się dowiedzieć, gdzie bywszy i w. m., m. m. pana, o sobie uwiadomić i braterskim obeślę pozdrowieniem. Inter hoc (?) tamen spatia, nam do skutku nasze przydą, żądza potrzeba, abyście w. m., m. m. p. p., chcieli wszystkie demere suspiciones, o nas to trzymając cale, że angeli evangelisantes u nas miejsca nie mają, byłoście i w. m., m. m. p. p., chcieli choc adhibere na te nowiny authidotum, żeby się to, co będą udawali, nie najdowało w w. mciach, ale raczej exolusa simultate, szczerze chcieli z nami rzeczą samą żyć, nie słowami nas tylko illudendo. Co jako z wielu inszych okkazyj miarkować będziemy, tak i z tej, osobliwe, kiedy nam tą umową non praenidicabitur. O powiat Piński przez sicophantie osуb niektуrych niecnotliwie odsaczony, caetera dalszym offarując correspondentium, na wielką od w. m., m. m. pana, oczekiwam przyjacielską wiadomość, reciprocis na żądanie w. m. certifcaturus.

A na ten czas za braterskie avisуw przysłanie wielkie podziekowawszy, nasze pilno zalecamy usługi.

Datt w Czehyrynie die 1 january anno 1658.

W. m., m. m. pana, cale życzliwy brat i sługa Jan Wyhowski h. W. Z. 
БУЛАВА Youtube Youtube