hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до слуцького коменданта Яна Гросса (Комишна)

(15 (25) січня 1658 р.)


______________________


Memu mściwe p. i przyllowi je mści Janowi Grossowi,
majorowi commendantowi słuckiemu, oddać


List od j. m. p. hetmana zaporowskiego Wyhowskiego   

Виговський Іван

Mści panie commendancie słucki, mуj mści p. i prz[yjacie]llu.

Przeczytawszy list w. m. m.pana, do nas dirigowany, wyrozumiałem rуźne justifcaciej w. m. przyczyny, ktуre mało w. m. m. pana ekscusant najbardziej z tych przyczyn, że w. m. razu nam o takowych czausowskich kozakуw swawolach wiedzieć nie dawszy, nad zawziętą z ksciem jeo mścią przyjaźń i tak częstymi correspondenciami prz[yjacie]llskimi dobrze stwierdzoną, na zniezienie Staniszewskiego, lud swуj ordinowawszy, hostiliter prawie z niemi postąpić przykazałeś. Czego jako ksże je o mść rozumiemy w. m. nie rozkazywał, tak my za najmniejszą do nas o tej czausowskich kozakуw swawoli wiadomością pewnie byśmy, wielce sobie kscia je o mści przyjaźń poważając, mimo siebie tego nie puścili, ale podług zasługi nieomylnie kazalibyśmy kożdego i jakożkolwiek, jednak pietit (?) my, nie mając dostatecznej o tym niskąd informaciej (bo p. pułkownik czausowski i Staniszewski przez (...) rzeczy do nas pisali), pilno w. m. m. pana prosimy, abyś dwoch lubo trzech pojmanych pod ten czas kozakуw z zabranemi bębnami i chorągwiami do nas przysłali, z ktуrychbyśmy mogli o wszystkim wyrozumieć, kto tego jest przyczyną i jakoście to stało, a znalazszy winnego, abyśmy onemu nie folgowali. Czym samym tym barziej przyjaźn naszą z ksciem jeo mścią frmalia secus musieliśmy powątpiwać o dobrej w. m. m. pana samego, a nie kscia jeo mści, przyjaźni. O co i powtore upraszając, gdyż to na dobreo samych w. mciw caedet (?), nas przyjaźni w. m. m. pana cale oddawamy.

Dan z Komyszny d. 15 jan. 1658.

W. m., m. m. p., cale zyczliwy przyll. i rad służe Jan Wychowski, hetman W[ojska] j[ego] k[rуłwskiej] m[ości] (?) Z[aporowskiego]. 
БУЛАВА Youtube Youtube