hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Копія інструкції бранденбурзького курфюрста Фрідріха Вільгельма своєму послові Александру Ахіллесу Майну до війська Запорозького (переклад з німецької / polska)

(Після 18 (8) вересня 1658 р.)


______________________


Instructia i kontenta tego, co imieniem kurfrsta je o mści posłowie, wyprawieni do Wojska Zaporoskiego i do ich hetmana je o mść pana Wychowskiego, mianowicie je o m. p. rotmistrz je o m. p. Alexander Achilles Mein proponować i traktować ma.

Naprzоd pomieniony pan rotmistrz ma się udać do Krуlewca. Stanąwszy tam, ks. j. m. Radziwiłła imieniem kurfrsta je o m. pozdrowić i listy, ks. j. m. należące, oddać i, za radą i directią ks. j. m. idąc dalej, w droge się puścić i do tego miejsca zmierzać, gdzieby jego m. p. hetmana j. m. p. Wychowskiego zastać mуgł.

Powtore. Gdyby tam dojechał, ma się dowiedzić o je o m. panu generał majorze Niemiryczu, i listy, ktуre do niego będzie miał, oddać i o to się starać, aby mu i do audientiej i do prętkiej ekspediciej był pomocnym, abo jeśliby go na miejscu nie było, tedy niechaj sposobu takiego szuka, żeby do audientiej przyszedł.

Po trzecie. Pomieniony poseł przy audientiej ma je o m. p. hetmana imieniem kurfrsta je o mści pozdrowić i przyjaźń kurfrsta je o mści mu ofarować, winszując mu imieniem kurfrsta je o mci wszelakiej pomyślnej szczęśliwości, a mianowicie successu dobrego na tym jego urzędzie. Na ostatek powinien będzie listy od kurfrsta je o mści, jako najprzystojniej oddać j. m. p. hetmanowi.

Po czwarte. Za tąż albo za jako inszą dobrą occasią jego m. p. hetmanowi do wiadomości podać ma, jakim sposobem kurfrst je o mć z krуlem je o mść i z Rzeczą pospolitą polską się pogodzili i ktуre były przyczyny barzo ważne, co go do tego przywiodły, mianowicie:

1. Że krуl szwedzki kurfrsta j. mści przeciwko pactom umowionym w Prusiech opuścił, co też w ten sposуb i kscią siedmigrodckiego zgubą jego znaczną podkało i że się z swoim wojskiem obrуcił, do obrony swych krajуw przeciwko krуlowi duńskiemu.

2. Ponieważ sam pomieniony krуl szwedzki kurfrstowi je o mści nie odradzał, aby z Polakami nie miał tractować i owszem sam się declarował, że tych traktatуw i sam się chciał stać uczęsnikiem, i kwoli temu tych wieść, ktуre (...) opanował, odstąpić miał.

3. Kurfrst je o mć, będąc w dobrej przyjaźni z carem moskiewskim, od niegoż przez rуźnych posłуw też radę i przstrogę miał, żeby się do tej ugody skłonił.

4. I ta przyczyna tego lista, że wojska pruskie, ktуre od potęgi moskiewskiej i szweckiej wolne były, zgoła na to się udały były, żeby granice kurfrsta je o mci i kraje poblizu będące, wojowały.

5. I na to się kurfrst je o m. oglądać musiał, że Prusy, będąc Polsce barzo przychylne, słabo by przy nim stać były chciały, i owszem tego się było obawiać potrzeba, żeby się cale do Polakуw nie udały.

6. Sami poddani pruscy, jako i pomorscy, i brandenburscy, ktуrym ta wojna, a miano- wicie ustawiczne przeciągi szwedzkie dokuczyły i cale ich zniszczyły, sami o to kurfrsta je o mci gwałtownie nalegali, żeby się do tej ugody skłonił.

7. Ponieważ też krуlowi szwedzkiemu takie trudności w Niemczech się zjawiły, że kurfrst je o mść mało sobie pod czas potrzeby pomocy po nim obiecować mуgł, tedy przyszły do tego, że kurfrst j. mć przykładem krуla szwedzkiego rozumu zażyć, a o sobie, swoje i swych krajуw conserwacyej pomyślić musiał, jeśliby był nie chciał swoje interessa opuścić cale i swych poddanych na tub i spustoszenie wydać. A że kurfrst je o mć osobliwie to upatruje, co mu należy na przyjaźni je o m. p. hetmana i Wojska Zaporoskiego, rad by się o ich przyjaźń i dobra porozumienie z nimi postarał, życząc tego nade wszytko, aby się je m. pan hetman i Wojsko Zaporowskie z krуlem je o mścią polskim (ktуry tego jedynie życzy sobie) pogodzili i do uniej przyszli, do czego kurfrst je o mść sam usłużyć ofaruje się i mediatorem bydź z ich zupełnem ukontentowamiem i bezpieczęstwym i to takim sposobem, żeby się kurfrst obligował, in casum, gdyby Polacy tej ugody albo tych pactуw, ktуre z kurfrstem je o mścią postanowili, dotrzymać nie chcieli, ale je w czym naruszyly, żeby sobie wzajem z kozakami pomocy dodawali.

Na koniec pomieniony pan rotmistrz wszystko to, co się namieniło, według możności swej sprawnie traktować powinien i odprawiwszy się powinien będzie relacią uczynić kscią je o mści Radziwiłowi, a jako się już rzekło, nade wszystko się ma trzymać rady i zdania je o m. pana Niemirycza, ktуremu i tego in confdencia się zwierzyć może, że kurfrst je o mść nie jest od tego, żeby z jego m. panem hetmanem i Wojskiem Zaporoskiem ligę zawarł, gwoli czemu jako się przed tym namieniło z obu stron rękormie (?) i zakłady będą; wszakże ta propositia, nie jako przez kurfrsta je o mści, ale jako od samego je o m. p. Niemirycza stać się ma.

A tak według tego pan poseł sprawować się powinien, ktуremu łaskę naszę ofarujemy.

Prykazuje przy tym kurfrst je o mści zesłanemu p. rotmistrzowi Achiłłesowi, aby je o m. panu Wychowskiemu to doniosł, że książe Bogusław Radziwiłł, koniuszy W. ks. Litt., zostaje gubernatorem nad księstwem Pruskiem i hetmanem nad wojskiem w nim zostawającym, a że pomieniony książe, bliski jest we krwi kurfrstowi je o mści, wkłada się i o to prosi kurfrst je o mść pana Wychowskiego, hetmana zaporowskiego, żeby pomienionemu książęciu Bar, Swisłocz i inne po Ostrowskich lub succesiją, lub opieką, należące majętności przywrуcił. Ktуrą chcąc kurfrst je o mść, jakoby sobie uczynioną, odwdzięcząc je o m. panu hetmanowi i wszystkiemu Wojsku Zaporowskiemu obiecuje. 
БУЛАВА Youtube Youtube