hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до Марії Радзивілл (Лупу), удови князя Януша Радзивілла (табір під Зіньковом)

10 (20) березня 1659 р.


______________________


Jaśnie oświęconej ksężnie, a mnie wielce mściwej pani jej mści
paniej Maryej Radziwiłłowej,
wojewodzinej wileńskiej,
hetmanowej wielkiej W[ielkieg]o ks[ięstw]a L[itewskieg]o, oddać


Виговський Іван

Jaśnie oświęcona księżno, mściwa pani wojewodzina wileńska, wielce moja mościwa pani.

Jakom ja po wszystkie te czasy szczyrze wszelakie waszej ksciej mści zawsze sprzyjął ządzom, tak i teraz cokolwiek jego mść p. (...), mуj mściwy pan i szwagier, imieniem waszej ksciej mści wniosł, że mię namniej, nie uznał przeciwnego ustną dostateczne okaze relatią. Zaraz bowiem wysłanym na blisko przyszły sejm od nas posłom to intimowałem, aby wszelakie waszej ksciej mści promowowali sprawy i usilnie domawiali tego, żeby w należących sobie i słusznym prawem przypadłych dobrach namniejszej ni od kogo nie ponosiła przeszkody i za cudze swoją niewinnością nie opłacała występki, a pogotowiu w wysokim vymy nie ponosiła honorze. Pewenem tedy, że jako wniesiona moja do je o kr. mośc będzie miała za waszą kscią mścią miejsce proźba, tak i ochotę moją do usług swych będziesz raczyła wdzięcznym przyjąc affectem. Ktуrą i teraz łasce waszej ksciej mści cale oddawam.

Dan z taboru z pod Zińkowa d. 10/20 marca 1659.

Waszej ksciej mści cale życzliwy prz[yjacie]ll i sługą Jan Wyhowski, m[anu propria].

W czym będzie proźbe swoje wnosił j. m. pan swager mуj do waszej ks. mść., racz wasza kscia mś. do kscia koniuszego wnieść proźbę swą, aby (...) nie odniosł, odsłuże to waszej ks. mść. 
БУЛАВА Youtube Youtube