hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до Богуслава Радзивіла (Любомль)

18 (28) лютого 1661 р.


______________________


Jaśnie oświęconemu książęciu j. mści na Birżach i Dubinkach,
Słucku i Kopylu, Bogusławowi Radziwiłłowi,
koniuszemu W[ielkieg]o ks[ięstw]a L[itewskieg]o,
wielce mnie mściwemu panu i bratu


Виговський Іван

Jaśnie oświęcone książe, mścy panie koniuszy W[ielkiego] ks[ięstwa] L[itewskiego], mуj wielce mściwy panie i bracie.

Przyrzeczona moja facto percore waszej książęcej mści, m. panu, braterska confdentia rada by nowemi coraz usługa moich complementis lucraretur laskę w. ksciej mości. Jakoż albo zawsze do tego szukam pogodnej okazyej, z niemałym tego używając podziwieniem, że ammistią w łasce w. ksciej mści ponosze, nie odbierając tak długo restatorias affectu dobrego literas. Do czego sponte (...) teraz waszą książęcą mość. causare pokazani przez p. Jacewicza z Krymu od j. m. pana Gnoińskiego reducem nie miałem od waszej książęcej mości żadnego o j. m. p. Gnoińskiego przypomnienia, ktуre by mie zaszło, bym na rozkazanie w. ksciej mości o prętką onego eliberatią seducam przyłożył curam (?). Jakoż i w tej, i inszych transactiach prosić do usług swoich waszą ks. mość znajdzie zawsze obsequia confdentissima. Z ktуremi mie i teraz łasce waszej książęcej mość, me o m. pana brata oddaje.

W Lubomlu d. 18 febr. 1661.

Waszej ksciej mć., me o mś. pana, we wszem życzliwy brat i sługa Jan Wyhowski, woje[woda] (...), m[anu propria].

[Отримано] W Krуlewcu d. 5 marty 1661.   
 
БУЛАВА Youtube Youtube