hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до Богуслава Радзивілла (Любомль)

10 (20) червня 1661 р.


______________________


Jaśnie oświęconemu a mnie wielce mсmu panu i bratu ksciu je o mści Bogusławowi Radziwiłłowi,
ksciu na Birżach i Dubinkach, Słucku i Kopylu,
koniuszemu W[ielkieg]o ks[ięstw]a L[itewskieg]o,
brańskiemu, poszerwińtskiemu etc. staroście


Виговський Іван

Jaśnie oświęcone ksże, mśćwy panie koniuszy W[ielkiego] ks[ięstwa] L[itewskiego], mуj wielce mciwy panie i bracie.

Nad moje nota i imprecasie odwłokłą bytność do sejmowej concluziej, na ktуrą niezmylny pośpiech uczynić i pożądanej waszej ksciej mś, mego mćgo pana, zostać compos conversatiej proposveram tym cieższą, im mniej spodzianie nadeszła impedivit słabość zdrowia. Jeśli tedy prolongatia sejmu tym mie nie udostoi szczęściem, żebym, pokrzepiwszy zdrowie, na tę ojczyzny całej stanął publike tractaturus pro munere meo publica consilia do pogodniejszej u łaskawego nieba (braterskie powidanie i conferentią z waszą kscią mśćą, m. m. panem, ktуrego przyjaźny, przypowiedziany sobie affekt, wysoce veneror), stosować ścisle zechce okkaziej, a teraz przez j. mci pana Jabłońskiego namyślnego occurenta, mуj braterski przeposyłam ukłon i do conferentiej imieniem moim, imposui publici et privati respectus interessa moje wielce prosząc, abyś wasza ksca mć., m. m. pan, pamiętny będąc declarowanych przyjaźni, teraz in ea arena chciał dać dowуd i ksciu je o mć. panu podczaszemu W. ks. L. swoją braterską relatią recommendere forte praesidium contra accidos, interessуw moich i za to w zasługowanie się propensią raczył dożywotnią. Uznawszy hanc alliantem, prompta do usług waszej ksciej mci, m. m. pana, na kożde zawołanie concurram observantia. Zatym me powolne łasce waszej kscej mci, mego mego pana, zalecam usługi.

W Lubomlu d. 10 juny anno 1661.

Waszej ksciej mści, me o mć. pana, we wszem życzliwy brat i sługa powolny Jan Wyhowski, woje[woda] i he[nerał] kiewski, m[anu propria].

___________________


[Отримано] Od j. p. woj[ewody] kyowskiego d. 27 juny 1661.   
 
БУЛАВА Youtube Youtube