hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до львівського війського Александра (Висоцьк)

5 (15) липня 1661 р.


______________________


Memu wielce mśс (...) j. mści panu Aleksandrowi (...) skiemu,
wojskiemu lwуwskiemu,
administratorowi żułkiewskiemu (...) j. mści,
m. m. panu, należy w Zułkwi


Виговський Іван

W Wysocku d. 5ta july 1664.

Mnie wielce mść. panie wojski lwуwski, mуj mść. panie i bracie.

Wiadomo podobna w. m., m. panu, że z woli krуlowej jej kr. mść. w[ojewo]da ruski rozkazał był zapieczętować skrzynie librowe z rуźnemi drobiazgami i srybrem (?), o (...) jewy płacenie długu do skarbu k. j. mści. A za ten liber płacić chce i prosił o odpieczętowanie tej skrzyni, chcąc srybra przedać, krуlowa j. mść. pozwala, tylko tak, abyś w. m. pan do siebie kazał tego, ktуrzy chce (?) przynieść i sam odpieczętować i te o srybra librowi nie wydawać, aż kto mu pieniądze (...) i wysyłać gą z tymiż pieniędzmi do wysa (...). Co doniosszy, jestem w. m., m. pana i (...) uniżonym sługą

Jan Wyhowski, m[anu propria].

__________________


[Отримано] List od jego mć. pana Wyhowskiego ratione libra i srebra onego.

[Допис іншою рукою:] Regestr srebra, ktуre było zapieczętowane przez jego mс. p. woje[wodę] ruskiego (...) Malczyńskiego w librowej skrzynie die 11 july 1664. 
БУЛАВА Youtube Youtube