hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Хмельницький Б., Виговський І. Лист до коронного гетьмана Станіслава Потоцького.

(Весна 1655 р.)


______________________


Весна 1655 р. – Хмельницький Б., Виговський І. Лист до коронного 
гетьмана Станіслава Потоцького

Jaśnie wielmożny, etc.

Ze Bуg Wszechm[ogący] po długich między nami nieznaskach daje sposoby i okazje combinatiej, nie tylko mnie, ale i wszystkiemu krajowi tutejszemu i Wojsku ucieche. Mnie jednak specialiter, że przy takowym powodzie ukazujesz mi w. m., m. m. p., do uprzejmnego nabycia affectu, odezwaniem swy drogę. Czego jakom jest wzdzięczen, kożdemu rzeczą samą pokaże, kiedy zawsze moją uprzejmnością o łasce w. m., mo[jego] m. pana, i przyjaźń usiłując, z nią się będę przy każdej praezentować okaziej. Desideriis j[eg]o k. m., że się nie dzieje ukontentowanie, że i posiłki proszone non comparent, snadno wyrozumieć w. m., m. m. pan, raczysz przyczyne, na niesposobność czasu dla wiesiennej resolutiej i niewygody przepraw, obejrzawszy się, jako nie mniej i na niedostatek żywności, ktуrego inwasje ordyńskie I naszych wojsk częste przebiegają, tym krajom nasolili; poprawi, da Bуg, wszystko, przyszła do leta odłożona comissia, ktуra aż do czasu niejaką uczyni tędknice, z dobrym napotym ta prostracja może być skutkiem, bo i tractowania tym czasem o dobre postaramy się namysły i do zniesienia się z sobą podobno częste otworzą się okazje. Nie wiem, by krуl szwedzki do infestowania krуla j. mci potrzebna sobie wygodę uczynił, zwłaszcza pod czas wiesienny, kiedy i przypraw i drogą dociągnie ma trudne i do pożywienia wojska czas przeciesniejszy. Racz tedy w. m., m. m. pan, być o mojej ku Rzptej i j. k. mci persuasus życzliwości, że skoro się czas otworzy, to będe czynił i o to pieczołował, coby utrimque mogło być emolumento, jakoż i terazem koniecznie za wsiadaniem ich m. p. p. comissarzуw na tym był, aby się światobliwie mogły były kończyć zamysły. Ale, że temporis iniquitate pomienionych przyczyn, przyść musiały w odwłoke. Bogu tedy tylko to powierzyć i jego prowidentiej, ponieważ teraz auspicatam suam benedictionem pewnie adimplebit upewniam, że pewnie i z za pilnym staraniem byle treba przypuściły faworem, to dojdzie uniżone ratunek. Bohdan Chmielnicki, hetman Wojska Zaporoskoho wieliczestwa carskoho

W. m., m. m. p., Jan Wyhowski. 
БУЛАВА Youtube Youtube