hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Скоропадський І. Універсал про переведення жителів Задніпрського краю в лівобережні сотні Миргородського полку (м.Глухів)

(Грудень 1711 р.)

_______________________

Універсал гетьмана І.Скоропадського
1711 року про переведення жителів Задніпрського краю
в лівобережні сотні Миргородського полку

Его царского Пресветлого величества Войска Запорожского гетьман Иоанн Скоропадский.

Пану полковникови миргородскому, п:п: старшине полку, сотникам, атамане городовой и сельской, войтам, также духовного и свецкого чину, войсковим и посполитим того ж полку обивателям, кому коя век о том ведати надлежит, сим нашим ознаймуем универсалом по нево ж Пресвятейшей и всемилостивейшей наш гдарь, его царское величество постановленние Вечного миру з королевским величеством Польским и Реччу Посполитою договори, хотячи привести в исполнение, соизволил неединократним своим подтвердити указом, даби того бочного Заднепрского краю люде на сюю всеконечне перебиралися сторону, а жилища их, городи, городки и села пусти оставити, яко теди сиятельнейшей граф, генерал фелтмаршал, его милость гпдн Борис Петрович Шереметов, килька полков драгунских, по его ж монаршим повелению ординовал, которим тамо бочних жителей на сей бок меют перепроважати, о чем и до нас его сиятельство фельтмаршал чрез нарочно своего посланного писал обявляючи.

Так ми, гетьман, оголошуючи тую его царского величества волю, чрез сей наш универсал указом его ж, монаршим, и повагою нашою рейментскою приказуем, аби пан полковник, старшина, особи духовного, свецкие, войскового и посполитого чина в том полку люде, когда тамо бочние заднепрские жители начнуть на сей бок перебиратися нне в городи или села для прожития // приходить, безотмовне, клевече зимное время, приймали.

Докладаем тут же, чтоби пан полковник в побережних полку своего городах и селах старшине и всякого чину обивателям приказал тамо бочного краю людей, котории сюда перейшовши набитков своих вглиб рейменту нашего городи, чим спроважати неметимуть, межи собою без всякой отмови и противности местити. Нем даст бог наступаючого лета зволе соби всяк, где хто похочет, устроят оседлости. Особливо же пан полковник сего универсалу списки по сотням полку своего городках и селах разослати должен, приказавши оние при всенародном вичитовати собрании, що все воли царского величества и указови нашему задосить, даби чинилося, повторе и подесяте рейментарско приказуем. Дан в Глухове декамрия року 1711.

Звышеименованний гетьман рукою власною.

___________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube