hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Статут Військового Товариства
«Одеський Український Військовий Кіш»

(31 травня 1917 р.)


_________________


Статут
Військового Товариства
«Одеський Український Військовий Кіш»

1. Одеський Украінський Військовий Кіш закладається для обьєднання всіх украінців-вояків і військових урядовців Одеськоі Військовоі Округи, Чорноморського флоту і Румунського фронту.

2. Т-во має на меті культурно-просвітний і політичний розвиток його членів, украінізацію війська на Вкраіні і домагання здійснення національно-територіальноі автономіі Украіни в межах Россійськоі Федеративноі Демократичноі Республіки.

3. Членом Т-ва може бути кожен вояк чи військовий урядовец украінець, який визнає політичну платформу і регулу Коша.

*Примітка. Членів, що ламають статут, не коряться постановам громади, ідуть всупереч ім, або роблять негарні чи невідповідні вчинки, громади мають право виключати з свого складу.

4. В своій діяльності Т-во керується наказами організацій Коша. Справами Коша керують: а) військові віча і зьізди, б) військові Раді і Комітети, в) військові комісіі й инші органі, які Т-во визнає потрібним утворити.

5. Головним осередком влади Коша являються: а) Одеська Украінська Військова Рада і б) Виконавчий Комітет, які мають осідком м. Одесу.

6. Опріч центральних Одеських У. В. Ради і Викон. Комітета, кожний військовий гарнізон Кошового району, кожна армія Руминьского фронту мают свій місцевий (гарнізонний чи армейський) керовничий орган Військову Раду і іі Виконавчий Комітет.

7. Украінці кожноі окремоі і військовоі части — роти, ескодрону, сотні, батареї, команди, судна і т. и. — складають окрему, військову громаду і мають своі окремі (ротні, командні і т. и.) комітети з потрібного числа осіб. Більші військові частини — полки, батальони, дружини, бригади — мають своі полкові і т. и. комітети.

8. Військові Ради складаються: з 1 делегата і 1 заступника од кожноі окремоі військовоі громади арміі чи флоту свого району. Одеська Украінська Військова Рада, як Центральна Кошова рада, складається з делегатів і заступників військових частин арміі і флоту Одеського гарнізону й порту, а також од инших військових рад і комітетів Кошового району.

9. Украінці у всіх загально-російських військових організаціях повинні відокремлюватись в окремі фракціі і звязуватись з відповідними украінськими військовими організаціями свого району чи части.

10. Для звязку в склад Ради можуть входити також представники од украінських не військових організацій і політичних партій, а також инших, не украінських військових організацій, по ухвалі Ради.

11. Рада вибірає Виконавчий Комітет з Голови і 9 членів. Голова Комітета єсть і Голова Ради. Число членів комітета може бути змінено по постанові Ради. Члени К-та можуть вибіратись Радою і з не членів Ради.

12. Члени Виконавчого Комітета вибірають зпомежи себе 2 товаришів Голови, 2 писарів і 1 скарбника.

13. Для розробки окремих питань або для завідування окремими справами організуються Радою окремі Комісіі чи секціі.

14. Голови Комісій входять в склад Виконавчого Комітета по справам своєі Комісіі з рішаючим голосом, а по иншим справам — з дорадчим голосом.

15. Військові зьізди і віча скликаються по постановам Рад або окремих військових організацій. Для Одеськоі Укр. Військовоі Ради зьізди загально-кошові і загально-украінські мають обовьязковий характер, инші зьізди і віча — лише дорадчий.

16. Як делегати до Ради, так і всі іі Виконавчі органи вибіраються на 3 місяці, але строк цей може бути змінений що до виконавчих органів — по постановам Ради, а що до делегатів — по постановам тих організацій, які іх делегіровали до Ради.

17. До справ Комітета належить виконання постанов Ради, зносини Т-ва з іншими організаціями і інституціями і підготовка питань до розв’язання зборів Ради.

18. Виконавчий Комітет збірається в міру потреби і збори його правомочні в присутности не менш половини його членів, в тім числі Голови або його товариша. В відсутности Голови місце його заступає зо всіма правами один з його товаришів.

19. Член Комітета, який пропустить 3 засідання К-та без важливих причин, вважається виступившим з членів К-та.

20. Всі справи в Комітеті рішаються звичайною більшістю голосів; при рівному числі голосів перевагу дає голос Голови.

21. Збори Ради скликаються Виконавчим Комітетом в міру потреби або згідно з постановами Ради, або на домагання не менш 1/5 всіх членів Ради.

23. Збори Ради правомочні, коли на них прибуде не менш половини членів іі.

23. Колиб перші збори не відбулись, то скликані для розвязання питань тих зборів другі збори правомочні при всякому числі прибувших на них.

24. На зборах Ради заступники делегатів, в присутності своіх делегатів, мають лише дорадчий голос.

25. Збори Ради розвязують всі справи, які відносяться до діяльності Коша, звичайною більшістю голосів, опріч справи про виключення членів, для чого потрібна більшість 2/3 голосів.

26. На звичайних зборах Ради засідання веде Голова Викон. К-та, при виборах же членів Вик. Комітету і у всіх випадках, коли збори знайдуть те потребним, вибираються окремі голови і писар Зборів.

27. Для провірки грошових справ збори Ради вибірають окрему Ревізійну Комісію з 3-х членів.

28. Внутрішня організація в комісіях і секціях належить самим тим Комісіям чи секціям, але робота іх проводиться згідно з наказами для них Ради.

29. Члени Коша не роблять постійних обовьязкових внесків, але повинні дбати про потрібні кошти, які складаються з добровільних постійних внесків або жертв, допомог ріжних організацій і інституцій, спеціальних збірок, видань Т-ва і всяких підприємств, які уряжаються на користь Т-ва.

30. Т-во має свою печатку і прапор.

31. Т-во має право юридичноі особи і в потрібних случаях виступає через своіх від поручників, згідно наказам в тій справі загальних сборів Ради.

32. Т-во закривається по постанові зборів Ради або коли число членів іі буде менш 10, і призначення майна Т-ва, по ліквідаціі, належиться останнім зборам Ради.


Статут сей затверджено на зборах ради 31 травня 1917 року
Голова зборів Луценко
Писар Карпенко 
БУЛАВА Youtube Youtube