hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
ЗУНР-ЗО УНР (1918-1921)


Заприсяження Державного Секретаріяту

Вчора о год. 11–15 передпол[удня] відбулося в передавдієнціональній салі бувшого намісництва складання службового приречення Державним Секретаріятом.

О год. 11 Державний Секретаріят (за виїмком секр. публичних робіт д-ра Івана Макуха і секр. шляхів Івана Мирона, котрі не вспіли ще прибути до Львова) і члени Ради удаються до палати бувшого намісництва. В коридорах і ждальних палатах дожидають їх представники Начальної Команди Українських Військ, отамани і сотники поодиноких боєвих відділів, представники бойових формацій, урядники бувшого намісництва, а тепер Секретаріяту внутрішніх справ, громадські діячі, представники наукового світа, літератури, преси і т. д.

Рівно о год. 11–15 заповнюється саля. Старенький ветеран нашої політики проф. Юліян Романчук оголошує: Панове, Державні Секретарі і У.Н.Р. наділила нас великим довірям: будувати тут нашу державність. Є це важке завдання, котре переймаєте у незвичайну хвилю. Маєте тепер в мої руки зложити приречення, що те завдання сповните по своїм силам і знанню. П. шеф президіяльного бюра Ради Державних Секретарів відчитав текст приречення, а ви поодиноко повторятимете слова і закріпите те приречення поданням рук мені, як делегатови У.Н.Р., а крім того кождий з вас підпише текст приречення.

До стола підходить голова Державного Секретаріяту і секретар фінансових справ др. Кость Левицький. Тимчасовий шеф презид. бюра Ради Держ. Секретарів др. Степан Витвицький читає текст (поданий на иншім місці), а складаючий приречення повторює слово за словом. Відтак наступає подання руки і підписання тексту. Опісля складали приречення инші держ. секретарі в такім порядку: др. Льонгин Цегельський, др. Василь Панейко, Ярослав Литвинович, Олександер Барвінський, др. Іван Куровець, отаман Дмитро Вітовський, Антін Чернецький, др. Степан Баран, др. Сидір Голубович і Олександер Пісецький.

Проф. Юліян Романчук: Ви, панове, державні секретарі зложили приречення, рівне присязі. Не сумніваємося, що те приречення в цілости буде додержане, що всі свої сили, своє знання, досвід посвятите нашій державі для добра українського народу, на благо цілого населення.

Голова Держ. Секретаріяту др. Кость Левицький: Ми свідомі цього обов’язку, який ми прийняли на себе серед граду куль і незвичайно важких обставин. Вступаючи в уряд, уважаємо за відповідне зазначити, що стоїмо на демократичнім прінципі. Ми вийшли з народу і для народу буде присвячена наша праця. Нашим обов’язком – берегти добра і права Західно-Української Держави, нашим змаганням забезпечити лад, спокій і добробут держави. Лиш український режім буде в нашій державі. Цілому населенню без огляду на національність і віроісповідання, без огляду на соціяльне уверствовання будуть запору політичні. Лад в нашій державі буде коротко кажучи “без холопа і без пана”.

Це відношення буде висловлюватись у всіх установах, законах і порядкови так супроти нашого народу, як инших народів нашої держави. Тому й перші кроки нашої діяльності мусимо ставити рішучо, твердо, але й розважно. Першим нашим завданням – завести лад і спокій та допомогу суспільности, вичерпаній воєнним довголіттям. Відтак мусимо взяти під розвагу проблему земельної реформи. Робітничий стан мусить одержати охоронне законодавство, відповідну до життєвих вимог плату, найвище і найцінніше добро людини: життя і здоровля мусить бути шановане, хоронене і забезпечене.

І инші суспільні верстви мусять бути вповні забезпечені в нашій державі. Мусимо якнайскорше завести добру, справедливу і справну адміністрацію, мусимо подбати і про всі наші справи державного і суспільного життя. В своїй праці все матимемо на увазі той великий ідеал нашої нації: з’єдинення всіх українських земель в одну велику, незалежну, суверенну і демократичну Українську Державу. Нехай живе Український Нарід і нехай живе кріпка і непобідима Українська Держава! (Гучні оплески і оклики: Слава Державному Секретаріятови!)

Член Ради о. Олександер Стефанович складає побажання Державному Секретаріятови в імени власнім і церкви.

Ще раз промовив коротко проф. Юліян Романчук і таким чином покінчено важний правно-державний акт.

Текст приречення державних секретарів

Я (ім’я і назвище), іменований державний секретар справ … Західно-Української Держави, прирікаю, що мої з тим урядом получені обов’язки сповнятиму по мойому найкращому знанню і згідно з моєю совістю, усі мої сили присвячу для добра моєї Держави та її інтересів берегтиму у всяких відносинах.

* Дата публікації повідомлення


 
БУЛАВА Youtube Youtube