hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
ЗУНР-ЗО УНР (1918-1921)


Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії

(13 листопада 1918 р.)

13 листопада 1918 р. – Тимчасовий Основний Закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії

Тимчасовий Основний Закон

про державну самостійність українських земель
бувшої австро-угорської монархії


ухвалений Українською Національною Радою за засіданні
дня 13 падолиста 1918.

А р т и к у л I
НАЗВА

Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською Національною Радою у Львові дня 16 жовтня 1918 р., обнімаюча весь простір бувшої австро-угорської монархії, заселена переважно українцями, має назву Західно-Українська Народня Республика.

А р т и к у л II
ГРАНИЦІ

Простір Західно-української Народньої Республики покривається з українською суспільною етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії, то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією і Буковини, та з українськими частями бувших угорських столиць (Комітатів) : Спиш, Шариш, Земляни, Уг. Берег, Угоча і Марморош, як вона означена на етнографічній карті австрійської монархії Карла барона Черніга (Ethnographische Karte der osterreichischen Monarchie, entworfen von Karl Freiherrn Czernig, herausgegeben von der k.k. Direktion der administrativen Statistik, Wien 1855 Masstab 1:864.000).

А р т и к у л III
ДЕРЖАВНА СУВЕРЕННІСТЬ

Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республику.

А р т и к у л IV
ДЕРЖАВНЕ ЗАСТУПНИЦТВО

Права влади іменем Західно-Української Народньої Республики виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього, тайного і пропорціонального права голосування без ріжниці пола. На сій самій основі мають бути вибрані Установчі Збори Західно-Української Народньої Республики. До часу зібрання Установчих Зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріят.

А р т и к у л V
ГЕРБ І ПРАПОР

Гербом Західно-Української Народньої Республики є: Золотий лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий. Державна печать має довкола гербу напись: Західно-Українська Народня Республика.


 
БУЛАВА Youtube Youtube