hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Світова історія


Abdication Proclamation of Wilhelm II

[Акт зречення Вільгельма ІІ]

(28 листопада 1918 р.)


___________________________

Abdication Proclamation of Wilhelm II
(28 November, 1918)

I herewith renounce for all time claims to the throne of Prussia and to the German Imperial throne connected therewith. At the same time I release all officials of the German Empire and of Prussia, as well as all officers, noncommissioned officers and men of the navy and of the Prussian army, as well as the troops of the federated states of Germany, from the oath of fidelity which they tendered to me as their Emperor, King and Commander-in-Chief. I expect of them that until the re-establishment of order in the German Empire they shall render assistance to those in actual power in Germany, in protecting the German people from the threatening dangers of anarchy, famine, and foreign rule.

Proclaimed under our own hand and with the imperial seal attached.


Amerongen, 28 November, 1918
(Signed)
WILLIAM

___________________________

Акт зречення Вільгельма ІІ

Цим Я відмовляюся назавжди від усіх претензій на престол Пруссії і Німецької Імператорський трон, пов'язані між собою. У той же час я звільняю усіх осіб Німецької Імперії та Пруссії, а також усіх офіцерів, унтер-офіцерів, службовців флоту і Прусської армії, а також війська самоврядних держав Німеччини, від присяги на вірність яку вони давали на мені як своєму Імператорові, Королю та Верховного Головнокомандуючому. Від них Я очікую, що до відновлення порядку в Німецької Імперії, вони надаватимуть допомогу тим, хто в посяде владу в Німеччині, захищатимуть німецький народ від загрозливої небезпеки анархії, голоду та іноземного панування.

Проголошена з під наших власних рук і з імперському друку властиво.


Amerongen, 28 Листопада 1918 р.
(Підпис)
ВІЛЬГЕЛЬМ


 
БУЛАВА Youtube Youtube