hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Центральна Рада, УНР (1917-1918 рр.)


Протокол засідання Ради народних міністрів УНР

(3 квітня 1918 р.)


_______________________


Протокол засідання
Ради народних міністрів УНР
3 квітня 1918 р.    

3 квітня 1918 р. – Протокол засідання Ради народних міністрів УНР Присутні: Голубович, Міцкевич, Прокопович, Красковський, Шелухін, Симонів, Мазуренко, Сокович, Христюк, Сидоренко, Чопівський, Коліух, Одинець, Ткаченко, Ковалевський, Михайлов, Любинський, Холодний, Жуковський.

1. Слухали: внесення народного міністра Соковича переглянути постанову про умови зовнішнього займу в Германії. На залізницях дуже тяжке становище; треба негайно виплатити гроші служащим.

Ткаченко висловлюється проти позички на умовах, запропонованих німцями, бо це був би політичний удар Україні.

Христюк каже, що можна заключити займ, одкинувши умови, які являються втручанням в наші внутрішні справи, як забезпечення займу залізницями, неодмінна виплата тільки залізничним служащим, контроль і т. ін.

Коліух каже, що не можна погодитися на виплату грошей з цього займу по курсу 1 м[арка] 33 кр[ейцери] за 1 руб., бо тоді справді можна викликати забастовки. Умови позички повинні бути одкинуті.

Мазуренко повідомляє, що німці можуть одмовитися од деяких умов, але будуть настоювати на заявленому ними курсу марки.

Постановили: 1) продовжувати переговори про позичку; 2) одкинути ті умови зовнішнього займу, які являються втручанням в наші внутрішні справи; 3) курс марки можна повисити (1 м. 33 кр. за 1 руб.); 4) аванс повинен бути даний лише урядові в розмірі 100 млн, в крайньому разі в 25 млн; 5) усунути умови контролю над використанням цього авансу.

2 Слухали: доложений Ковалевським проект статуту Державного хлібного бюро.

Ткаченко каже, що статут треба внести на затвердження Центральної Ради, бо в ньому є пункти про карну відповідальність, штрафи і т. ін.

Постановили: затвердити принципіально статут Державного хлібного бюро для внесення його в Центральну Раду (див. додаток).

3. Слухали: повідомлення Коліуха про необхідність дати керуючі вказівки Державній комісії щодо умов згоди в справі обміну товарів.

Любинський повідомляє, що мирна делегація не зафіксувала ніякої конкретної цифри збіжжя, котру може Україна поставити Центральним державам. Цифра в 60 млн пудів була названа українською делегацією в неофіціальному засіданні і занесена в протокол того засідання

Постановили: надати право представникам Державної комісії скласти остаточну торговельну згоду (зділку) на таких умовах: 1) Україна може обов’язатись поставити до нового урожаю максимум до 60 млн пудів зернових і бобових продуктів і муки; 2) ціна на хліб середньої якості повинна бути встановлена монопольна по моменту здачі (вимога не ультимативна); 3) на вартість збіжжя плюс накладні видатки накладається мінімум 60% державного прибутку; 4) Центральні держави повинні авансувати заготовку хліба; 5) можна погодитись на представництво німців в центральному і, на крайній випадок, в губерніальних продовольчих органах для контролю прийому і одправки збіжжя; 6) Центральні держави повинні повернути подвижний состав, взятий у більшовиків, і представити мішки; 7) негайно повинен начатися ввоз на Україну продуктів з Центральних держав, в першу чергу сільськогосподарські машини і мануфактура; 8) пропонувати німцям негайно припинити самовільний вивіз збіжжя з залізниць і надалі не втручатися в справу продовольчу; 9) виплата на місцях переводиться Українським урядом.

4. Слухали: внесення Ковалевського про відпускні ціни на хлібні продукти.

Постановили: ціни на продукти доручається встановити Міністерству продовольчих справ в порозумінні з Державною комісією.

5. Слухали: доложений Холодним законопроект про відкриття кредитів Міністерству освіти в допомогу місцевим самоврядуванням на початкові і вищі початкові школи в розмірі 31.300 тис. крб.

Постановили: одкласти розгляд проекту до заслухання докладу про план діяльності Міністерства освіти.

Слухали: внесення Соковича про відношення до залізничних професійних організацій, котрі існують на підставі статутів.

Постановили: доручити Міністерству шляхів і Міністерству праці розглянути статут залізничного професійного союзу, зробити відповідні зміни і внести їх на затвердження Раді міністрів.

7. Слухали: внесення Міністерства внутрішніх справ про асигнування кредиту в 10 млн крб. на видачу допомоги священо- і церковнослужителям православної церкви.

Постановили: 1) внести в Центральну Раду проект асигновки в 10 млн на видачу одноразової допомоги церковно- і священослужителям православної церкви; 2) цей кредит розпреділяє по повітах Департамент ісповідань Міністерства внутрішніх справ, а в повітах допомогу мають розпреділяти повітові єпархіальні уряди з участю представників духовенства і церковнослужителів; 3) у витрачених на допомогу коштах Єпархіальні уряди мають представляти в Департамент ісповідань Міністерства внутрішніх справ звіти, а в установи Державного контролю по відповідних губерніях – грошові справоздання і виправдуючі документи.

8. Слухали: внесення Красковського про асигновку грошей на допомогу біженцям.

Постановили: асигнувати на допомогу біженцям по кошторисам Біженецького департаменту, затвердженим Крайовою нарадою, на четверту чверть 1917 р. 14.380.489 руб.

Оригінал за належними підписами.

З оригіналом згідно:     
діловод В. Мільчевський     


 
БУЛАВА Youtube Youtube